Utfordrer på klima og samferdsel

grenland
Telemarksavisa 22. juni

Klimavalgalliansen i Grenland utfordrer de politiske partiene med ti spørsmål fra en rekke politikk-områder. Sentralt står spørsmål som gjelder samferdselen i fylket, der organisasjonene bak den lokale Klimavalgalliansen vil ha en omprioritering fra satsing på forurensende motorveier til lavenergi høyhastighetsbaner. – Bybane kan etableres i vår region for under 1 mrd. kroner. Dette vil gjøre Grenland til en mønsterregion i miljø- og klimavennlig byutvikling, skriver de.

Klimavalgalliansen (KVA) 2017 er en nasjonal kampanje som har pågått siden siste valg for at våre politikere skal ta større hensyn til klimautviklingen i sine politiske beslutninger. Dette i solidaritet med fattige land og våre etterkommere, våre barn og barnebarn, som skal overta den jorda vi tilrettelegger.

I klimasammenheng er det mørke skyer i horisonten.

KVA 2017 Grenland er en lokal kampanje i Grenland med presentasjoner i media utover sommeren og med stands i Skien og Porsgrunn når vi nærmer oss valget. Det er Fagbevegelsen, Kirken, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet og  Natur og Ungdom som står bak KVA i Grenland.

Det blir en stor aksjon på Handelstorget i Skien lørdag 2. september der våre stortingskandidater blir utfordret på miljø- og klimaspørsmål. Men allerede nå vil partiene ved våre stortingskandidater bli utfordret til å svare på nedenstående spørsmål gjennom avisene.

PARISAVTALEN SIER at fire femdeler av kjente fossile reserver må bli liggende i bakken dersom vi skal ha håp om å begrense global oppvarming til to grader. Dette står i sterk kontrast til regjeringens oljepolitikk.

Transport står for en tredjedel av CO2-utslippene i Norge med bil og fly som de største bidragsyterne. Høyhastighetsutredningen fra 2012 er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 lagt til side, og jernbanesatsingen er redusert til pendlertrafikk rundt de største byene.

DEN INTERNASJONALE jernbaneunionen (UIC) sier at når reisetiden med tog kommer ned i 2,5 timer mellom to flydestinasjoner, vil 80 prosent velge tog. Det reiser årlig i dag 1.0 million flypassasjerer hver vei mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Dette ville gi fulle tog hver time daglig begge veier mellom disse destinasjonene. Dette ville på sikt gi store gevinster både for næringsutvikling og klima.

Regjeringen ønsker i NTP å bruke 66 milliarder kroner over 12 år til mer miljøvennlig transport i våre større byområder, inklusive Grenland. Bybane kan etableres i vår region for under 1 mrd. kr. Dette vil gjøre Grenland til en mønsterregion i miljø- og klimavennlig byutvikling.

Spørsmålene er disse:
1.Petroleumslovens § 4-4, Fastsettelse av produksjonsforløp mm, sier blant annet at «Når vektige samfunnshensyn gjør det nødvendig, kan Kongen i statsråd bestemme å redusere produksjonen i forhold til det produksjonsforløp som er fastsatt eller godkjent for de enkelte petroleumsforekomster». Hvilke «vektige samfunnshensyn» tenker man seg her? Er du/ditt parti villig til å bruke Petroleumsloven § 4-4, Fastsettelse av produksjonsforløp mm, til å bremse norsk oljeutvinning for å nå Paris-avtalens målsettinger?
2. Regjeringen lyser ut nye konsesjoner til leteboring i arktiske områder, og overhører alle råd fra Miljødirektoratet. Hvilke tiltak vil du/ditt parti iverksette for at regjeringen i større grad kan nå klimamålene, og hvor sikker er du på at de vil gi tilsiktet reduksjon i utslippene?
3. Lofoten, Vesterålen og Senja er områder som er svært viktige for de fornybare fiskeressursene, og disse vil bli skadelidende ved oljeutvinning. Vil du/ditt parti si nei til konsekvensutredning/oljeutvinning i disse områdene?
4. Hvordan vil du/ditt parti, i det grønne skiftet, skape arbeidsplasser med positiv klimaeffekt?
5. «Karbonavgift til fordeling» (KAF) er en gradvis, forutsigbar økende avgift på karbon (CO2) som slippes ut. Avgiften vil medføre øket pris for forbruker. Det er ingen sektor som unntas. Karbonavgiften samles inn og gis tilbake til folk, og fordeles likt til alle. Det er gjort beregninger som viser at 70 prosent av befolkningen vil tjene på dette. En økende «KAF avgift» vil med dette være et sterkt incitament til å få folk til å opptre mer miljøvennlig. Vil ditt du/ditt parti gå inn for å utrede karbonavgift til fordeling?
6. Hvilke tiltak vil du/ditt parti gjennomføre for at folk kan ta klimavennlige valg i sine daglige gjøremål (hjem, arbeid, ferie og fritid)?
7. Flytrafikken står for en betydelig andel av klimagassutslippene som nordmenn bidrar til i inn- og utland. Vil du/ditt parti gå inn for tiltak for å redusere flytrafikken og hva slags tiltak? Helt konkret: Vil du/ditt parti gå mot bygging av en ny tredje rullebane på Gardermoen?
8. Høyhastighetsutredningen fra 2012, som nå regjeringen har lagt til side, viser hvordan lyntog (250 kilometer i timen) kan overta det meste av persontrafikken mellom Oslo og de største byene i Sør-Norge. Hva vil du/ditt parti gjøre for på ny å få denne satsingen på sporet?
9. Byggingen av Grenlandsbanen vil styrke togtrafikken og det regionale samarbeidet mellom Grenland og Oslo/ Sørlandet og redusere klimagassutslippene. Prosjektet skal ifølge NTP være ferdig i 2034. Hva vil du/ditt parti gjøre for å gjennomføre prosjektet raskere og på et tidspunkt som har nytte?
10. Hva vil du/ditt parti gjøre for å få realisert bybane i Grenland?

Vi imøteser partienes svar til avisene, og til KVA 2017 Grenland v/ Torstein Fjeld. De kan sendes på e-post til fjeldt@online.no innen 10. august.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*