Besteforeldre med miljøkurs

nestor 3

På et møte for Besteforeldrene i Vestfold kom det for en stund siden fram et ønske: – Et medlem ville gjerne bli mer «kjent med naturen og miljøutfordringene» slik at han kunne «glede og undre seg» med barnebarna, og snakke med dem «om miljø og klima og sånn». – Og tro det eller ei, nå har lokallaget i samarbeid med Nestor folkehøgskole faktisk laget et slikt kurs!

Lokallagsleder for BKA, Øyvind Wistrøm, er universitetslektor og underviser innen både naturfag, bærekraftig utvikling og internasjonal politikk. Sammen med biolog Erik Bleken fra Norsk Ornitologisk Forening vil han stå for kurset, som er gratis for alle interesserte. – Dette første vår-kurset vil – hvis det blir vellykket – bli fulgt opp av et sommer-, høst- og vinterkurs, forteller han. Vi håper selvfølgelig også gjennom dette å få vervet flere medlemmer til Besteforeldrenes klimaaksjon. Det er et lite «krav» i forhold til å melde seg på, kan du si …

Undring, diskusjon, handling
Kurset kommer til å fokusere på «hva som skjer i naturen om våren». Dvs vi kommer til å lære litt om de artene vi kan se, både insekter, dyr og fugler og hva som skjer med dem om våren. Og vi skal lære litt om hvordan vi kan finne og «se» disse: med insektfeller, hvordan observere fugl og fugletrekk og hvordan kjenne igjen forskjellige fugler, og hva som skjer med plantene utover våren. Og så skal vi høre den fantastiske jobben fuglene gjør når de trekker og hvordan og hvorfor de gjør det. Og hvorfor kommer de akkurat nå? Og hvis klimaet blir varmere: hva skjer med fuglene da? Og derved er vi inne i diskusjonen om klima og miljø og artsmangfold. Kurset omhandler også grunnleggende kunnskap om klima og klimaproblematikken, og hvordan vi kan samtale om dette med barnebarna. Også skal vi lære litt om hvordan vi kan «hjelpe dem» med fuglekasser, insekthotell, hagedam eller andre ting. Og avslutte med en dag ute hvor instruktørene tar oss med til et par spennende steder og hjelper oss med å finne ut av hva vi ser, og hva vi kan diskutere ut fra det. Kort sagt: Vi skal lære mye rart om naturen, vi skal undre oss, og vi skal diskutere hva som skjer og hva vi kan gjøre med det. Og hvordan vi kan «være sammen med barna i undring om alt det rare i naturen, hva skjer nå, og hva vi kan gjøre med de problemene vi står overfor».

– Er miljø- og klimautfordringene noe vi skal diskutere med barnebarna? Vår generasjon har jo ikke klart å løse problemene, bare skapt flere?
Det er ikke enkelt. Men det er tydelig – ut fra responsen på dette opplegget – at det er en del besteforeldre som etterlyser mer kunnskap om natur slik at de kan være sammen med barnebarn både om «undringen» om det store i naturen, og i samtale om miljø- og klimaspørsmål som barna har hørt om i nyhetene eller i barnehagen eller skolen. Det er jo en enorm interesse for tiden om kunnskap om natur. Det ser vi f.eks. i salget av natur-bøker. Men å diskutere miljø og klima på en konstruktiv måte, er en helt annen sak. Og det er det som er kursets grunnleggende hensikt: hvordan komme videre med de utfordringene menneskeheten står overfor, slik at barn – sammen med besteforeldrene – kan gjøre noe med det.

Mer om kurset her: https://www.nestorkurs.com/naturkunnskap-vår

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 17.11.2020

    Strålende idé. Dette måtte kunne gjøres flere steder i landet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*