Endelig reagerer forskerne

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 22. feb 2021
 • AV:
  Redaksjonen
dagens kommentar 2

Olje- og gassproduksjonen ventes å falle med 65 % fram mot 2050, ifølge regjeringas perspektivmelding. Olje- og energiministeren mente derfor vi kan avlyse debatten om oljeleitinga, – vi kommer likevel ikke til å finne så mye at det er i strid med Parisavtalen, sa hun. Dermed fikk vi et lærestykke om etikk og politikk. I dag reagerer også klimaforskerne.

ETIKKENS UNIVERSELLE PRINSIPP ble formulert av Immanuel Kant: Du skal handle slik at grunnlaget for handlingen din kan gjøres til en regel for alle mennesker.

Den norske regjering har sitt eget prinsipp: Du kan handle slik at grunnlaget for handlingen din ikke kan gjøres til en regel for alle – og trøste deg med at du likevel ikke rekker å gjøre så mye galt som du egentlig hadde planer om.

Verden har allerede funnet mer olje enn vi har råd til å brenne. All forskning tilsier at det er billigere å stoppe klimaendringene enn å la være. Men regjeringa har funnet en klimarapport fra FN som de tar til inntekt for fortsatt norsk oljeleiting.

Det gjelder «Global Warming of 1.5°C», som viser ulike scenarioer for hvordan verden kan nå målene i Parisavtalen. Midtverdien av disse legger til grunn en reduksjon på 54 prosent olje og 37 prosent gass fra 2020 til 2050.

Det den norske regjering underslår, er at dette er framtidsutsikter som hviler på en rekke forutsetninger, som nedgang i bruk av kull og omfattende karbonfangst. – Hvis dette skal gå opp med det nivået av oljeproduksjon som regjeringen viser til, så krever det at man fjerner ganske store volum av CO₂ fra atmosfæren, med teknologi som i dag er langt ifra god nok, sier forsker ved Cicero, Bård Lahn til NRK.

– Å bruke scenarioene fra rapporten for å argumentere for videre leting etter fossil energi, slår meg som naivt, kynisk, eller begge deler, sier hans kollega, klimaforsker Daniel Huppmann, som sjøl var med å skrive FN-rapporten.

Norge har satsa stort på klimaforskning. Norske klimaforskere er blant de fremste i verden. I Besteforeldrenes klimaaksjon har vi lenge etterlyst en tøffere holdning fra forskerne. Ingen bør godta den dobbeltkommunikasjon som skjer fra norske myndigheter, og som nylig også var emne for en lengre reportasje i CNN.

Hvis det som har skjedd i dag, kan bidra til at flere klimaforskere blir mer frittalende, har regjeringa – mot sin vilje – gjort oss alle en tjeneste. Det er ikke bare mennesker og miljø som trenger klar luft og reint vatn. Det trenger også klimadebatten.

Halfdan Wiik, redaktør besteforeldreaksjonen.no

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 22.02.2021

  Forskernes stemmer og råd for å redusere utslipp av klimagasser er helt avgjørende. Hjemmesnekra teorier ut fra politiske motiver duger ikke i dette kompliserte samspillet av faktorer som påvirker den globale oppvarminga og dermed skaper klimakrisa. Ett enkelt forhold har vi likevel lært: Det gjelder å begrense og fjerne tilgangen på det som skaper oppvarminga. Den viktigste klimagassen er CO2. Verden er i ferd med å redde ozon-laget ved å strupe tilgangen på KFK-gasser gjennom regler og hindre tilgang. Nå gjelder det å regulere fossile brensel fra å slippes ut i atmosfære og vann. Markedet må ikke få styre dette. Da trenges forskernes råd og ikke markedsøkonomenes!

 2. Eva Ormåsen | 22.02.2021

  Forskerne har i lang tid fortalt oss det de har forsket seg fram til, men de har vel ikke ropt høyt nok til at politikerne har fått det med seg. Jeg har inntrykk av at mangelen på forståelse og handling har gjort mange forskere både utslitte og demotiverte. Det er godt å høre at de nå velger å komme mer på banen, bli mer høyrøsta og kanskje sinte! Vi i miljøbevegelsen setter stor pris på det.
  Takk til Halfdan for en veldig god dagens kommentar!

 3. Silvia Kriz | 22.02.2021

  Takk for en god og viktig kommentar! I tillegg til det du skriver, kommer også at det legges opp til å øke oljeproduksjon i begynnelsen av perioden, med nye lisenser og produksjonstillatelser. Selv om produksjonen så reduseres ned til 35% av dagens nivå i 2050, vil CO2 fra den ekstra oljen man tok opp i starten av perioden ha havnet i atmosfæren og forbrukt karbonbudsjett. Det å nå målet med en sluttspurt gir ikke samme klimagevinst som en jevn og styrt nedtrapping.
  Og hvem sørger for å bygge opp grønne arbeidsplasser for oljearbeiderne, mens regjeringen er opptatt av å bruke ressurser på å subsidiere meningsløs oljeleting?

 4. Steinar Winther Christensen | 22.02.2021

  Veldig sterk kommentar! Mer av dette Halfdan!

 5. Torgeir Lømo | 23.02.2021

  Vi har jo hatt en diskusjon om aksjonsformer og «tonefall» i vår egen agering. Demonstrasjoner med et smil har vel vært gjennomgangstonen som jeg har oppfattet det. Spørs om ikke også vi må snakke med «utestemme» framover, ikke bare forskerne. Silvias poeng med framtidsløs subsidiering av oljeleting framfor framtidsrettet investering i grønn teknologi til industrien, er svært godt. «2000 milliarder fra Statens Pensjonsfond Utland til Statens Grønne Omstillingsfond» hadde vært en god plakat på brystet til pensjonerte besteforeldre! Vi har jo ressursene så hvorfor i himmelens navn bruker vi dem ikke så det monner!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*