Langt fra Parisavtalen

logoer klimameld

Stortinget er i innspurten med behandling av klimameldinga. I et felles innspill til Energi- og miljøkomiteen har seksten organisasjoner, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon, sagt sin mening om kursen regjeringa har lagt seg på. Tiltakene er passive og utilstrekkelige og vil ikke kunne sikre at Norge når våre klimamål. Norsk klimapolitikk vil fortsette å basere seg på kjøp av utslippskvoter fra andre land. Dette står i veien for omstilling her hjemme.

Velg å investere i omstilling og nasjonale utslippskutt!

Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – har et særlig fokus på gjennomføring i samarbeid med EU. De 16 organisasjonene er positive til slikt samarbeid – hvis det fører til faktiske og systematiske felles utslippskutt, raskest mulig. Det er det liten grunn til å tro. Mange land i EU planlegger i dag for å slippe ut mindre enn det de har «rett til». «Overskuddet» vil de selge til land som Norge – som foretrekker slike knep i stedet for å gjøre noe med sitt eget svært høge utslippsnivå.

Organisasjonene mener at en klimapolitikk som er basert hovedsakelig på kvotekjøp i andre land, ikke er ansvarlig og vil undergrave evnen til nasjonal teknologiutvikling og ny grønn verdiskaping. De oppfordrer Stortinget til å vedta tiltak og virkemidler som kan sikre utslippskutt nasjonalt. Et forbilde kan være Sverige: Den svenske klimaloven innebærer 63 prosent kutt innen 2030, og at minst 80 prosent skal kuttes nasjonalt.

Da Norge ratifiserte Parisavtalen, ba Stortinget om at regjeringen i 2018 skulle komme til Stortinget med en sak om Norges forsterkede klimamål. Organisasjonene finner det påfallende at slike forsterkede mål er ikke er diskutert i klimameldingen. Det er beregnet at regjeringens politiske kurs ville ført til 3-4 grader global oppvarming – dersom alle andre land fulgte vårt eksempel. Det er veldig langt unna 1,5 grader slik Parisavtalens ambisjon er.

Felles innspill fra 16 organisasjoner om klimameldingen

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*