I strid med all humanitet

atomtog haugesund
BESTEFORELDRE MOT ATOMVÅPEN: Besteforeldrenes klimaaksjon var godt representert i fakkeltoget for fredsprisen i Haugesund søndag 10 desember.

Til Besteforeldreaksjonens årsmøte i september er det satt fram forslag om at vi skal gå inn som partnerorganisasjon i Int. Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, sammen med andre miljøorganisasjoner. – Å støtte kampanjen for et atomvåpenforbud må være en naturlig del av arbeidet vårt for å bevare en levelig verden for kommende generasjoner, sier forslagsstilleren Birthe Nilsen.

ICAN oppfordrer stater, organisasjoner og andre aktører til å:

  • Erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.
  • Erkjenne at atomvåpenstater har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
  • Signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

I juli 2017 vedtok 122 av FNs medlemsland et forbud mot atomvåpen. Norge deltok ikke i forhandlingene og var ikke til stede da vedtaket ble gjort. ICAN fikk imidlertid Nobels fredspris for å ha presset gjennom vedtaket. Nå pågår kampen for å undertegne og ratifisere forbudsvedtaket. Hittil har 60 land undertegnet og 14 land har ratifisert. Når 50 land har ratifisert kommer det til å bli internasjonal lov.

Birthe Nielsen er pensjonert lærer og flyktningarbeider, og med i Besteforeldreaksjonen, Nei til Atomvåpen og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet. Hun ble begeistret, sier hun, da Besteforeldrene i Haugesund arrangerte fakkeltog for å feire fredsprisen til ICAN.
– Å bry seg om framtiden for de kommende generasjoner er viktig for meg. Og det nytter ikke bare å ha det i tankene, man må tørre å si det og stå opp og handle for det. Jeg trives godt i Besteforeldrenes klimaaksjon. Jeg synes også det er greit at vi som organisasjon ikke skal spre oss på alle mulige andre gode saker. Men atomvåpnene er i en særstilling, mener jeg. I strid med all human tankegang. De er jo også den største trussel mot klimaet på jorden!

– For meg er det bare helt naturlig at vår organisasjon blir medlem i ICAN Norge, sier Birthe Nielsen. Der er vi i godt selskap med organisasjoner som Greenpeace og Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Fagforbundet og mange andre som vi i forveien samarbeider med. Når ICAN i fremtiden har demonstrasjoner eller andre markeringer og aksjoner, vil det også se bra ut for offentligheten at Besteforeldrenes klimaaksjon er med, mener Birthe. 

 

!Vær den første til å kommentere

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*