Forsvarer bompengeaksjon

ordfører frstad

Nyheten om demonstrasjonen til støtte for bomringen i Bergen har blitt fanget opp også av bompengemotstanderne i Fredrikstad. Deres respons var å beskrive Besteforeldrenes klimaaksjon som en gruppe velstående eldre som bare tenker på seg selv. I dag går ordføreren ut i Fredrikstad Blad og kaller dette urettferdig. Bompenger er også et klimatiltak, minner han om. Derfor angår det oss alle.

Fra kronikken:
Når det er sagt, er bruk av bompenger en ordning med klare svakheter. Det tas ikke hensyn til om man er fattig eller rik. På den annen side er ordningen rettferdig, ved at regningen går til dem som faktisk bruker veien. Motstanderne av bompenger argumenterer for at staten burde ta regningen, da folk flest allerede betaler mye i skatter og avgifter. Men fullt så enkelt er det dessverre ikke.

I denne debatten må vi ikke glemme at bruk av bompenger dreier seg om mer enn finansiering av veiprosjekter. Besteforeldrenes klimaaksjon er faktisk på riktig spor. Når staten peker på ni av landets største byområder og ber oss inngå såkalte byvekstavtaler (med tilhørende bomringer), så handler dette om å kutte i norske utslipp av klimagasser. I 2015 ble Paris-avtalen undertegnet. Her forpliktet Norge og EU- landene seg til å kutte 40 prosent i sine klimagassutslipp innen 2030.

Transportsektoren er en særlig utfordring, og her ønsker myndighetene å sette inn tiltak for å redusere privatbilismen. Her er muligheten for å redusere utslipp stor og de negative konsekvensene for samfunnsøkonomien minst (SSB 2016). Det er her bompenger kommer inn i bildet som et virkemiddel. Bompenger reduserer privatbilismen.

Les Jan-Ivar Nygårds kronikk i Fredrikstad Blad 1.okt:
https://www.f-b.no/debatt/bompenger/klimaendringer/det-kommer-en-klimaregning-vi-bor-ta-den-med-i-bomdebatten/o/5-59-1262168

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*