Klimaforskning misbrukes

Ny forskning viser at det kan være bedre sjanse for å nå FNs klimamål enn tidligere antatt. Det er en positiv nyhet som gir håp. Men det blir misbrukt i en argumentasjon for at verden kan fortsette å utsette effektive klimatiltak. Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip retter i nettmagasinet Energi og Klima særlig kritikk mot Terje Søviknes, som snakker om «føre-var»-holdning, – «men følger opp med kjente og feilaktige påstander for å underbygge en politikk for det motsatte».

Hva klimadebatten handler om
Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip har gjennom mange år vært aktive i klimadebatten. De er begge veteraner i Besteforeldrenes klimaaksjon, og er sterkt frustrerte over en olje- og energiminister som synes han har fått seg enda en grunn til å somle med nødvendige klimatiltak.

«På Politisk kvarter i NRK 26. september ble saken introdusert på følgende måte: «Ny forskning viser at verden kanskje kan slippe ut tre ganger mer klimagasser enn vi trodde». Både programlederen og olje- og energiministeren snakket som om et litt større karbonbudsjett for 1,5 graders global oppvarming viser at vi har bedre tid og større sjanse for å unngå alvorlige klimaendringer. Søviknes viste til at det er nødvendig å «forske videre» for å få klarhet i dette.»

«Klimaendringene vi alt nå ser, krever øyeblikkelig handling. Uavhengig av størrelsen på karbonbudsjettet, vil farlige konsekvenser forventes å øke så lenge konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren øker.»

«Om karbonbudsjett for 1,5 eller 2 grader skulle være litt større enn tidligere antatt, kan vi ha noe bedre muligheter til å redusere de mest alvorlige konsekvensene, men bare hvis vi ikke bruker dette som en unnskyldning for å utsette tiltak.»

«Debatten må dreies fra en banehalvdel om detaljer omkring karbonbudsjett og usikkerhet der klimanektere, Søviknes og en del andre politikere synes å føle seg mest komfortable. Fokus må i stedet være på hva det ikke er vitenskapelig usikkerhet omkring: At klimasituasjonen er meget alvorlig og effektiv politisk handling fortsatt mangler.»

«Diskusjonen framover som både klimaforskere og ansvarlige politikere bør involvere seg i, må primært handle om hvordan man så raskt som overhodet mulig kan sørge for at netto klimagassutslipp går mot null, både i Norge og globalt.»

Se hele artikkelen:
https://energiogklima.no/kommentar/hva-klimadebatten-maa-handle-om

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*