Klima og menneskerettigheter

Dommen kloden
Illustrasjon: Ola Dimmen

En epost fra Espen Oseid Danielsen ramla inn i postkassen: – «Hei, jeg er nylig utdannet jurist med spesialisering innen internasjonal klima- og miljørett.» I masteroppgaven sin om klimaendringer og menneskeretter utforsker han hvordan hardt rammede land kan holde store utslipps-land ansvarlige. Tusener dør, og vi må våge å reise spørsmålet om det foregår et folkemord, mener Danielsen.

Kan klimaendringer føre til en form for folkemord? Kronikk av Espen Oseid Danielsen i Adresseavisen.

«Jeg tror på ingen måte at nasjonale myndigheter lar sine utslipp av drivhusgasser eskalere for å ta livet av ‘poor and vulnerable persons’. Det er også uansett en utfordrende oppgave å bevise en hensikt fra for eksempel myndigheter. Imidlertid er det en interessant diskusjon som kan innledes på dette punkt. Rapportene fra FNs klimapanel (IPCC) har i en årrekke advart verden om konsekvensene av økende utslipp av drivhusgasser. Disse rapportene skaper et kunnskapsgrunnlag for de aktører og myndigheter som legger rammene for hvordan ting skal gjøres. FNs klimapanel har slått fast at det er i de mest sårbare områdene, utviklingslandene, de største katastrofene vil inntreffe. Når man er så bevisst over de vanvittige konsekvensene som klimaendringer har på mennesker i disse områdene som er like mye verdt som oss selv, og ikke gjør noe mer for å redusere disse virkningene, mener jeg at det kan være tale om et moderne folkemord.»

Masteroppgave ved Københavns Universitet, våren 2020. Sammendrag:

Klimaforandringene fører til ekstreme konsekvenser, spesielt for mennesker boende i fattige og sårbare områder. Denne masteroppgaven ser på hvordan internasjonal rett kan brukes til å holde utviklede stater ansvarlig for deres historiske utslipp av drivhusgasser, særlig CO2. Disse historiske utslippene har ført til endringer i klimaet som er svart skadelig for flere hundre millioner mennesker. Blant annet fører klimaendringene til at havnivået stiger, noe som medfører at mennesker må flykte fra sine hjem, sin kultur og sine liv. På grunn av de massive utslippene av drivhusgasser, har antallet naturkatastrofer de siste 30 årene doblet seg og tar livet av 400.000 mennesker årlig. De alvorlige konsekvensene av klimaforandringer krever full oppmerksomhet av det internasjonale samfunnet. Klimaet er tross alt definert som «a common concern of humankind», og bør løses i fellesskap.

Artikkel 8 i Parisavtalen handler om tap og skade som følge av klimaendringer, både fra naturkatastrofer og begivenheter som skjer over tid, for eksempel stigning i havnivået. Artikkel 8 symboliserer et viktig steg i klimaforhandlingene, og på mange måter en seier for de mest sårbare statene og deres innbyggere. Imidlertid skaper artikkel 8 ingen grunnlag for ansvar eller erstatning for historiske ansvarlige stater. Denne masteroppgaven bruker derfor flere artikler hentet fra de internasjonale konvensjonene, miljørettslige prinsipper og etiske betraktninger for å presentere hvordan erstatning av skader fra klimaforandringer bør etableres. Selv om det er rettferdig at de som har ansvar for klimaforandringene skal holdes ansvarlig for kostnadene, er det flere praktiske utfordringer som gjør seg gjeldende når vi taler om ansvarliggjøring av stater. For det første vil det være nærmest umulig å bevise en nøyaktig årsakssammenheng mellom aktiviteten og skaden. For det annet nyter stater godt av sin suverenitet i internasjonal rett. Dermed er det svært krevende å holde stater ansvarlig for de skadene som deres utslipp fører til.

Denne masteroppgaven belyser også hvor relevant menneskerettigheter er for klimaforandringene. Klimaforandringene fører til krenkelse på flere grunnleggende menneskerettigheter. Retten til liv, utdanning, kultur, familieliv, rent vann, tilstrekkelige sanitærforhold og eiendom er bare noen av de menneskerettighetene som blir sterkt påvirket av endringer i klimaet. At så mange mennesker lever i nød på grunn av klimaendringene er et sterkt argument for å kreve ansvarliggjøring av stater som har bidratt mest til endringene. En økning av søksmål mot myndigheter er å regne som en positiv utvikling, og denne masteroppgaven ser opp til noen dommer av betydning for problemstillingen.

Espen Oseid Danielsen er svært engasjert i miljørettslige spørsmål, og har nylig også blitt ambassadør for Klimasøksmål Arktis

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tone Toft | 25.07.2020

    En veldig interessant kronikk av Espen Oseid Danielsen. Tusener dør som følge av klimaendringer, og jeg er enig i Espen at vi må våge å stille det dristige spørsmåetl om det er et forlemord som pågår. Vi har nok kunnskap til å forstå rekkevidden av klimaendringene og den globale unnlatenheten i å ta grep for å snu kursen. Dette gjelder i høyeste grad Norge som riktignok har signert Parisavtalen men fortsetter som aldri før med Business as usual.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*