– Klimadommen bør ankes

Gunnar Torgallmenningen
Valgkampen 2017: Gunnar Kvåle holder appell på Torgallmenningen i Bergen.

I dommen fra Oslo tingrett er flere vesentlige forhold ikke blitt tilstrekkelig vurdert, hevder styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Gunnar Kvåle i en kronikk i Bergens Tidende. Retten legger til grunn at det ikke skal tas hensyn til utslipp fra norsk olje andre steder i verden. Men også våre egne utslipp er langt over det forsvarlige. «23. konsesjonsrunde bidrar til å øke klimautslippene i en tid da Norge har forpliktet seg, gjennom bl.a. Parisavtalen, til en sterk reduksjon.»

«I klimarettssaken mot staten, ga Oslo tingrett saksøkerne medhold i at Grunnlovens paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse som skal sikre at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», slik første ledd lyder.

Retten slo også fast at for å oppnå dette skal statens myndigheter iverksette tiltak. Tiltakene skal være adekvate, nødvendige og tilstrekkelige.

Retten holdt imidlertid frem at domstolen må være tilbakeholden med å prøve om et gitt tiltak er tilstrekkelig og konkluderte med at Stortingets behandling oppfyller tiltaksplikten etter paragraf 112, tredje ledd.

Her har tingretten tatt en snarvei.»

Les kronikken i Bergen Tidende

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*