På dagsorden framover

BKA Landsmøte 1 (003)
Foto: Gunnar Kajander

Besteforeldreaksjonens årsmøte 23. september skulle ta stilling til en rekke forslag om hva som bør stå på foreningens dagsorden i året som kommer. Mest diskusjon skapte et forslag om å arbeide for innføring av avgiftssystemet «Karbonavgift til folket» (KAF), der meningene er sprikende og flere hadde prinsipielle innvendinger. Et kompromissforslag ble vedtatt, mot et flertall i sentralstyret og ledelsens ønske. Årsmøtet ga full støtte til de øvrige forslag.

Karbonavgift til folket
Følgende forslag fikk flertall: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder ordningen.» Jf Referat fra årsmøtet. Dette dreier seg om en spesiell form for avgifter der pengene ikke går inn i statskassen, men returneres til befolkningen med like mye til hver. Det fører til at de som har et høyt forbruk av bensin, diesel eller varer og tjenester med indirekte klimagassutslipp, må betale mer enn de får tilbake. De som har et mindre forbruk, vil derimot tjene på ordningen.

Vedtaket ble gjort mot stemmene til leder og nestleder, som ønsker å presisere:

KAF-vedtaket problematisk

Ett av vedtakene på årsmøtet er noe utfordrende å iverksette: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder ordningen».

Ledelsen i BKA vil oppfordre forslagsstillerne til å holde fram med sitt informasjonsarbeid, også gjennom våre nettsider, i samarbeid med redaktøren. Vi vil også komme tilbake til vedtaket i samband med det videre arbeidet med en strategiplan for BKA.

Det som blir vanskelig for oss, er hvis det forventes at vi skal gå i bresjen for en offensiv for KAF i Norge – så lenge vi begge er skeptiske og ikke har tro på at dette er en god løsning.

Slik vi ser det, kan en for sterk vektlegging av KAF bli et blindspor. Under et seminar på Stortinget for et år tilbake presenterte James Hansen modellen for stortingsrepresentanter fra flere partier. Vi var også til stede, og opplevde at KAF fikk en heller kjølig mottakelse. Å utrede en evt. tilpasset modell vil kreve politiske avklaringer, kompliserte beregninger og «hestehandel». Det vil være utelukket å få utredet noe som likner på KAF i denne stortingsperioden, altså før 2021. Om det kan skje siden er høyst usikkert.

Det er stor enighet om at klimagassutslipp må avgiftsbelegges sterkere, og at det skal lønne seg å redusere sitt klimafotavtrykk. Men BKA har ikke tid til å avvente lange utredninger av en teoretisk KAF-modell utviklet under amerikanske samfunnsbetingelser. BKA arbeider med en rekke mer direkte tiltak for å redusere norske klimagassutslipp.

Oslo 26.9-17      Steinar Høiback         Finn Bjørnar Lund

Andre vedtak:

Jernbanekampanje: Årsmøtet vedtok at Jernbanekampanjen 2017 skal videreføres. Denne kampanjen var et samarbeid mellom 17 organisasjoner og hadde som mål å styrke jernbanens plass i Nasjonal Transportplan som Stortinget behandlet tidligere i år. BKA vil nå bygge videre på det samarbeidet som ble etablert.

BKA og den digitale utviklingen: Årsmøtet vedtok at det skal tas en gjennomgang av organisasjonens bruk av digitale medier. Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til ny og bedre bruk av disse mediene til spredning og utveksling av informasjon.

Samarbeid med Miljøagentene: Årsmøtet ga sin tilslutning til et forslag om samarbeid med Miljøagentene i Oslo i forbindelse med at byen er utpekt til Europas miljøhovedstad i 2019.

Deling av klimakunnskap: Årsmøtet ba styret opprette en gruppe som skal diskutere hvordan ulike ressurser knyttet til formidling av klimakunnskap kan utveksles., for å effektivisere lokallagenes og medlemmenes arbeid.

Plastposeforbud: Årsmøtet vedtok at et forbud mot plastposer skal stå på organisasjonens agenda.

Strategiplan: Styret hadde etter vedtak på fjorårets årsmøte lagt fram et forslag til en faglig-politisk plattform. Etter en lang diskusjon om behovet for en slik plattform, ble utfallet at sentralstyret i stedet skal legge fram forslag til strategiplan for organisasjonen.

Landsmøtet avsluttes med sang, som vanlig på møter i Besteforeldreaksjonen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*