Allianse mot økt flytrafikk

alliansen flytrafikk

I morgen lørdag blir det demonstrasjon foran Stortinget i protest mot en tredje rullebane på Gardermoen, og de store negative konsekvensene dette vil ha. Avinors forretningsidé om enda mer flytrafikk må ikke vinne fram, på bekostning av klima, matvaresikkerhet, støybelastning og gode lokalsamfunn, skriver en allianse av 11 organisasjoner i en felles kronikk som i dag blir offentliggjort i Dagsavisen.

Stans videre planlegging av tredje rullebane

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet
Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag
Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy
Bjørn Berg, leder i Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom
Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Finn Bjørnar Lund, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon
Maja Aas, Norges Bygdeungdomslag
Hege Skarrud, leder i Spire

Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen for å øke flytrafikken ytterligere. Det satses særlig på vekst i utenlandstrafikken og på lange ruter til andre kontinent, med svært høye utslipp som resultat.

Store arealinngrep og økte miljøproblemer
Enda mer flytrafikk vil føre til økte klimagassutslipp og mer støy. Og bygging av denne store rullebanen, med tilhørende etableringer og næringsvirksomhet, vil være en stor trussel mot matjord og naturområder. Vi må ta vare på arealene for å sikre framtidig matforsyning og naturverdier. Vi snakker om både globale og lokale konsekvenser. Den rike delen av verden må kutte sine klimagassutslipp raskt. Samtidig trenger vi levedyktige og gode lokalsamfunn, uten øredøvende støy. En ny rullebane på Gardermoen strider med dette og er en særdeles dårlig idé.

Norge ligger fra før av svært høyt på lista over land som flyr mye per innbygger. Belastningen på områdene rundt hovedflyplassen er stor nok fra før. Nok får være nok.

Mangelfull utredning og underlige særordninger
Avinor arbeider med å utarbeide en reguleringsplan for ny rullebane. Selskapet har imidlertid sluppet å gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning, noe det stilles krav om ved bygging av veier og jernbaner. I slike utredninger må det gjennomføres grundige behovsvurderinger og analyser av alternative konsepter/løsninger, og det stilles krav om at omverdenen involveres, og at alle utredninger kvalitetssikres av eksterne konsulenter. Det er helt uakseptabelt at Avinor slipper å gjøre dette. Det er ingen grunn til at statlige Avinor ikke skal vurdere slike viktige samfunnshensyn og vurdere alternative løsninger til fortsatt vekst i flytrafikken og utbygging av flere rullebaner.

Men det er kanskje ikke så rart at Avinor slipper dette, når selskapet også ellers har flere særordninger. Avinor har en bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst, i kontrast til den statlige belønningsordningen som premierer byer som greier å begrense biltrafikken. Avinor får store deler av inntektene sine fra taxfree-salget, i kontrast til øvrige anstrengelser for å redusere alkohol-, tobakks- og sukkerforbruket. Og det er heller ingen CO2-avgift eller merverdiavgift på flytrafikk til og fra utlandet, ei heller noen krav om klimakvoter på trafikk ut av EU/EØS-området. Da er det ikke så rart at flytrafikken vokser.

Politikerne må sette ned foten
Vi forventer at politikerne tar grep. Det viktigste må være å gi et klart signal om at en tredje rullebane ikke er noe vi trenger. Flere partier har tatt et tydelig standpunkt mot. Det gjelder Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. I Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet er det, etter hva vi forstår, delte syn på saken, og begge disse krever at saken om en tredje rullebane må behandles av Stortinget og ikke avgjøres av departementet, slik saken ligger nå. Og ja – det er faktisk så ille. Mens Stortinget alltid må behandle finansiering av riksveier og jernbaner, så er det Samferdselsdepartementet som kan avgjøre en så viktig sak som tredje rullebane.

Regjeringen ønsker at Avinor skal fortsette å planlegge en tredje rullebane, men vil ikke ta stilling til utbygging før det foreligger en søknad om konsesjon fra Avinor. Vi er redd for at en slik holdning gjør at «bordet fanger». Når planarbeidet går sin gang, kreves det større politisk mot å sette foten ned. Derfor er det viktig å gjøre dette nå. Et minimum må være at regjeringen pålegger Avinor en utredningsprosess på linje med hva som kreves for veier og jernbaner.

Spørsmålet om flyplassutvidelser har skapt store diskusjoner flere steder i verden. I London har kampen mot en tredje rullebane på Heathrow pågått i hvert fall i 15 år – og ingen anleggsarbeider er påbegynt. Politikerne i Berlin har slått fast at en utvidelse av den nye hovedflyplassen ikke er aktuelt. I Frankrike har myndighetene avvist planene om utvidelse av flyplassen Notre-Dame-des-Landes vest i landet.

Se også brev fra alliansen til Klima- og miljødepartementet februar 2018.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Kristin Aspelund | 07.09.2018

  Så smart som mulig må de største byene i Sør-Norge knyttes sammen med lyntog til erstatning for flytrafikken, skal vi nå klimamålet.

 2. Trafikkaksjonen støtter kampen mot 3. rullebane
  Trafikkaksjonen støtter alliansen mot en tredje rullebane og oppfordrer medlemmer og andre som ønsker bedre helse og miljø til å slutte opp om demonstrasjonen lørdag. I tillegg til støy og eksos rundt flyplassene er flytrafikken mer klimaskadelig enn CO2-utslippene alene tyder på. Dette skyldes 1) CO2-utslipp har større virkning i 10–12 km høyde enn fra eksosrør og andre bakkenær kilder; 2) flyene slipper også ut andre klimagasser.
  Med vennlig miljøhilsen,
  for Trafikkaksjonen,
  Pål Jensen
  Daglig leder

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*