Besteforeldre aksjonerte i London

grandparents stop fracking

Vårt mål er ganske enkelt at vi skal etterlate oss et stabilt og trygt klima for etterkommerne våre. Men dette enkle målet krever dessverre en radikalt annerledes politikk enn dagens, sier Sigurd Reimers, aktivist i «Grandparents for a Safe Earth» i Storbritannia. Han har sendt oss gruppas siste nyhetsbrev, som forteller om deres aksjon i sentrum av London 13, juni, der besteforeldrene protesterte mot regjeringens planer for ny miljøskadelig gassproduksjon.

Den Bristol-baserte «klimabesteforeldregruppa» har gjennom flere år utfoldet stor og variert aktivitet for å løfte fram den moralske side ved klimasaken. «Vi er et nettverk av besteforeldre og eldre som bryr oss om verden som våre etterkommere skal arve. Vi er overbevist om at planene som blir lagt av energiselskaper og regjeringer vil sette våre barnebarns framtid i fare, hvis de ikke blir radikalt forandret. Vi søker samarbeid og dialog. Når det ikke nytter, er vi villige til å aksjonere og bruke andre ikke-voldelige metoder.»

Mot fracking og tjæresand
Det som skjedde i London 13. juni var at ti besteforeldreaktivister satte seg ned i inngangen til «Department of Business, Energy og Industrial Strategy» i Westminster, i protest mot planer om å tillate kommersiell «fracking» (en svært omstridt metode for utvinning av naturgass, brukt særlig i USA). Fem medlemmer holdt godt fast i hverandre og nektet å reise i seks timer, mens de andre informerte forbipasserende. De ble intervjuet av BBC og fikk stor støtte på Facebook og Twitter.

Se mer om aksjonen 13, juni på gruppas nettside: https://network23.org/gfase/sit-in-at-the-department-for-business-energy-and-industrial-strategy-13th-june-2018

Noen dager før dette hadde «Grandparents for a Safe Earth» en aksjon utenfor Barclays Bank (en av Storbritannias største) i utkanten av Bristol, i protest mot bankens investeringer i kanadisk tjæresand – en velkjent sak for norske besteforeldre, som i årevis førte en kampanje mot Statoils tjæresandvirksomhet, inntil det norske selskapet valgte å trekke seg ut i 2016.

Vi fortsetter å holde kontakten med besteforeldre i Norge og andre land. Oljeindustrien kjenner ingen grenser. Det gjør heller ikke klimaet, så det er viktig at vi utvikler samarbeidet og kan inspirere hverandre, sier norsk-britiske Sigurd Reimers. Både han og kona Pauline er sterkt opptatt av klima- og miljøspørsmål på vegne av våre etterkommere.

GRANDPARENTS FOR A SAFE EARTH appellerer til samvittighet og sunn fornuft. Her er Sigurd Reimers ved Exeter domkirke.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 16.07.2018

    Engasjementet for klima er heldigvis smittsomt, også på tvers av landegrenser.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*