Planlegger for økte utslipp

gardermoen
Fly står for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser, viser forskning fra Cicero Senter for klimaforskning.

Til tross for protester fra miljøbevegelse og jordverninteresser fortsetter Avinor å planlegge ny rullebane på Gardermoen. Det er å planlegge for økte klimagassutslipp, mer støy og mer ødeleggelse av dyrkamark, mener Besteforeldrenes klimaaksjon og 13 andre organisasjoner som har sendt brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren.

Fra fellesbrev om tredje rullebane 23.11.2020

Fly står for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Flytrafikken er en betydelig støykilde. Flere studier viser at flystøy gir økt helserisiko for dem som bor i nærheten av flyplasser.

Fra 2002 og fram til 2018 har utslipp av klimagasser fra flytrafikken fra Norge til utlandet økt med nærmere 140 prosent.

Det høye trafikknivået og en fortsatt trafikkvekst stimuleres ytterligere av blant annet følgende:

 • Det er ingen CO2-avgift på flytrafikk over landegrensene, altså for utenlandstrafikken til og fra Norge.
 • Flytrafikken ut av EU/EØS-området er ikke en del av EUs kvotesystem.
 • Det er fritak for merverdiavgift på flyreiser til og fra utlandet.
 • Flytrafikken til og fra utlandet subsidieres gjennom en ulogisk taxfree-ordning.

Internasjonalt, utover EU, er det heller ingen løsninger i sikte som vil bringe luftfartens klimautfordringer i tråd med Parisavtalen.

For å påskynde trafikkveksten har statlige Avinor operert med et mål om at antall langruter til og fra Norge skal økes, og selskapet har til og med en bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst, i motsetning til Samferdselsdepartementets belønningsordning som premierer byer som greier å redusere biltrafikken.

Planene om tredje rullebane er et ledd i en konkurranse mellom hovedflyplassene i Norden om langruter til andre kontinent. (Dette) kan gi en betydelig overkapasitet. Det vil sannsynligvis redusere politikernes vilje til å iverksette nødvendige miljøtiltak, og det vil også kunne slå beina under satsing på jernbanen som alternativ til fly.

Brevet er underskrevet av:

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Steinar Rundhaug | 25.11.2020

  Har ingen kommentar – er målløs.

 2. Gro Gulden | 01.12.2020

  Fullstendig enig i at ny rullebane på Gardermoen er uforsvarlig!

 3. Arild Egge | 01.12.2020

  Ny rullebane – helt og fullstendig malplassert når faktum er at Avinor stenger ned. Kanskje tilbake på antatt normalt nivå i 24. DET er antagelig overoptimistisk – folks reisevaner er forhåpentlig varig endret.
  Klimaendringer vi allerede lever med gjør det selvsagt til en uansvarlig og fullstendig gal prioritering i vår tid!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*