Vi må snu i tide

Oil Age
En ny steinalder? Kommentar og fotomontasje ved Ola Dimmen.

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige, skriver universitetslektor Åke Bjørke på sin blogg om «Utdanning for en bærekraftig utvikling». Det er dette som skjer nå, mener han. Samtidig er det sterke interesser som motarbeider og gjør hva de kan for å bremse utviklingen. Spørsmålet for oss er: Hvilken side vil Norge være på?

Bærekraftig utvikling
Åke Bjørke underviser i miljøspørsmål, bærekraftig utvikling og IKT-basert undervisning ved Universitetet i Agder. Han har vært informasjonssjef ved UNEP / GRID-Arendal, med ansvar for bl.a. popularisering av informasjon fra FNs klimapanel. Han har også jobbet for Redd Barna i Kenya, og for Flyktninghjelpen i Kosovo. Han bor i Arendal og er aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Fra artikkelen «Ikke la deg lure! Følg pengesporet!»

Elefanten i rommet er stor og kompleks: Oljealderen er i praksis slutt om 20 år. Investeringer i dag som trenger lengre tid for å bli lønnsomme, kan aldri bli det. Noen tunge analytikere mener dette er en for optimistisk tidsramme, og antyder 10 år som mer realistisk hvis Paris-avtalen skal overholdes. En av de viktigste jobbene for Donald Trump og vennene hans er derfor å sabotere slike avtaler og sinke utbyggingen av fornybar energi, noe de begynte med fra dag en i det hvite huset.

(Men) det grønne skiftet har begynt, og oljeprisen vil aldri komme opp på de store høyder igjen. Etter en mulig kortvarig oppgang neste år, kan prisen stupe til under 20 dollar fatet i løpet av de neste ti årene. Rett nok vil mange av oljefeltene i Midt-Østen fremdeles være lønnsomme, men den voldsomme økonomiske innflytelsen noen arabiske stater har i dag vil bli brutt.

For Norges del vil bare noen få store oljefelt være så vidt lønnsomme når prisen går under 30 dollar fatet, særlig hvis alle kostnader tas med. I motsetning til de fleste OPEC-regimer, er vi nordmenn i den heldige situasjon at vi har en godt utdannet befolkning og et godt fungerende samfunnssystem. Norge bør derfor utnytte det og ligge i forkant av det grønne skiftet, og snarest mulig bygge opp flere økonomiske ben å stå på. Vi har levd høyt på oljeinntekter i en generasjon. Politikerne kan selvfølgelig håpe på at vi bare kan fortsette som før. Men ansvarlige folk kan ikke planlegge ut fra håp. Med en føre-var politikk kan Norge fremdeles komme greit ut.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*