Raskere tog over vidda

bergensbanen vidda
Over Hardangervidda: Bergensbanen bruker i dag nesten 7 timer mellom Oslo og Bergen. 4 timer er fullt realiserbart, mener Pål Berrefjord. Da har vi et reelt alternativ til den økende og sterkt forurensende flytrafikken.

Når Pål Berrefjord skal presentere sin kampanje for å få togturen Bergen – Oslo ned i fire timer, tenker han tilbake på 1990, da 2000 ungdommer omringet Hotell Norge og skrek «bla – bla – bla» til politikerne som var der for å forberede verdenskonferansen for miljø. – Gjennomføringskraften har vært elendig, sier han. Men nå inviterer vi alle til å være være med på et konkret prosjekt som gjør en forskjell. Hvis unge og eldre står sammen, kan det endelig begynne å skje noe!

Etterlyser politisk vilje
Pål Berrefjord jobber til daglig i strategi- og analyseselskapet SenseNet. Han har tidligere vært journalist og politiker (Ap), men regner seg nå som politisk uavhengig. Han er med på en rekke prosjekter som «Folk i Norge» og «Folk og Røvere». På facebook har kampanjen «Ja til Bergensbanen 4 timer» 8000 støttespillere.

I dag tar det nesten 7 timer med toget over vidda fra Bergen til Oslo, like lenge som for 40 år siden, forteller han. – Men dette må og kan det gjøres noe med. Får vi reisetiden ned i 4 timer, som er fullt realistisk, mener jeg toget kan konkurrere og fjerne det meste av den sterkt forurensende flytrafikken mellom landets to største byer. Ikke minst får vi et moderne og miljøvennlig alternativ for godstrafikken mellom landsdelene.

Stadige utsettelser
Et større oppgraderingsprosjekt ble anbefalt for Bergensbanen av Jernbaneverket i 2011. Pål Berrefjord ville heve ambisjonene ytterligere og gå videre med det han kalte «Bergensbanepakken», presentert i Bergens Tidende samme år. 4 timers reisetid må være ambisjonen, der går smertegrensa for mange reisende, sier han, og peker på noen av de hovedgrepene som må til, – ny Ringeriksbane i øst (som alene kutter reisetiden med nesten en time) pluss dobbeltsporet Vossebane i vest, i tillegg til nye, lange krysningsspor i Hallingdalen.

Et hovedproblem er de gjentatte utsettelsene. Ringeriksbanen var faktisk presentert som en del av det opprinnelige forslaget til Bergensbanen, i 1894. Senere er det blitt lansert og diskutert flere ganger. I 1992 ble forslaget vedtatt, men ikke fulgt opp med finansiering. Etter nytt vedtak i 2013, i samband med Nasjonal Transportplan, trodde både Berrefjord  og andre at saken endelig var i havn. – Der står det faktisk at Ringeriksbanen skal begynne å bygges i 2018. Men som vi vet, heller ikke dét er politikerne i nærheten av å klare!

Fornøyde politikere i 2013: Transportkomiteen og samferdselsministeren flotter seg med kake der det står «Full fart for Bergensbanen».

Nasjonalt prosjekt
Nå krever kampanjen at hele prosjektet mellom Bergen og Oslo blir prioritert som et nasjonalt prosjekt, slik Gardermobanen i sin tid ble. Målet er å få Bergensbanen inn på statsbudsjettet for 2020. Dette har fått støtte fra stortingsrepresentant Martin Kolberg og Bergensavisen på lederplass. – Jeg støtter Berrefjord og hans krav om at dette må være et nasjonalt prosjekt. Jeg støtter hans forståelse av denne saken, sa Kolberg til BA 27.april.

Hvis vi ikke får til dette, tror ikke Berrefjord at reisetiden blir særlig redusert frem mot 2050. – Vi trenger faste og sikre bevilgninger i omtrent ti år. Alle er jo egentlig enige om at noe må gjøres, og prisen vil bare stige ved å vente og dra prosessene ut i tid. Stortinget og regjeringen har vært handlingslammet i mange tiår, og gis her en mulighet til å vise at de vil og kan.

– Jeg håper på et bredt forlik om å endelig gå i gang med et prosjekt som sikrer raskest mulig reisetid med raskest mulig gjennomføring. Dette skulle skjedd for lengst, Bergens Tidende skrev for eksempel i 1978 at det kunne skje på 90-tallet. Førti år senere vet man ikke om man skal le eller grine. Uansett, Berrefjord har tro på prosjektet. – Så klart. Vi har en historisk mulighet nå. Hvis alle forholder seg til det beste for saken, så vinner vi!, sier han.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Liv Rivertz | 01.06.2018

    Godt forslag. Jeg reiser ofte til Bergen,så fire timers tur høres veldig bra ut.

  2. Otto M. Martens | 04.06.2018

    Fire timer høres bra ut. Men erfaringer fra kontinentet tilsier at for å oppnå virkelig omfang av passasjerer og gods over fra motorvei og fly til bane må reisetiden på middelslange strekninger mellom store byer ned til 2 1/2 time. Å koste på den eksisterende banen i tiilegg til bygging av motorvei synes å være kortsiktig. Kostnaden vil ventelig bli av samme størrelsesorden om motorvei og utvidelt flyplass erstattes av dobbelsporet høyhastghetstog for både folk og gods.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*