BKA søker daglig leder

daglig leder 7

Er du en engasjert person som liker nye utfordringer? Da kan det hende at Besteforeldrenes klimaaksjon har jobben for deg – som daglig leder av en mangfoldig organisasjon som nå tar steget fra å være 100 % frivillighets-basert, til å etablere et effektivt, lite sekretariat. Det skjer etter en vellykka vervekampanje som har gitt oss nye muligheter.

Daglig leder – Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) – forventninger – stillingsbeskrivelse og kvalifikasjoner

(utlyst første gang 15. februar)

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som ble stiftet i 2012, og som i dag har ca. 5600 medlemmer fordelt på 15 lokallag fra Tromsø til Kristiansand. Vi ønsker å redusere norske klimagassutslipp i samsvar med Paris-avtalen som et minimum, at all leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses, og at vårt forbruk kommer i samsvar med  jordens tålegrense. Faktamessig legger vi til grunn rapportene fra FNs klimapanel. Se ellers vår hjemmeside www.besteforeldreaksjonen.no.

BKA har i all hovedsak blitt drevet og administrert av ulønnede tillitsvalgte besteforeldre. BKAs vekst siste halvår tilsier imidlertid at det nå er nødvendig å etablere en stabil og mer profesjonell administrasjon, og vi søker derfor en daglig leder som kan ivareta dette arbeidet. Vi ønsker en engasjert, litt modig og representativ person.

Det er ikke en forutsetning at en ny daglig leder selv er besteforelder. I en oppstartperiode vil stillingen være midlertidig som en prosjektstilling, men med ønske om en overgang til varig tilknytning i form av fast ansettelse. Stillingens arbeidsmengde og avlønning gjøres etter avtale.

Vi søker en innsiktsfull, samlende og representativ person som kan inspirere og videreutvikle organisasjonen sammen med styret og den valgte ledelsen. Kandidater må kunne dokumentere resultater og erfaring som har relevans til oppgavene i BKA. Arbeidssted er fortrinnsvis i Oslo/ Oslo-området.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder har hovedansvaret for BKAs daglige drift som innebærer:
 • I samarbeid med styreleder og styret bidra til å utvikle BKAs strategier og iverksette vedtak fra styrende organer.
 • I samarbeid med styreleder og styret å videreutvikle BKA, og relasjonene til andre relevante organisasjoner, politikere og media.
 • Lede BKAs sekretariat med tilhørende personalansvar og økonomiansvar og oppfølging av budsjett. Dette vil innebære overordnet ansvar for:​
  • å lede arbeidet med rekruttering av nye medlemmer og sponsorer
  • å følge opp BKAs medlemsregister og regnskaps-tjenester som BKA har inngått avtale om
 • Tilrettelegge for god informasjonsflyt:
  • mellom lokallagene og landsstyret
  • med BKAs nettredaktør og gi innspill til nettsiden
  • med sosiale medier lokalt og sentralt i BKA
 • Ha ansvar for avtaler og kontrakter som måtte inngås.
 • Være BKAs representant utad i andre organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Erfaring fra håndtering av medier, inkludert sosiale medier og relevant erfaring fra klima- og miljøfeltet, relevant organisasjonsarbeid og språkferdigheter vil tillegges vekt.

Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søknad/nærmere opplysninger ved henvendelse til
Steinar Winther Christensen (styreleder), e-post: steinarwc@gmail.com; tlf. 934 08 869

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*