Mikroplast fra veitrafikk

detail shot of a pile of used car pneumatics
Slitasje av bildekk - den største kilden til mikroplastforurensing i Norge.

«– El-biler er bedre enn fossil-biler, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass på veiene, og produserer like mye mikroplast», skrev Besteforeldrene i Bergen for litt siden til de politiske partiene. Nå får de støtte fra Norsk institutt for luftforskning (NILU). De anslår at 140 000 tonn mikroplast fra veitrafikk havner i verdenshavene hvert år.

Mikroplast flyr med vinden
En ny studie beskriver hvordan mikroplastpartikler fra veitrafikk kan fly til havs – og til avsidesliggende regioner som Arktis. – Mange har fått med seg at elver fører med seg mye mikroplast til havene, sier seniorforsker Nikolaos Evangeliou fra NILU. –  I denne studien har vi funnet at samme mengde mikroplastpartikler havner i havet som et resultat av atmosfærisk transport.

Fra atmosfære til hav
Samtidig som den globale produksjonen av nye plastprodukter fortsetter å øke, blir en stadig mindre andel av plasten samlet inn og gjenvunnet. De økologiske og miljømessige konsekvensene av økende plastforurensning er dårlig kartlagt, men urovekkende.

Nikolaos Evangeliou og kollegaer fra NILU og Universitetet i Wien kombinerer en global kvantifisering av mikroplast fra veitrafikk (både dekk- og bremseslitasje) med simuleringer av transport gjennom atmosfæren, for å bestemme spredningen av denne forurensningen. Størstedelen av mikroplast fra veitrafikk kommer fra tettbygde regioner som det østlige USA, Nord-Europa og de sterkt urbaniserte områdene i Sørøst-Asia.

Mikroplast og klima
140 000 tonn mikroplast fra veitrafikk havner i verdenshavene hvert år. Samtidig havner rundt 48 000 tonn mikroplast årlig på avsidesliggende snø- og isdekkede overflater.

– Dette bekymrer oss, sier Evangeliou. – Mikroplastpartikler som fraktes med vinden til snø- og isdekkede områder som Grønland og Arktis kan gjøre overflaten mørkere. Det reduserer overflatens albedo, som igjen kan fremskynde smelting – en ond sirkel.

Store utslipp i Norge
Henrik Grythe er en annen av forfatterne bak studien. – Det er vesentlig mer mikroplast som slippes ut i Norge enn det som faller ned her til lands, sier han. Dette er fordi det vi slipper ut herfra som regel blir blåst østover og nordover. USA slipper ut mye mikroplast vest for Norge, men det meste faller ned i havet før det kommer hit.

For å komme fram til de resultatene som nå er publisert i tidsskriftet Nature, har forskerne brukt undersøkelser som viser at et dekk som har kjørt på veien i fire år har tapt rundt 2,2 kilo på grunn av slitasje. Med samlet kjøremengde betyr dette at det kommer 5.700 tonn mikroplast fra dekk på norske bilveier.

Den eneste konklusjonen vi har kommet til er at vi må kjøre mindre bil, svarer Grythe på spørsmål om det er noen måte å bedre situasjonen.

Kilder: Norsk Institutt for luftforskning og Dagsavisen

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*