Etterlyser globalt lederskap

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 11. mai 2020
  • AV:
    Redaksjonen
earth global

19 miljø- og bistandsorganisasjoner roper nå varsko, og advarer mot at det internasjonale arbeidet med miljø- og klimaspørsmål kan komme til å lide økonomisk som følge av koronakrisen. På initiativ fra WWF og Regnskogfondet er det i dag sendt et felles brev til utviklingsministeren, finans-, kommunal- og miljøministeren. Det skjer i forkant av revidert nasjonalbudsjett som legges fram i morgen.

– Akkurat nå er koronakrisen den altoverskyggende krisen. I denne akutte situasjonen er det helt avgjørende at vi ikke mister av syne andre store kriser. Klimaendringer og naturødeleggelser har globale konsekvenser, og er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for milliarder av mennesker, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen.

– For å forebygge fremtidige økonomiske og humanitære katastrofer må regjeringen ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet, ikke ned, fastslår generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Vi krever at Norge tar en aktiv lederrolle i de internasjonale forhandlingene om ny naturavtale, og i prosessen med innmelding av nye klimamål til FN. Vi forventer at disse satsningsområdene kommer tydelig fram i det reviderte budsjettet, fortsetter Eggen.

– Vi må stake ut en retning hvor all nasjonal og internasjonal politikk er samstemt med det grunnleggende behovet for å bekjempe natur- og klimakrisen. Dersom vi ikke tar denne utfordringen på større alvor vil de siste tiårene med global fremgang i bekjempelsen av fattigdom og sult, og for forbedret helse, stå i fare for å bli reversert, understreker Andaur.

Dette er kravene:

  • At det økonomiske handlingsrommet til Norges internasjonale arbeid ikke svekkes som følge av covid-19-krisen.
  • At det utarbeides en strategi for integrering av natur- og klimahensyn i utviklingspolitikken.
  • At Norge tar en aktiv lederrolle i internasjonale forhandlinger, blant annet ved å gå foran som et godt eksempel.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*