Jernbanesatsing kan ikke vente

høghastighetstog

Nasjonal Transportplan kommer snart til Stortinget. Som et direkte svar på forslaget fra regjeringa er «Jernbanekampanjen 2017» under etablering. Initiativet kommer fra Besteforeldreaksjonen og framfor alt fra Otto Martens i Trondheim som lenge har talt og skrevet om at NTP mangler sammenheng mellom mål og middel, og vil gi økte klimautslipp. Etter kampanjeseminar med deltaking fra miljøorganisasjoner, fagbevegelse og andre interesseorganisasjoner er han fornøyd og glad. – Endelig er vi i gang med å bygge en skikkelig motstand mot de alvorlige feilgrep som våre samferdselspolitikere så altfor lett gjør seg skyldig i.

Motorveier, ikke bane
Regjeringa og støttepartiene har nylig presentert  godbitene i NTP. En pressekonferanse med stor mediadekning 2. mars, symbolsk holdt på Oslo S, ga inntrykk av at det skal satses stort på jernbane i årene som kommer. – Det ville selvfølgelig vært svært gledelig hvis det var slik, sier Otto Martens. Men det mer interessante og viktigere er som ofte ellers, det som ikke ble sagt. At de fleste av jernbaneprosjektene i realiteten er skjøvet  ut  i en høyst usikker framtid, og at det er motorveiene som blir prioritert og skjøvet fram i køen. Noen egentlig utvikling av jernbanenettet i landet er det ikke snakk om, det er og blir flikking på og forbedringer av noe som i utgangspunktet er helt utidsmessig.

– Det eneste som er sikkert, er at mange av de politikerne som nå soler seg i jernbane-glansen, ikke vil være der og ta ansvaret når de langsiktige resultatene  foreligger og regnskapet for de uforpliktende lovnadene skal gjøres opp. Regjeringen og støttepartiene underslår at NTP nøkternt vurdert vil resultere i at Norge ikke har reell mulighet for å innfri sine klimaforpliktelser.

Bare framskjøvet satsing på et konkurransedyktig, moderne og miljøvennlig jernbanenett for hele landet, kan redusere flytrafikk og godstransport på vei så det monner, sier Otto Martens.

Jernbanekampanjen 2017
Deltakere fra et dusin ulike organisasjoner var samlet på Miljøhuset i Oslo 6. mars. Flere andre hadde gitt sin støtte til initiativet, og det skal nå arbeides for å samle enda flere bak et felles framstøt, når Stortinget etter påske begynner å arbeide med forslaget til Nasjonal Transportplan.

Jørg Westermann fra Norsk Bane viste med overbevisende tallmateriale hvor godt det ligger til rette for høghastighetstog i landet  vårt. Mange tror at befolkningstallet er for lavt til at det vil lønne seg. Men ser vi på passasjertallet, blir bildet et annet. Norge har Europas desidert høyeste antall innenriks flyreiser per innbygger. Oslo-Trondheim er Europas åttende mest trafikkerte flyrute, og vi flyr 10 gange rmer enn tyskerne. I tillegg kjøter vi lengt med bil per innbygger i Europa og har svært mye godstrafikk, særlig på lange distanser.

Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet fastslo at Nasjonal Transportplan har både klimamål og en klimastrategi. Problemet er bare at det er veldig liten sammenheng mellom dette og det man faktisk går inn for og bruker penger på. – Den overordnete motorveisatsingen ble bestemt av Stortinget i forkant av hele NTP-prosessen. Jernbanen må bare tilpasse seg dette. Det som foreligger nå, er egentlig ingen helhetlig transportplan, men en sektorplan uten gjennomdrøftig av samlede miljø- og klimakonsekvenser. Deretter har man gjemt seg bak noen helt urealistiske forestillinger om biodrivstoff som skal sørge for at alle denne enorme biltrafikken skal bli klimanøytral.

Jernbanekampanjen har en felles forståelse av at vi ikke først kan bygge høghastighets frirefelts veier, og deretter få på plass jernbaner langs de samme korridorene. Her må det velges, og da må en dobbeltsporet jernbane komme først, for både gods og passasjerer. Bilveiene må spille en underordnet rolle. På aksjonsseminaret ble det satt ned en gruppe på fire (fra Besteforeldreaksjonen, Lo i Oslo, tenketanken Agenda og Norsk Bane) som i samarbeid med organisasjonene skal jobbe videre med utforming av kampanjen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*