En håpets dom i Haag

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 21. des 2019
 • AV:
  Redaksjonen
bjørghil urgenda lysere
Bjørghild des Bouvrie er organisasjonssekretær i BKA, og også bidragsyter til miljøstiftelsen Urgenda. – Mine barnebarn har rett å vokse opp i et trygt klima, sier hun.

I går sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland heime hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie. Hun er en av 900 medsaksøkere som har gjort det økonomisk mulig for Urgenda å føre klimarettssak gjennom seks år mot den nederlandske stat – og vinne fram! Høyesterettsavgjørelsen i Haag kan få store ringvirkninger, tror hun. – Jeg kjenner på gleden over at mitt lille bidrag ser ut til å bære frukter.

Nederland må gjøre sitt
Høyesterett stadfester dommene fra lavere instanser, avviser anken og fastslår at regjeringen plikter å beskytte innbyggernes rettigheter i møte med klimaendringene. Landets utslipp skal reduseres med minst 25 prosent sammenlignet med 1990-nivået innen utgangen av 2020, heter det i dommen.

Representanter for regjeringen har allerede vært ute og sagt at det er umulig, forteller Bjørghild. – Men Nederland har faktisk redusert sine utslipp med 15 prosent, og ligger altså langt bedre an enn Norge, der utslippene har økt. Og Urgenda, som er en svært profesjonell aktør, har senest i sommer, i samarbeid med flere hundre andre organisasjoner, vist hvordan det kan gjøres – bl.a. ved å senke farten på veiene og innføre energisparende tiltak. Det er et spørsmål om vilje, først og fremst.

Høyesterett selv er nøye med å ikke blande seg inn i klimapolitikken, eller hvordan reduksjonene skal gjennomføres. Det er etterlevelse av inngåtte avtaler som er rettens anliggende. Den gjør det klart at et rikt land som Nederland har en særlig forpliktelse til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å rette seg etter internasjonale avtaler, blant annet Paris-avtalen.

Selv om de nederlandske utslippsreduksjonerne isolert sett har lite å bety for den globale oppvarming, må landet bidra med sin rettmessige del av den globale innsatsen, sier Høyesterett i Haag.


Pressemelding 20 des.
TID FOR HÅP

I dag, da mennesker verden over har behov for å kunne håpe at styresmaktene vil handle raskt og effektivt for å løse klimakrisen, har den nederlandske høyesterett levert en banebrytende dom som bekrefter at de enkelte lands regjeringer må gjøre sin rettmessige del av jobben med å redusere utslippene av klimagasser.

Dagens dom er den tredje og siste i Urgendas klimarettssak mot den nederlandske stat, og markerer Urgendas tredje seier i rettssystemet. Den følger dommene fra Haag tingrett i 2015 og Haag lagmannsrett i 2018.

Høyesterett stadfestet påleggene fra de lavere domstolene om at Nederland må redusere sine utslipp med minimum 25 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået. Høyesterett fastslår at regjeringens unnlatelse av å ta ansvar for nederlandske bidrag til klimakrisen er brudd på forpliktelsene i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Som et resultat av Høyesteretts avgjørelse vil regjeringen bli tvunget til å treffe ytterligere tiltak for å lukke det eksisterende gapet mot en reduksjon på 25 prosent innen 2020, noe som sannsynligvis vil omfatte stenging av kullkraftverk som åpnet så sent som i 2015 og 2016. I 2018 var utslippene i Nederland bare 15 prosent lavere enn 1990-nivået.

Dommen kommer mindre enn en uke etter at FNs klimatoppmøte i Madrid ikke klarte å levere det ambisiøse resultat som er nødvendig for å gjøre noe med klimakrisen. Det kommer også mindre enn en måned etter at FNs miljøprogram bekreftet at utslippsreduksjonene må femdobles for å oppfylle målene i Paris-avtalen.

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Linda Rundquist Parr | 20.12.2019

  Dette er en gledelig melding for hele den globale klimabevegelsen. Takk til Bjørghild som har gitt støtte til søksmålet. Jeg kjenner selv tilløp til seiersrus. Mye av argumentasjonen i dommen i Nederland er relevant for klimasøksmål Arktis. Det er da en fordel at dommen fra Borgartinget faller først i midten av januar. Kanskje det blir grunn til å feire her til lands også.

 2. Tone Toft | 20.12.2019

  Gratulerer til deg Bjørghild – og alle de andre i Nederland som har stått på og fremmet denne saken som er så utrolig viktig og som nå har fått sin endelige konklusjjon i Høyesterett. Hurra!!
  Jeg tenker at denne dommen MÅ ha betydning for klimasøksmålet mot den norske stat som nå Lagmannsretten skal ta stilling til og har erklært at dommen sannsynligvis vil falle før jul.
  En riktig og viktig domsavsigelse som i neste omgang angår hele kloden.

 3. Steinar Høiback | 21.12.2019

  Dette var en utrolig fin julegave.
  Gratulerer Bjørghild, du har all verdens grunn til å være fornøyd og ikke minst, stolt av Urgenda og stolt av det Nederlandske rettsvesenet.
  Denne saken viser at når politikerne svikter, kan rettssystemet være en skanse som borgerne kan sette sin håp til.
  Søksmålet som Greenpeace, Natur og Ungdom, med partshjelpere Naturvernforbundet og BKA, har anlagt mot staten der vi hevder at Grunnloven § 112 brytes ved tildeling av olje og gass leting i nord kan vinnes. Vi håper at dommerne i Borgarting er modige nok, som Høyesterett i Nederland var, til å sette våre barn og barnebarn foran oljeutvinning.

 4. Steinar Winther Christensen | 21.12.2019

  Jeg kjenner en dyp glede over denne viktige dom. Noe er i ferd med å skje. Jeg visste ikke at vår flotte sekretær var part i Urgenda-saken. Gratulerer spesielt til deg. Jeg ser frem til fortsettelsen…Vi har i tillegg 112!

 5. Finn Bjørnar Lund | 26.12.2019

  Kjære Bjørghild! Takk for innsatsen!

  Nå blir det spennende så se om olje-makta og pengeinteressene i Norge er så sterke at de trumfer menneskerettigheter, hensynet til etterslekta og grunnlovsparagraf 112. Kanskje våre domstoler også har betydning i store, eksistensielle saker som angår alle mennesker, og at også oljepolitikken må forholde seg til et rettssystem?

 6. Susanne Urban | 01.01.2020

  Gratulerer og takk for innsatsen!
  Her en anbefalt lektyre: «Drawdown – the plan – how to reverse global warming» – en rangert opplisting av 100 ulike klimatiltak basert på utprøvde løsninger. Ja, det er viljen det står på!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*