Skivebom om jernbane

Initativtaker til «Jernbanekampanjen 2017», Otto Martens, er djupt skuffet over rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning. Det som står om togtransport undergraver arbeidet for moderne høghastighetsbaner i Norge, sier han. – Cicero har ukritisk gjengitt ting som står i Jernbaneverkets rapport fra 2012, en politisk styrt desinformasjon som dessverre har blitt godtatt som faktagrunnlag i årevis, på fullstendig sviktende grunnlag.

Fra rapporten «Klimavalg 2017», Cicero juni 2017:
«De mest klima og miljøvennlige transportmidlene går på skinner, men utbygging av t-bane, trikk og jernbane krever et stort befolkningsunderlag og store investeringer, og er derfor mest aktuelt i de større byene og tettbygde strøkene i Norge (…) Utbygging av høyhastighetsbaner mellom de store byene i Sør-Norge er mindre kostnadseffektivt klimatiltak på grunn av at befolkningsunderlaget er relativt lite. I et livsløpsperspektiv kan det argumenteres med at de store investeringene som er nødvendige ville medføre store utslipp av klimagasser.»

Uforståelig fra Cicero
Rapporten snur ting på hodet, sier Otto Martens. Det som er riktig, er at Inter City-satsing på Østlandet – som Cicero altså argumenterer for – vil gi lite igjen for investeringene sett i et klimaperspektiv. Grunnen er at en slik utbygging har liten eller ingen effekt på flytrafikk, godstrafikk og langdistanse biltrafikk.

Det er noe helt annet med høghastighetsbaner for langdistanse-, regionaltrafikk og godstrafikk, slik Norsk Bane har vist i sine prosjekteringer. Vi snakker da om 15 – 20 ganger større klimaeffekt for omtrent samme investeringer. Beregningene viser at inntektene vil dekke drift, vedlikehold og store deler av investeringene. Det er ikke «befolkningsunderlaget» som er avgjørende, slik Cicero skriver, men trafikkmengden. Norsk innenlandsk flytrafikk er størst i verden regnet per innbygger, og 5–10 ganger så stor som i de mest trafikkerte land i Europa. I godstrafikken kjører 10 000 trailere hver dag turer på over 200 km. Det er en enorm belastning på veier, helse og omgivelser, i tillegg til store klimautslipp. Et moderne landsdekkende jernbanenett vil kunne ta over det meste av disse transportene.

Vi i «Jernbanekampanjen 2017» har selvfølgelig ikke noe imot Inter City-tog, sier Martens. Men ut i fra hensyn til klima og miljø er det uforståelig at Cicero taler FOR dette og MOT høghastighetsbaner for person- og godstrafikk! Det kan i verste fall bety at regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan enda lettere blir godtatt av Stortinget. Det er en plan som innebærer gigantiske feilinvesteringer i firefelts motorveier, i tillegg til økt flytrafikk. Denne rapporten holder ikke faglig mål, og burde trekkes tilbake umiddelbart!

Se også brev fra Jernbanekampanjen 2017 til Stortingets transportkomité:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=35437

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*