Kan vi fortsette å fly?

drømmeferie
Nordmenn i alle aldre drømmer om stadig fjernere reisemål. Med fly selvsagt.

Ferien nærmer seg og nordmenn skal reise enda mer og enda lengre. Få er villig til å fly mindre for å spare klima. Det har dessuten lite å si for utslippsstatistikken, som ikke tar med utslipp ved reiser mellom land; bare innen det enkelte land. – Det er i grunnen ganske sprøtt, sier Carlo Aall, som er professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforsking. Det økende antall flyreiser er en stor klimatrussel, påpeker han. «Utslippsfrie fly» ser han på som en illusjon.

Klima og reiseliv
Flytransporten er en elefant i rommet, sier Carlo Aall. En stor og voksende utslippskilde som vi lukker øynene for og later som ikke eksisterer. Det er typisk at Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv ikke nevner det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet.

– For en tid tilbake kunne vi lese om den første turistdestinasjonen i Norge – Trysil, som er blitt bærekraftsertifisert. De har fått igjennom at det skal bygges en ny flyplass, for å frakte inn alle som skal kunne oppleve den bærekraftige destinasjonen. At dette ikke blir akseptert som et paradoks av både politikere og reiselivsnæringen selv, er bare tragikomisk.

Kan ikke fortsette
I klimastatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør flytrafikken bare 2 prosent. Men i en rapport fra Framtiden i våre hender er det beregnet at de årlige utslippene fra norsk flytransport i virkeligheten kan utgjøre så mye som 8 millioner tonn CO2, tilsvarende 15 prosent av dagens offisielle utslipp. Da har man tatt med både nordmenns reiser til og fra utlandet og den ekstra klimaeffekten av utslipp i stor høyde.

Du mener det er opplagt at dette ikke kan fortsette. Men hvordan vil framtidas turistreiser da måtte se ut?
– Det viktigste poenget er at de må bli saktere. Noe som igjen vil bety at reisene må bli færre og kortere. Elbilen vil overta for dagens diesel- og bensinbil. Men dagens massetransport av fly er umulig å se for seg i fremtiden. Den gode meldingen er at mindre reise kan bety lengre opphold. Det vil bety mer penger til den stedfaste delen av reiselivet, hotellene, restaurantene og alle opplevelses-tingene. En annen god nyhet er at selve reisen igjen må bli en del av opplevelsen; ikke en plage vi må gjennom for å komme til og fra opplevelsen.

– Det snakkes om muligheten for utslippsfrie flyreiser i framtida. Men dette har du ikke noen tro på?
– «Utslippsfri» er et farlig begrep. Ofte tenker man da på ett av to: Bytte ut forbrenningsmotor med elmotor, eller bytte av drivstoff som brukes i en forbrenningsmotor, og da ofte til biodrivstoff. Så glemmer man gjerne at både el og biodrivstoff må produseres og at forbrenning av biodrivstoff faktisk medfører CO2-utslipp. All produksjon av energi gir negative miljøkonsekvenser, ofte også utslipp av drivhusgasser, selv om energikildene er såkalt fornybare, svarer Carlo Aall.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Steinar Høiback | 20.05.2018

  Slike artikler og uttalelser som blant annet Carlo Aall her kommer med gir meg som flyr en del, dårligere og dårligere samvittighet, selv om jeg betaler ekstra klimaavgift som et slags plaster på såret. Sikkert også riktig og hensiktsmessig at forbruker, dvs meg, skal HA dårlig samvittighet. Det er og blir, et helsikes dilemma.
  Det er dog noen av forskningsrapportene som gir annet enn dårlig samvittighet, de angir løsninger til hvordan vi som forbrukere kan gjøre det beste ut av situasjonen, når vi allikevel må, https://forskning.no/turisme-klima-miljoovervakning/2018/05/turisme-slipper-ut-enorme-mengder-co2
  Fly mindre, og betal mer for å gjøre reisen CO₂-nøytral er et av rådene.
  Ett annet er: Turismen bør bli mer bærekraftig. Det er ingen grunn til at vi etterlater et stort CO₂-avtrykk og et fjell av søppel når vi drar på ferie
  Videre: fly bruker veldig mye drivstoff når de letter og lander, og derfor kan du redusere feriens drivhusgassutslipp ved å ta direktefly.

  Du kan også bruke mer energivennlige flyselskaper, der prisen kanskje er høyere, men der reisene er gjort CO₂-nøytrale.

  Når reisene er CO₂-nøytrale, gir flyselskapene gaver til klimaprosjekter tilsvarende den mengden drivhusgass som flyreisen forårsaker.

  Endelig kan en stille opp spørsmålet ved om det er et poeng med å gi inntrykk av at det er oss forbrukere som ensidig skal ha ansvaret for utslippene, dette mens Avinor planlegger å bygge ut en ny rullebane på Gardermoen.
  Carlo Aall med flere burde kanskje alliere seg med andre fagdisipliner der spørsmålet om vi, samfunnet (ene), bør spørre oss om flyselskapene og dens passasjerene betaler riktig pris for denne aktiviteten.
  Er kostnaden for klima og miljø ødeleggelse inkorporert i flyprisen eller er dette å betrakte som kostnad som skyves over på samfunnet (ene)?
  Når jeg som forbruker bestiller flybillett fra A til B er det mitt eller samfunnets hovedansvar å sørge for at jeg betaler en pris som står i forhold til det jeg forurenser?
  Flytrafikken i dag er et eklatant eksempel på at vi tilhører et økonomisk system der vekst er stigmaet og at borgernes lykke og velstand er avhengige av evig vekst.
  Stopper vi ikke denne galskapen går våre barn og barnebarn mot store vanskeligheter.

  Det er godt at du peker på at flytrafikken i dag er en stor og voksende utslippskilde som vi lukker øynene for og later som ikke eksisterer, Carlo Aall, det er vi enige om.
  Men hvem har hovedansvaret for at synden får fortsette?
  Et økonomisk system som samfunnet ikke klarer æ regulere hva angår miljø og klimaødeleggelser?

 2. Vidar Lillebo | 21.05.2018

  Helt fra «Brundtlands-raportens» tid, har vi vel venta på oppskrifta på hva den enkelte og hvert land skal gjøre for å delta i klima-dugnaden. Hvordan snu samfundsutviklingen fra økende forbruk og større klima-belastning, til en bærekraftig modell. Hver gang noe har blitt foreslått, så har det blitt protestert, og protestene har blitt tatt til følge. Så dukka kvote-kjøpene opp og «n`ola dunk» kunne fortsette sitt liv som før,
  Tidligere regjeringer har ihvertfall levert noe som skulle tolkes som en oppskrift på klima-løsninger. Nå satses det for fullt på nye olje-utvinninger og så henger vi oss på EU-oppskrifter. I mens så øker vi våre utslipp av klimagasser, havtemperaturen stiger og permafrosten frigjør metan. Vi nekter å ta inn over oss at vi er i frerd med å gjøre store leveområder lite egna for mennesker.
  Ødeleggelsene av leveomradene er i full gang. Insekt-populajoner er på et lavmål og mange dyregrupper er «rød-lista». Mange mener vi er svært nær:The point of no return .

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*