– For barnets beste?

climate-justice-kids

Under COP25 i Madrid sendte Greta Thunberg og 15 andre barn brev til statsminister Erna Solberg, der de hevder at fortsatt norsk oljeutvinning bryter med FNs barnekonvensjon. Besteforeldrenes klimaaksjon har nå bedt Norges institusjon for menneskerettigheter om «å gå grundig inn på argumentene i brevet fra ungdommene». Også Barneombudet blir bedt om å komme med en uttalelse.

FNs barnekonvensjonen fra 1989 er en internasjonal avtale som gir alle barn under 18 år rett til en trygg og god oppvekst. I artikkel 3 heter det: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

– Vi står fullt og helt på barnas side, og brevet fra dem er et høyst betimelig utspill, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Når vi ber de to uavhengige instansene om å gå inn i saken, er det på grunn av sakens store prinsipielle interesse, og fordi vi vil sikre at den ikke bare blir offer for en overfladisk betraktning og lettvint svar fra regjeringen. I tillegg til Barnekonvensjonen viser vi til forpliktelsene i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som blant annet lå til grunn for den viktige Urgenda-dommen i Nederlands høyesterett nå nylig.


Norges institusjon for menneskerettigheter
Akersgata 8, 0158 Oslo
info@nhri.no

Om brudd på FNs barnekonvensjon

Statsminister Erna Solberg og klimaminister Ola Elvestuen har mottatt et brev fra et advokatfirma som representerer den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og 15 andre ungdommer fra hele verden.

Det er det tyske advokathuset Hausfeld som har hjulpet de 16 med å skrive brevet. Ungdommene ber Norge slutte å lete etter mer olje og gass. De peker på at klimaendringene ødelegger framtiden deres, og at norsk petroleumspolitikk derfor kan være brudd på FNs barnekonvensjon.

«For å etterkomme Norges menneskerettighetsforpliktelser, i tillegg til sine konstitusjonelle, nasjonale og internasjonale forpliktelser til å bekjempe klimaendringer, oppfordrer vi dere til å stanse all leting etter og ny produksjon av fossile brensler og til å planlegge nedstengning av eksisterende produksjon», heter det i brevet.

De 16 aktivistene viser til at norsk klimapolitikk ikke er effektiv og at Norge antakeligvis ikke vil nå sine klimamål for 2030. Ifølge den norske regjeringens egne framskrivninger vil norske utslipp i 2030 ligge bare 12 prosent under 1990-nivå. Til sammenlikning er målet å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, og den norske regjeringen har under COP25 snakket om å heve dette til 55 prosent. Ungdommene mener derfor at Norges petroleumspolitikk som fremmer høyt bruk av fossilt brensel er i strid med menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon som pålegger voksne å ta hensyn til barn og hva som er best for barn, når de tar beslutninger som berører dem.

Vi viser særlig til Barnekonvensjonens artikler 3 og 4. Vi viser i tillegg til EMK, artikkel 2 og 8.

Besteforeldrenes klimaaksjon ber om en vurdering og en uttalelse fra NIM om saken, der man går grundig inn på fakta og argumenter i brevet fra de 16 ungdommene. Brevet kan i sin helhet leses her:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2019/12/Norway-Children-v.-Climate-Change-Letter-HLLP-FINAL-1.pdf

Hilsen, Besteforeldrenes klimaaksjon

Steinar Winther Christensen,  (sign.)

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Oddbjørg Langset | 26.12.2019

  Imponerende og bra – og så heldige vi er som har faglig vektige ledere i Besteforeldrenes klimaaksjon!
  Litt enklere, men kjekt at jeg fikk dissee inn i lokalavisa vår:
  1) Look to Denmark! Mens Norge venter på at EU skal få med seg de verste utslippssinkene i unionen, proklamerer Danmark at de har vedtatt en bindende klimalov som forplikter 70 % utslippskutt innen 2030. Erna Solbergs tale ved åpninga av Klimaforhandler-konferansen nå i Madrid, viste alle at Norge ikke hadde tatt innover seg klimakrisen. BKA-medlem/tidl. FN-direktør Svein Tveitdal informerer mere om dette på hjemmesida til BKA/Besteforeldrenes klimaaksjon.
  2) Keiserens nye klær. Det måtte et barn til for å si til de godt voksne, mest menn som går opp på talerstolen i klimakonferanse-forhandlingene, at dere er naken. Dere har ikke tatt på dere å si noe bindende som bidrar til reelle klimakutt, sier Greta Thunberg. Hun hører bare fine ord, og klimagassutslippa går opp, forklarer hun på vitenskapelig vis. Greta styrket slik FNs generalsekretær i å kreve at ingen får heretter gå opp på talerstolen uten å ta på seg å komme med forpliktende, bindende reelle klimakutt. Unge over hele verden støtter Greta sine vitenskapelige utsagn, og Greta støtter vårt Klimasøksmål Arktis i Norge. Stort! I am great! utbasunerer Trumph. I am Greta, sier hun.
  Besteforeldrenes klimaaksjon digger henne.

 2. Linda Rundquist Parr | 27.12.2019

  Dette var en utmerket måte for oss i BKA å følge opp brevet fra de 16 ungdommer. Det er godt at det kommer krav også fra omverden om at Norge IKKE lenger kan tillate seg å lete etter mer olje og gass. I tillegg mener ungdommene at vi må ha en styrt avvikling av eksisterende olje- og gassproduksjon, og dette må bli et krav til alle partiene fram mot valget i 2021. Det er viktig at våre samarbeidspartnere, da spesielt Miljøagentene og Natur og ungdom, blir kjent med vår oppfølging av ungdommenes brev til regjeringen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*