Bomring – ja takk!

svae NRK
Aksjonsleder Per Hjalmar Svae intervjues for Vestlandsrevyen.

Over 200 lastebiler og flere hundre personbiler kjørte onsdag kveld sakte mot sentrum av Bergen og laget trafikkork i protest mot bompenger. Men inne i sentrum ble de møtt av motdemonstranter fra Besteforeldrenes klimaaksjon – som tvert imot takket byens politikere for den framsynte bompengepolitikken, som begrenser biltrafikken og forurensingen og gir inntekter til videre satsing på kollektivtrafikken.

Vei- og eksostilhengerne er på offensiven over hele landet, ikke minst i Bergen, der det blant annet gjelder å stikke kjepper i hjula for videre utbygging av den energi- og miljøvennlige Bybanen. – ‘Hvorfor skal jeg betale for Bybanen til Fyllingsdalen’, spurte en aksjonist fra Arna ifølge Bergens Tidende. Dette var trolig første gang denne slags holdninger møtte høylytt folkelig motstand. NRKs reporter hadde aldri sett noe liknende, sa han på Vestlandsrevyen. En stor gruppe besteforeldre, noen med barn, og ulike andre støttespillere, til sammen rundt 50 personer, sang og ropte slagord og ga kjør-sakte-aksjonistene en mottakelse de ikke hadde ventet seg!

Aksjonsleder Per Hjalmar Svae var godt fornøyd etter demonstrasjonen. – Dette var ganske spontant organisert, og da synes jeg det er imponerende at vi fikk laget bannere og løpesedler og fikk markert oss så godt. Jeg håper også det vi har gjort i Bergen i dag, kan inspirere andre rundt om i landet til å gjennomføre liknende demonstrasjoner. Det er meningsløst at folk som åpenbart ikke har forstått noe som helst når det gjelder miljø, klima og helse skal få ture fram med slagord om at ‘nok er nok’ uten at noen konfronterer dem med saklige argumenter og motaksjon.

Besteforeldrenes aksjon ble godt dekket av media, se bl.a.

Fra Bergens Tidende torsdag 27. sept.

Spre klimavett,
del denne saken!

10 kommentarer

 1. Steinar Høiback | 25.09.2018

  Dette var utrolig fint å lese, all ære til BKA i Bergen som planlegger dette.

  Vi må stå opp for de motkreftene som vil at vi skal fortsette som om ingenting har skjedd, mange som fremdeles ikke hører, ikke vil se, ikke vil snakke – men BKA i Bergen vil.
  Takk for en ypperlig innsats.

 2. Jarle Veland | 26.09.2018

  Problemet med bompenger er at det rammer barnefamilier med dårlig råd særlig hardt. Da har jeg heller tro på veiprising der barnefamilier kan gis lettelser. Det er ikke greit å belaste barnefamilier i etableringsfasen med ekstra utgifter på flere titalls tusen kroner i året.Eller å korte ned på foreldrenes tid med barna fordi foreldrene økonomisk er tvunget over på langsomme transportmidler. El-biler har ikke eksos så med disse er spørsmålet mer veikapasitet og støvproblemer. Denne satsingen har vært riktig og bør fortsette. Og vil man virkelig satse på sykler kunne man bygget egne sykkelbaner på søyler.

 3. Henriette. | 27.09.2018

  Kjempe bra.
  Så utrolig viktig å tenke litt lengre frem, tenke på hva luftforurensning gjør.
  Jeg var selv småbarnsmor på begynnelsen av 2000 men enda dårligere kollektiv tilbud men jeg tok buss med barn til dagmamma og så på jobb, en 7-15 jobb, jeg var 20 år den gang. Alt går hvis man må, det handler om innstilling.

  Stå på, jeg støtter dere.

 4. Randi Kristin Nærum | 27.09.2018

  Kjempebra aksjon! Det likte jeg. Jeg er ny i BKA. Blir noe lignende i området der jeg bor (Larvik) vil jeg delta!

 5. Gro Nylander | 28.09.2018

  Heia Bergen!
  Utrolig morsomt og viktig at dere fikk til dette, etter at ideen faktisk kom opp under BKAs gruppearbeidet om aktivisme. Ære være Per Hjalmar Svae for ide, gjennomføringskraft og fabelaktig god representasjon for BKA i media både før og under aksjonen. Forbilledlig, fordi han i liten grad angrep lastebilene & co, men stort sett holdt seg positiv og ga politikerne en blomst. Jeg tipper mange er veldig enige og syns det var en lettelse at dette kom opp. Re argumentet om at bompenger rammer usosialt: det er jo de fattige som vil rammes hardest av klimakrisen, også i Norge. De bor dårligere, ofte i trafikkerte områder og har svakere helse. Dette kan ordnes på annet vis, høyere barnetrygd, øremerkede tilskudd til el-bil, eller rett og slett gjennom skattesystemet.
  Tilsvarende aksjoner kan lett gjennomføres andre steder. Hva med Stavanger? Om det ikke lenger har overraskelsens interesse som i Bergen, så vil det antagelig få oppmerksomhet lokalt og gi politikerne mot til å stå på. politikernes gode vilje. Hurra for Bergen BKA!

 6. Silje | 30.09.2018

  Dette oppleves som et ekstremt ignorant utspill fra den gruppen i samfunnet som blir minst påvirket av bompenger eller sannsynligvis har størst forutsetninger for å unngå dem! Fortell meg gjerne hvordan jeg skal fikse å SYKLE mellom hjem-barnehage-jobb med 2 små barn og deres bagasje (inneklær og yttertøy, matbokser, drikkeflasker, dagens kunstverk etc) og samtidig rekke jobb og litt samvær med mine barn når vi er hjemme. Jeg må gjennom et par tunneler på veien og ganske ofte må jeg innom butikken også. Gleder meg allerede til vinteren! Og når det gjelder rushtidsavgiften som dere er så glad i, ville jeg selvsagt styrt unna denne om jeg kunne velge. Realiteten er dessverre at jeg da må ta med meg barna på jobb (barnehagen åpner Kl 07:30) eller la være å hente de (barnehagen stenger 16:30). Ikke alle kan bo og jobbe midt i sentrum, eller har mulighet for å sykle til og fra alle gjøremål slik dere så naivt og utopisk foreslår! Dere kaller dere besteforeldre, men dere kan umulig ha en veldig aktiv rolle her. I såfall hadde dere hatt bedre innsikt i hvordan hverdagen for småbarnsforeldre i jobb faktisk fortoner seg. Jeg føler meg dolket i ryggen av denne aksjonen, – og det av en gruppe (besteforeldre) som vanligvis har mye fornuftig å komme med! Kom gjerne hit og sykle ungene mine til barnehagen for meg slik at jeg rekker å sykle til jobb. Husk å ta med bagasjen deres -og handlelappen. Jeg er hjemme ca Kl 18:00. Men da må jeg nok ta meg en dusj etter all syklingen, så fint om dere kan lage middag til klokken 17 senest. Jeg rekker kanskje å legge de selv! Mvh frustrert småbarnsmor.

 7. Emma | 01.10.2018

  Utrulig bra. Viss folk ikkje vil betale så mykje er det bare å ta buss, eller andre alternativ. Fortsett med dette 😀

 8. Harald Smedal | 01.10.2018

  Kjære Silje, jeg har stor sympati med deg som rammes ekstra hardt av bompengene fordi du må kjøre dine små til og fra barnehagen.
  Men verden er dessverre ikke rettferdig. Den største urettferdighet er det jeg og min generasjon som har stått for. Vi har fråtset i billig fossil energi og billige fossile råvarer. Dette gir faretruende global oppvarming, og alvorlig forsøpling av plastprodukter m.v. Selv slipper vi alt for lett unna konsekvensene. De som rammes er våre langt fattigere medborgere i varmere land der selve livsgrunnlaget forsvinner, og våre etterkommere også i vår del av verden som må leve med følgene av vårt overforbruk.
  Også i den aktuelle bompengesaken må vi forsøke å løfte blikket ut over det kortsiktige og mer egoistiske, og se på de videre perspektiv i både nåtid og fremtid.
  Den urett som rammer deg som barnemor løses dessverre ikke ved å gi frislipp på bilkjøring i byen. Lokalt vil det gi mer køkaos og mer luftforurensning, og globalt større belastning på klodens temperatursystem.
  Løsning bør nok søkes på annen måte. Ideelt skulle alle ha barnehagedekning i eget nærmiljø. Når kommunen ikke makter dette, burde kanskje barnefamilier som er avhengig av å krysse soner få lagt inn en kompensasjon i sine bompengebrikker?
  Det er nok riktig at mange av oss besteforeldre påvirkes relativt lite av bompengene, men jeg håper du likevel ikke oppfatter oss som helt ignorante.
  Beste hilsen fra bestefar Harald

 9. Otto M. Martens | 01.10.2018

  Gratulerer Per Hjalmar!
  Hvilken vitalitet og handlekraft du viser! Gripe anledningen mens den er der, og på en slik imponerende effektiv og rask måte, det må være forbilledlig for flere av oss.
  Hilsen Otto

 10. Mitt svar på Silje som føler seg dolket i ryggen, er slik:

  1) Bomringer i byer er å gjennomføre prinsippet om at forurenseren betaler!
  I tillegg til det finansielle er hensikten å bidra til at vi får færre biler og mindre utslipp gjennom at forurenseren må betale. Det gjelder uansett om det er en foreldre med små barn og dårlig råd eller en rik næringsdrivende, for utslippene og miljøbelastningen er den samme.
  2) I tillegg fører bomringer til innfasing av elbiler med null utslipp og utfasing av eksosbiler, som er en viktig tilleggsfunksjon ved bomringer. Bomringer bidrar til det grønne skiftet.
  3) For å ivareta sosial rettferdighet i samfunnet trenger man andre virkemidler, f.eks. øke barnetrygden og å få et mer utjevnende skattesystem. Det er fint om man ved slike Bomring-tusen takk aksjoner har en parole som går på dette, og nok helst også sette inn noen linjer i løpeseddelen der man kommentere dette. Vi hadde ikke dette i Bergen. Så dette er et forslag til forbedring for å imøtegå dette argumentet.
  4) (Men, selvfølgelig, kan et annet og nytt virkemiddel være at størrelsen på bomavgifter knyttes til personlige forhold hos bileieren, siden dagens bomringer registrerer bilens nummer. F.eks. kan de som eier en bil og mottar barnetrygd, få lavere avgift. Dessverre er ikke tiltaket uproblematisk. Vi kan risikere at småbarnsforeldre plutselig eier mange biler, som andre kjører og betaler barneforeldrene (f.eks. halv bomavgift) for å proforma eie. Men også dette kan avbøtes, ved å lage en regel om at bare en bil per barnetrygdmottaker kan få lavere avgift.)

  Faglig sett har argumentet mitt om at ved flere mål og trengs flere ulike virkemidler fundament i det økonomiske fag. I det økonomiske fag har man noe som kalles Telleregelen. Det er at man trenger like mange (uavhengige) politiske virkemidler som politiske mål. Det er slik fordi det er sjeldent at ett virkemiddel fører til at man når to mål samtidig. Selve telleregelen har faktisk et lett forståelig fundament. Det er at man trenger like mange likninger som man har ukjente, for å kunne løse ligningssystemet. Altså trenger man like mange politiske virkemidler som man har mål (funksjoner som beskriver hvordan et tiltak påvirker et mål).

  Altså:
  – Bomringer er gjennomføring av prinsippet om at forurenseren betaler, uansett hvem det er og hvor god råd de har, for å begrense biltrafikk, utslipp, veistøv og støy generelt og å stimulere til kjøp av elbiler som kjører gratis eller rimeligere gjennom bomringen.
  – For å bedre barnefamiliers økonomi kan man øke barnetrygden. For å ivareta de med dårlig råd, kan man innføre et rettferdigere skattesystem og tiltak mot at bedrifter kan unngå skatt ved hjelp av skatteparadiser. Når det gjelder de med virkelig dårlig råd, er det i denne saken dog et moment at de ikke har råd til bil, og at bompenger derfor er et entydig gode for dem. De får renere luft, mindre støy og raskere kollektivtrafikk, som er det de med dårlig råd må bruke, eller sykle eller gå.
  – Altså flere tanker i hodet på en gang og ulike politiske virkemidler for å nå flere mål.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*