– Vi må lære av krisen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 5. apr 2020
  • AV:
    Redaksjonen
flaggermus
Er faggermus problemet? Eller er det menneskene?

Koronapandemien har vist at verdens ledere er villige til å handle når det gjelder. Men mange forskere advarer: Samtidig som vi sitter i karantene for å forebygge smitte, og økonomien blør, overser vi tiltakene som kan forebygge nye pandemier, og som krever at vi beskytter og trekker oss tilbake fra ville dyrs leveområder. Er klimakrise, naturkrise og helsekrise ulike sider ved samme sak?

Mange krever nå at dyremarkedene i Kina blir forbudt. Det er det gode grunner til. Men problemet er langt større, hevder biologer, som lenge har advart mot at ville dyrs leveområder blir invadert og rasert, enten det er for å skaffe mat, rydde land for nye soyaplantasjer eller i jakt på sjeldne mineraler. Det er ikke bare ødeleggende for naturverdier og naturens karbonlagre. Den økende kontakt mellom mennesker og dyr er farligere enn vi ofte tenker på. Hele 60 prosent av smittsomme sykdommer og nesten alle pandemier stammer fra dyr.

Noen artikler om temaet:

– Det var tilfeldigheter som gjorde at det nye viruset oppstod, men det var ikke tilfeldig at det var hos flaggermus. Det var heller ikke tilfeldig at det ble overført til mennesker og fikk global spredning. Forskere forutså at et nytt koronavirus ville kunne overføres fra flaggermus til mennesker i Kina. Til tross for denne kunnskapen ble ikke utbruddet forhindret.
Covid-19: Én verden, én helse. Fra Tidsskrift for den norske legeforening.

– Konsekvensen av dette er at de ville dyra ikke lenger har noen skog eller jungel å gjemme seg i. De kommer derfor nærmere og nærmere oss mennesker. Og deres virus hopper over på oss. Dette kalles «spillover» på fagspråket. – Det er helt klart en sammenheng mellom kontakt med ville dyr og korona, sier Dag O. Hessen, professor i biologi.
Fra nrk.no: Viruset kan være framprovosert av mennesker

– (Vi kan bare får kontroll på dette) dersom vår vilje til å endre politikk er minst like stor som vår vilje til å ødelegge natur og dyreliv. I siste instans er det ikke noe mysterium hvilket dyr pandemiene kommer fra. Det er ingen skjellpansret pangolin eller pelskledd flaggermus. Det er bestander av varmblodige primater: Den virkelige kilden er oss.
Fra Le Monde Diplomatique: Koronavirusets kilde

– Handel, trafikk og forbruk av ville dyr har endret vårt møte med sykdommer. Siden vi ikke har bygget opp et immunforsvar mot sykdommene et dyr kan bære på, har de lett for å komme gjennom kroppens naturlige forsvar og skape ukontrollerbare sykdommer slik som vi ser nå. Det oppstår et problem når vi mennesker øker vår kontakt med naturen. Biologer over hele verden roper ut om det biologiske mangfoldet som er i ferd med å forsvinne i rasende fart. Dette mangfoldet spiller en sentral rolle i friske økosystemer, som vi mennesker er helt avhengige av for å leve.
Vi må lære av krisen. Malene Emilie Rustad og Augusto Gomes, Dagsavisen 3. april.

Regnskog i Brasil raseres for å  skaffe areal til å kunne produsere mer soya, kanskje til norsk lakseoppdrett?

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tone Toft | 07.04.2020

    Ja, vi vet at klimakrise, naturkrise og helsekrise har en sammenheng. Når vi nå ser og erfarer hvordan nasjonener over hele verden stiller opp for å bekjempe corona viruset – så er det grunn til å håpe på at den kollektive innsatsen vil fortsette fra myndighetenes side også når det gjelder å bekjempe klimaendringer og ivareta naturen og artsmangfoldet når pandemien slipper taket. Vi har nå erfart at den globale innsatsen mobiliseres når det virkelig er alvor. Vi må kreve at denne kraften og viljen til å skape endring skal fortsette også når helsesituasjonen er under kontroll. Alt henger i hop i en overglobalisert verden – og pandemien som nå herjer viser hvor sårbare vi er. Arbeidet for et levelig klima og en friskmeldt natur er viktigere enn noen gang! Kanskje vil denne erkjennelsen også nå frem til våre styresmakter etterhvert …

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*