– Bruk oss gjerne!

Steinar NU Fredrikstad

«Takk for at dere er dere», sa leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Høiback i sin hilsningstale til landsmøtet i Natur og Ungdom i Fredrikstad denne helga. Han understreket den særlige verdi det har for Besteforeldrene å stå sammen med unge mennesker i felles kamp for retten til et bærekraftig klima – slik det ikke minst har skjedd i samband med klimarettssaken. «Vi er i ferd med å vinne frem i opinionen. Vi skal vinne krigen, men nødvendigvis ikke alle slag.»

Kjære venner, kjære landsmøte!
Takk for invitasjonen!

I fjor hilste jeg også landsmøtet, og jeg gledet meg til å komme tilbake i år for å sende dere en hilsen.

Sist jeg var her fortalte jeg om organisasjonen vår og at vi var rundt 1500 medlemmer på landsbasis. Det var før vi ble en del av rettsaken, og nå (6.1.18) er vi 1763 medlemmer i Besteforeldreaksjonen (BKA). Medlemsantallet øker jevnt og trutt, og for å bruke et folkelig språk, vi er en gjeng med sinte opp-i-årene-mennesker som mer enn noen gang er villige til å fighte for klimaet.

Samarbeidet med dere og Greenpeace hvor vi bistår dere som partshjelper i klimarettsaken medførte en entusiasme og engasjement blant Besteforeldrene som var og er stor.

Når vi ser på oppmerksomheten etter klimarettsaken har NU, Greenpeace og BKA, vunnet. Vi er i ferd med å vinne frem i opinionen, saken er i ferd med å spre seg i utlandet.

VÅR SØSTERORGANISASJON i England reagerer slik etter dommen i tingretten:

«Vi er rystet over at den norske stat er blitt frifunnet i saken om miljøparagrafen (paragraf 112) og oljeleting i nord. Oslo Tingrett påpekte som hovedforklaring at det er opp til hvert land som importerer (norsk) olje å drive sin egen miljøpolitikk, og at den norske grunnlov gjelder kun for borgere innenfor Norges grenser. Det ble påpekt at den norske oljepolitikken allerede er underlagt EU-avtaler og at Norge derfor ikke må kjøre sitt eget løp. Men så nøytral er ikke saken. Når det gjelder CO2-utslipp og klima, finnes det ikke noe «norsk» klima: klimaet dekker hele kloden og er like internasjonalt som den globaliserte handelen dere gjemmer dere bak.

Her i Storbritannia har vi våre egne problemer i bøttevis når det gjelder klimapolitikk. Svært mange har sett på Norge som et eksempel på god miljøpolitikk. Men ikke lenger. Norsk eksport av olje til bl.a. Storbritannia er skadelig for våre barnebarns framtid når det gjelder klimasammenbrudd, og vi skal ha oss frabedt en slik inngripen fra Norge i dette lands indre anliggender, selv om dette gjøres under såkalt nøytrale handelsavtaler. Hold olja i bakken hos dere, og la oss finne våre egne energiløsninger på denne siden av Nordsjøen!»

Hilsen Sigurd Reimers, Grandparents for a Safe Earth, Bristol, Storbritannia

Vi skal vinne krigen, men nødvendigvis ikke alle slag, og vi lar oss ikke vippes av pinnen av en feig og unnvikende dommer i Oslo tingrett.

Vårt medlem og juridisk rådgiver Steinar Winther Christensen sier på nettsiden vår at vi har fått en svakt begrunnet dom. Flere andre i det juridiske miljøet støtter opp under dette.

BKA HAR KOMPETANSE og vi tilbyr vår kunnskap til de unge: Vårt mangeårige medlem og tidligere FN-direktør Svein Tveitdal og leder av Klimavalg 2013, turnerer for tiden skole-Norge sammen med forfatter Sigbjørn Mostue med forestillingen «Håp eller Katastrofe».

«Vi starter med en liten meningsmåling», forteller han, – «der normalt alle elevene har hørt om global oppvarming – mens bare 15-30 prosent er bekymret eller tror dette vil få innvirkning på livet sitt eller livet til barna deres. Disse ungdommene har krav på å bli informert om de store utfordringene som vil møte dem og behovet for en bedre klimapolitikk sier følgende: «Politikken må adressere elefanten i rommet og vinne kampen mot fossilindustrien som er den virkelige fienden. Bare slik vil fornybar energi overta slik at vi kan gjennomføre det nødvendige grønne skiftet i tide».

De utslipp som Norges olje og gassaktivitet påfører andre land ved sin eksport har klare menneskerettslige problemer, dette bør forfølges i en forhåpentligvis neste rettsrunde.

TIL DERE ALLE,
blant våre medlemmer vil dere finne folk med en betydelig kompetanse – bruk oss gjerne i kampen for fremtiden og la oss sammen organisere oss i samtiden – for barna, de unge og deres fremtid.

Etter å ha hørt på nyhetene i dag der den amerikanske president genierklærer seg selv vil jeg gjerne få ønske dere et godt landsmøte med å sitere Albert Einstein:

Forskjellen mellom dumhet og genialitet er at genialitet har sine begrensninger.

Takk for at dere er dere, takk for at dere tar oss med på laget, takk for alt det dere har gjort og for det dere gjør – lykke til videre.      

Takk for meg!

SAMMEN FOR KLIMA. Steinar Høiback (leder Besteforeldreaksjonen), Ingrid Skjoldvær (leder NU) og Truls Gulowsen (leder Greenpeace) foran Oslo tinghus og isskulptur med § 112 inngravert.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*