BKA inn i ny klimasak

Skjermbildeemd 2
Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Europarådet

Besteforeldrenes klimaaksjon søker å bli partshjelper i saken der seks unge portugisere har stevnet flere land inkludert Norge for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Skogbrannene som rammer Portugal skyldes global oppvarming og bruk av fossile ressurser, mener de. BKA ønsker å bidra med vår kjennskap til norsk oljepolitikk.

Klima og menneskeretter
Det er første gang en slik sak er klaget inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ungdommene vil at 33 europeiske land holdes ansvarlige for å fyre opp under klimakrisen. De mener landene kategorisk unnlater å vedta utslippskutt og restriksjoner som trengs.

I brevet til domstolen gir BKA sin støtte til saksøkerne. BKA peker på at Norge på villedende vis prøver å skille mellom klimapolitikk og oljepolitikk, og å holde sin oljeproduksjon og oljeeksport unna søkelyset.

Vi vil presentere domstolen en oversikt over autoritative, uavhengige og oppdaterte vurderinger av de klimapolitiske tiltak som er vedtatt av Norge og i hvilken grad de blir implementert (…) Vi vil også ta for oss de mangelfulle tiltakene for å begrense utslipp og klimaeffekter fra norsk offshore virksomhet. Den politiske prosess og vitenskapelig forskning viser at regjeringens påstander om å overholde EU- og FN-målene ikke medfører riktighet. Det samme viser konklusjonene fra Riksrevisjonen i 2020 og dens gransking av de norske planene om å redusere utslipp, samt undersøkelsen fra 2019 om miljøpåvirkningen av oljeutvinning i nordområdene.
Vi vil gjerne også få svare på Regjeringsadvokatens svar på søksmålet fra de portugisiske ungdommene.

Underskrivere av brevet til menneskrettsdomstolen i Strasbourg er Steinar Winther Christensen, på vegne av BKA, pensjonert høyesterettsadvokat, Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer, og professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter.
– BKA er vel forberedt på å være motvekt når Regjeringsadvokaten vil gjenta argumentene han har fremført i norske domstoler under klimasøksmålet som nylig ble avsluttet i Høyesterett, sier Mads Andenæs (t.h.) til oss. – Disse argumentene får ikke gjennomslag i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Alle sakene i denne domstolen er mot myndigheter i land som er anklaget for menneskerettsbrudd.

Spre klimavett,
del denne saken!

9 kommentarer

 1. Bjørghild des Bouvrie | 09.02.2021

  Tvi, tvi! Håper BKA vinner frem for ungdommen i Norge og i Europa!

  Som medsaksøker i Urgenda søksmålet mot den nederlandske stat har jeg hatt gleden av å følge den saken gjennom alle rettsinstanser i flere år. Miljøorganisasjonen Urgenda med rundt 900 privatpersoner hadde saksøkt staten for sin manglende klimapolitikk. Vi fikk medhold hele veien. For vel et år siden kom Høyesterett i Nederland med sin dom; miljøorganisasjonen Urgenda med sine støttespillere vant også her. Den dommen er diametralt motsatt den norske dommen. I sin ferske dom avfeide Høyesterett de europeiske menneskerettsparagrafer som lite relevante.

  Også den nederlandske domstolen påpeker at det er opp til regjeringen og parlamentet å ta beslutninger om reduksjon av farlige utslipp av klimagasser. De har stor handlingsfrihet. Domstolens oppgave er det å bedømme om de i sin bruk av denne friheten har holdt seg innenfor de rettsgrensene som de er bundet av. Til disse grensene hører bestemmelsene i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I Grunnloven er det fastsatt at domstolene har som oppgave å følge disse bestemmelsene. ”Denne oppgaven til domstolene om å by rettsbeskyttelse, også mot øvrigheten, er en vesentlig del av den demokratiske rettsstat”, stadfester Nederlands Høyesterett.

  Bjørghild des Bouvrie, nederlender og
  medsaksøker i Urgendasøksmålet

 2. Gro Nylander | 09.02.2021

  Dette er sterke saker. Vi får håpe andre klima- og miljøorganisasjoner følger etter, selv om de ennå ikke har bestemt seg. I følge ekspertisen re EMD haster det med å klage dersom man skal ha mulighet for å støtte portugiserne og annet som er på vei. Det er en også en mulighet for at EMD vil bestemme seg for å behandle flere klimasaker i samme tidsrom. Noen har jobbet godt her, det er i all fall sikkert.

 3. Birthe Nielsen | 10.02.2021

  Veldig bra initiativ! Lykke til videre.Tenker at det er viktig å støtte ungdommer, hvor som helst på kloden i deres kamp for en verden uten CO2 vekst.Jeg tror at Norge må forvente flere av den typen saker, for det går opp for samfunnsbevisst ungdom at Norge har to ansikter, et som sier at man skal oppfylle Parisavtalen og et annet som bare leter etter nye steder hvor det kan tas opp olje. Når vi sammenlikner oss med de andre skandinaviske lander er vi tydeligvis en sinke. Equinor burde legge helt om å slutte å lete etter olje og gass både her og andre steder i verden.

 4. Oddbjørg langset | 11.02.2021

  Imponerende, og helt rett!! Rørende og med stolthet å lese om klimasøksmål – arbeidet videre! . Her holder vi temaet varmt i lokalpressen. Heier oss frem! Vh glad medlem.

 5. vidar Lillebo | 15.02.2021

  Braaaaa!
  Kanskjje bør vi også opplyse vår statsminister om at minkende barnetall nok har sin grunn i dagens utsikter før framida. I perspektivmeldingen sier jo regjeringen sjøl, at de vil mangle ungdom i framtida. Kanskje ikke så rart når vår generasjon fortsetter «å koke kloden» med fortsatt olje/gass utslipp, og slik gjør klimaet villere, varmere og mer utstabilt.
  Vi må ikke «la pengene vinne over livet».

 6. Ingunn Elstad | 15.02.2021

  Kjempebra Initiativ, all muleg lykke til!

 7. Pingback: Norske besteforeldre kan bli partshjelpere for portugisiske ungdommer i ny klimarettssak | Naturpress

 8. Brit Steinsvik | 23.02.2021

  Staten skal levere tilsvar i saken om de seks portugisiske ungdommene til Den europeiske Menneskerettsdomstolen innen i dag 23. februar ? Det hadde vært fint å visst hva som sto i dette tilsvaret.fra Staten !

  Beste hilsen medlemmer av Klimaverksted/Klimafestivalen

 9. Steinar Winther Christensen | 23.02.2021

  BKA skal følge opp og få frem tilsvaret fra RA.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*