«Alt er gjort etter boka»

fr sejersted
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er ikke den som gir ved dørene. Foto: H Wiik

På dag 6 i retten fortsatte hardkjøret fra Regjeringsadvokaten, sier Steinar Winther Christensen. – Det er tydelig at han helgarderer: Først avviser han at Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen har relevans og kommer til anvendelse i saken som gjelder oljeleting i Barentshavet. Dernest, hvis de likevel skulle gjøre det, så foreligger det ingen brudd på noen som helst bestemmelser.

Bastante påstander fra Regjeringsadvokaten
Steinar Winther Christensen, leder BKA

Staten har gjort absolutt alt etter boka, hevder Fredrik Sejersted. Han  startet dagen med et frontalangrep på at lisensvedtaket skulle innebære brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 2 og 8. Han hevdet at våre anførsler her ville bety at norsk petroleumspolitikk var et kontinuerlig brudd på disse artikler (hvilket egentlig er hva som er tilfelle, etter min mening, men som vi selvsagt må gi en juridisk og ikke politisk drakt).

Sejersted støttet seg her til lagmannsretten og tilføyde at EMK ikke passer på saker som gjelder klima, – verken i forhold til kravet om årsakssammenheng eller i selve handlingen, dvs. tillatelsen til leteboring. Det forelå verken en «direct link» eller «real and immediate risk» slik EMK krever. Han hevdet at Urgenda-dommen fra nederlandsk Høyesterett var helt irrelevant fordi den gjelder bare Nederland og utslippene der – og ikke også eksporterte utslipp som i vår sak. For øvrig mente han at kollektive rettigheter (som miljøorganisasjonene representerer) heller ikke er vernet etter EMK, – bare enkeltindivider. Og uansett – om EMK likevel gjaldt – var konvensjonen ikke brutt, fastslo han.

Hvis jeg som advokat skal mene noe om statens argumentasjon her, tror jeg Høyesterett vil være meget forsiktig med å sette konvensjonen til side. I krokene lurer nemlig menneskerettighetsdomstolen. På en måte føler jeg faktisk at EMK er en enklere vei til målet for vår sak enn Grunnlovens § 112.

Etter lunsj overtok advokat Wilhelmsen og forsvarte selve saksbehandlingen som lå til grunn for lisensvedtaket I Barentshavet sørøst.  Han hevdet all saksbehandling var god og mente blant annet at den manglende diskontering til nåverdi av lønnsomheten ikke var viktig siden lønnsomheten uansett i slike saker ville være usikker.

Dagen ble avsluttet med at Justitiarius anmodet Regjeringsadvokaten om å korte ned sitt gjenværende innlegg. – I morgen avsluttes det hele med statens sannsynlige bortforklaring av det «hemmelige notatet» om de økonomiske utsiktene og dets betydning for Stortingets tilslutning til regjeringens vedtak. Jeg tar nok ikke mye feil når jeg forskutterer at også dette er irrelevant, slik det blir vurdert av Regjeringsadvokaten.


Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Art 2. Retten til liv

1. Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer denne straff for.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Birthe Nielsen | 12.11.2020

    Det er tydelig at de som skrev § 112 hadde mye mer vidsyn og klarte å se framover, noe som advokat Sejerstad nekter å gjøre. Han går tydelig etter oljenæringens synspunkter og sier da også at den skal fortsette ut i framtiden. Det er som om han ikke forstår seg på hva klima og klimakrise er, at det absolut ikke kan avgrenses til det som akkurat er over hodet på et land. Klimaet omfavner hele jorden og alle risikerer å puste inn det som kanskje er sluppet ut på den andre siden av kloden. Det er tydelig at han forsvarer regjeringen, men jeg tenker da at det nesten er flaut for regjeringen at en slik trangsynthet kommer frem. Ordet etterslekten altså de kommende generasjoner nevner han ikke, selvom det står i § 112 og at det er deres rettigheter saken står om. Hvis den europeiske menneskerettighetskonvensjon skal anvendes på klima, så vil det kreve en nytolkning av konvensjonen, sier Sejerstad. Ja da trenger vi det, politikere og advokater som klarer å forholde seg til nye problemstillinger som klimakrise og konsekvensene både nå og i framtiden. Som Greta Turnberg tidligere har sagt: Vi trenger et helt nytt system. Lad oss håpe at dommerne er mer framtidsretta enn Sejerstad.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*