– No må vi gjør no’!

Den nye Bakkefestivalen i Trondheim gikk av stabelen lørdag 6. mai, med gratis familieprogram på dagtid og konserter på kvelden. Det er et dugnadprosjekt i bydelen Møllenberg, med mange ildsjeler og fokus på miljø, gjenbruk, mat, sosialt samvær og musikk. Besteforeldrenes rangleorkester var invitert til å opptre, og vakte begeistring da de stemte i med «VÅKN OPP, ERNA – FRAMTIDA KJÆM FORT! SNART SKA ONGAN OVERTA DET SOM VI HAR GJORT.»

«LAR DU PENGEMAKTA HERJE, ER DU ALLTID VENNER MED DEI RIKE?
KLIMAET BLIR STADIG VERRE, BARNA VÅRE SER PÅ KLIMASVIKET.
NO MÅ VI GJØR NO’!»
(Etter Eric Clapton «Lay down Sally». Tekst og melodi her: VÅKN OPP ERNA)

Dette var også budskapet i appellen Nina Weidemann holdt på vegne av Besteforeldrene: – Forskerne forteller oss at dersom vi skal holde temperaturen på jorda under to grader, slik verdens ledere ble enige om i Paris, må vi handle kvikt og sette inn omfattende tiltak. Brennkvikt! Da er det mot all fornuft at Erna & Co kjører på med planer om oljeleiting i Arktis og firefelts motorveier. Når det vi trenger er grønn energi, satsing på tog og bevaring av matjord!

– Det er ikke rettferdig at vår generasjon skal sende regninga for den raske velstandsøkninga vi har hatt, til fattige land og til barn og barnebarn. Vi besteforeldre kan ikke sitte rolig i sofaen og se på at det skjer. NO MÅ VI GJØR NO’!

I Besteforeldreaksjonen prøver vi å være synlige på gater og torg. Vi snakker med folk og med politikere om at det haster med å sikre livsvilkårene på jorda for dem som kommer etter oss. Selv om det noen ganger ser mørkt ut, gir vi aldri opp håpet om at vi skal klare det sammen – ved at hver og en av oss velger en bærekraftig livsstil og stemmer på politikere som er modige nok til å satse på tiltak som virkelig monner.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*