I strid med all humanitet

atomtog haugesund
BESTEFORELDRE MOT ATOMVÅPEN: Besteforeldrenes klimaaksjon var godt representert i fakkeltoget for fredsprisen i Haugesund søndag 10 desember.

Til Besteforeldreaksjonens årsmøte i september er det satt fram forslag om at vi skal gå inn som partnerorganisasjon i Int. Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, sammen med andre miljøorganisasjoner. – Å støtte kampanjen for et atomvåpenforbud må være en naturlig del av arbeidet vårt for å bevare en levelig verden for kommende generasjoner, sier forslagsstilleren Birthe Nilsen.

ICAN oppfordrer stater, organisasjoner og andre aktører til å:

  • Erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.
  • Erkjenne at atomvåpenstater har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
  • Signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

I juli 2017 vedtok 122 av FNs medlemsland et forbud mot atomvåpen. Norge deltok ikke i forhandlingene og var ikke til stede da vedtaket ble gjort. ICAN fikk imidlertid Nobels fredspris for å ha presset gjennom vedtaket. Nå pågår kampen for å undertegne og ratifisere forbudsvedtaket. Hittil har 60 land undertegnet og 14 land har ratifisert. Når 50 land har ratifisert kommer det til å bli internasjonal lov.

Birthe Nielsen er pensjonert lærer og flyktningarbeider, og med i Besteforeldreaksjonen, Nei til Atomvåpen og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet. Hun ble begeistret, sier hun, da Besteforeldrene i Haugesund arrangerte fakkeltog for å feire fredsprisen til ICAN.
– Å bry seg om framtiden for de kommende generasjoner er viktig for meg. Og det nytter ikke bare å ha det i tankene, man må tørre å si det og stå opp og handle for det. Jeg trives godt i Besteforeldrenes klimaaksjon. Jeg synes også det er greit at vi som organisasjon ikke skal spre oss på alle mulige andre gode saker. Men atomvåpnene er i en særstilling, mener jeg. I strid med all human tankegang. De er jo også den største trussel mot klimaet på jorden!

– For meg er det bare helt naturlig at vår organisasjon blir medlem i ICAN Norge, sier Birthe Nielsen. Der er vi i godt selskap med organisasjoner som Greenpeace og Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Fagforbundet og mange andre som vi i forveien samarbeider med. Når ICAN i fremtiden har demonstrasjoner eller andre markeringer og aksjoner, vil det også se bra ut for offentligheten at Besteforeldrenes klimaaksjon er med, mener Birthe. 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*