Med fokus på klimasøksmålet

For halvannet år siden ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, for å være vaktbikkje for miljøparagrafen, – som politikere og myndigheter ikke alltid synes å ta på alvor. I nyhetsbrevet som nylig er sendt til medlemsorganisasjonene er det Klimasøksmål Arktis som er temaet. «Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.»

NYHETSBREV
mars 2017, fra styret i Foreningen

Kjære medlemmer og støttespillere
13 november 2017 starter den første rettsaken med bakgrunn i Grunnloven § 112 i Oslo Tingrett. For både saksøkerne, Greenpeace Nordic og Natur og Ungdom, og for de mange som støtter klimasøksmålet, framstår denne rettsaken som et historisk vendepunkt. For nær sagt uansett utfall, vil ett av vår tids helt sentrale  etiske spørsmål måtte besvares:  Hvor lenge skal  vi/dagens samfunn velge bort  framtidens rett «… til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares..» slik Grunnloven slår fast, til fordel for egen kortsiktig vinning?

Den rettslige prøvingen av § 112 kan få ringvirkninger og medføre endringer. Allerede søksmålsvarselet i oktober 2016 utløste en debatt som engasjerte både jurister, politikere og pressen, og stadig flere interesserer seg for paragrafens potensielle anvendelse på
andre miljøområder.

Trolig er 112 den enkeltparagrafen  i Grunnloven som nå er best kjent blant folk i alle aldre. Et eksempel er 10 år gamle miljøagent Heike, som på http://miljoagentene.no bl.a. skriver:  «I Grunnloven er det en miljøparagraf som sier at naturen skal brukes på en måte som ikke går ut over kommende generasjoner. Oppvarmingen som skjer i dag kan føre til at vi som er barn nå ikke får en like god framtid som de som er voksne har hatt.»

Heike beskriver selve kjernen i kampen for å la olja bli liggende urørt i de nordområdene som Norge er ansvarlige for.  Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.

Arbeidsgruppa Klimasøksmål Arktis
har som kjent ansvar for å utarbeide planer og gjennomføre aksjoner, markeringer og innsamlinger knyttet til søksmålet. Arbeidsgruppa er åpen for alle engasjerte, og består både av representanter for organisasjoner og enkeltpersoner. Arbeidsgruppa har til rådighet midler til felles informasjons- og mobiliseringstiltak, og nasjonale og lokale aksjoner og markeringer. Midlene utgjør en prosentandel av de innsamlede midlene som i hovedsak skal dekke advokatutgifter. Innsamlingsmål for perioden 2016 – 2017 er 1 million kroner.

Arbeidsgruppa legger nå planer for aksjoner og innsamlinger. Mye krevende arbeid skal gjøres i tiden framover for å nå bredest mulig ut, og vi inviterer organisasjonenes medlemmer til å delta, enten i Arbeidsgruppa sentralt, eller i lokale samarbeidsgrupper som allerede er etablert, eller som bør etableres. Kontakter: Erlend Tellnes erlend.tellnes@greenpeace.org og Torgeir Vestre  torgeirv@nu.no

Styret i Foreningen har det overordnete økonomiansvaret for Klimasøksmål Arktis. Styret er opptatt av å få mest mulig aktivitet ut av midlene som Arbeidsgruppa disponerer. Derfor benytter vi denne anledningen til å oppfordre organisasjonene om å bidra i kommende aksjoner med materiale, praktiske tjenester og/eller penger. Særlig i forhold til lokale fellesaksjoner vil slike bidrag være uvurderlige.

Når det gjelder valg av mest mulig effektive innsamlingsaksjoner fram til og under rettsaken, skal det drøftes av styret og Arbeidsgruppa i fellesskap. Imidlertid kan bidrag alltid sendes til Vippsnummeret vårt 13960 eller Foreningens konto øremerket for Klimasøksmål Arktis: 1254.62.25702.  Oppgi gjerne navn og epostadresse.

Foreningen Grunnloven § 112
skal være et forum for faglig diskusjon i krysningspunktet mellom juss og folkelig miljø/klimaaktivisme. I tråd med Handlingsplanen for 2017 arbeider styret nå med planer for årets faglige arrangement der ett aktuelt tema er spørsmålet om vi i Norge har behov for en miljørettsdomstol eller et uavhengig klageorgan for miljøsaker. Tidspunkt for dette åpne arrangementet blir trolig september/oktober. Når vi varsler dette såpass lang tid i i forveien er det bl.a. for å invitere medlemsorganisasjonene til å delta i planleggingen eller komme med innspill.  Styret skal også jobbe med andre punkter i Handlingsplanen i dette halvåret, bl.a. om hvordan vi best mulig kan formidle kunnskap om § 112 og slik bidra til at unge og eldre får eierskap til paragrafen.

På alle områder styret skal jobbe med har organisasjonene verdifull kunnskap og erfaringer som både vil komme sakene til gode og styrke samarbeidet innad. Styret ønsker derfor at de neste to styremøtene,  24 april og 8 juni, blir samråingsmøter  som organisasjonenes representanter er svært velkomne til. Meld bare fra til styrets Arbeidsutvalg!

Forøvrig minner vi om at Handlingsplan mv. ligger på Foreningens oppdaterte nettside http://grl112.no

Vennlig hilsen Foreningen Grunnloven § 112,
styrets Arbeidsutvalg, Mette Newth, Astrid Nordang og Idunn Lavik

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*