På galeien igjen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 29. mai 2018
  • AV:
    Redaksjonen
australbuka
AUSTRALBUKTA: The Great Australian Bight i det sørlige Australia huser flere truede arter, blant dem den sørlige retthvalen og australsk sjøløve. Foto: Jaimen Hudson / Greenpeace

Statoil – eh, Equinor – er i ferd med å havne i en ny internasjonal miljøkonflikt, denne gangen ved å bore etter olje i et marint verneområde utenfor det sørlige Australia. Lokalsamfunn, fiskere, turistnæring og urfolksledere ønsker dem vekk og frykter et oljeutslipp skal ødelegge deres livsgrunnlag. Miljøorganisasjonene protesterer. Det skjer bare to år etter at selskapet trakk seg ut av den sterkt klima- og naturskadelige tjæresandvirksomheten i Canada.

Risikofylt virksomhet
Peter Clements er ordfører på Kangaroo Island, Australias tredje største øy, som risikerer å få det verste av et oljeutslipp. Han var nylig på besøk i Norge for å være der når Statoils generalforsamling møttes tidligere i mai. Han leste opp et brev fra lokalbefolkninga: «Vi ber om at Statoil forlater sine planer om risikofylt dypvannsboring i The Great Australian Bight, og over hele verden. Vi oppfordrer Statoil til heller å investere i ren og fornybar energi i vårt land.» Se reportasje om saken på nrk.no 

På spørsmål fra NRK om det er verd risikoen å gå inn i en sak som denne, svarer Equinors pressetalsmann at miljøhensyn vil veie tyngst: «– Vi må redusere CO₂-utslippene i verden. Samtidig øker behovet for energi, inkludert olje og gass. Selv om etterspørselen vil nå en topp etter hvert, så vil det være behov for å erstatte oljen fra nedlagte felt. Det er funnet rekordlite ny olje og gass det siste året, derfor må vi utnytte det vi finner.»

Tjæresandsaken
For de aktive i Besteforeldreaksjonen går tankene tilbake til den årelange kampen for å få Statoil til å trekke seg ut av tjæresand-virksomheten i Canada. Det skjedde først i 2016, ti år etter de første store investeringene, og etter massivt press fra mange hold.

Med selskapet på full fart inn i en lignende konflikt er det grunn til å minne om det åpne brevet 36 organisasjoner sendte regjeringen i mai 2013, og som ble lagt merke til også internasjonalt. Blant underskriverne var en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier, kirken, fagbevegelse og hjelpeorganisasjoner. «Vi kan ikke forstå at den norske stat og dermed det norske samfunn er tjent med å være medansvarlig for en virksomhet med så mange negative sider», het det i brevet. Og videre: «Statoil har nytt anseelse som et miljø- og sikkerhetsbevisst selskap. Men beslutninger som å gå inn i og fortsette et sterkt engasjement i tjæresandindustrien, er skadelig for selskapets omdømme. Vi vil derfor sterkt oppfordre regjeringen til å iverksette de tiltak som er nødvendige for at Statoil trekkes ut av canadisk tjæresand. Vi kan ikke akseptere at det norske folk indirekte blir medansvarlige for en omstridt virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål.» 

Våren 2012 protesterte 50 besteforeldre mot tjæresand utenfor Statoils hovedkontor i Oslo. Fire år senere var selskapets tjæresand-eventyr over, etter massivt opinionspress.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*