Stanser rullebane

En domstol stanser byggingen av en tredje rullebane i Wien, av hensyn til klimaet, forteller Dagsavisen 27. februar. Saken var klaget inn av flere miljøorganisasjoner, og dommen slår fast at økningen i flytrafikken ville føre til en uakseptabel stor økning i utslippene av CO₂ i Østerrike. – Det som har skjedd i Wien viser at bygging av nye rullebaner er en sterk trussel mot kampen om å redusere klodens klimagassutslipp, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. Sammen med FIVH, Bondelaget, Besteforeldreaksjonen og andre protesterer forbundet mot planene om å bygge en tredje rullebane på Gardermoen.

Økende motstand
I en kronikk i Dagbladet 2. januar skriver organisasjonene at en tredje rullebane vil gi høyere klimagassutslipp, og mer støy og vil beslaglegge store arealer, derav verdifulle jordressurser. «Det vil også kunne slå beina under mulighetene for å etablere et konkurransedyktig togtilbud mellom de større byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København. Skal politikerne ta klima, folkehelse og matvaresikkerhet på alvor, må de si klart ifra om at en ny rullebane ikke må bygges.»

Schwechat lufthavn i Wien er ikke bare lik Gardermoen i ønsket om en tredje rullebane, også i størrelse er de omtrent jevnstore. Førstnevnte håndterte 23 millioner passasjerer i fjor, mens Gardermoen tok hånd om 25 millioner. Under rettsforhandlingene argumenterte flyplassens representanter for at en tredje rullebane ville redusere utslippene som følge av mer effektive avganger og ankomster. Mulighetene for å ta i bruk solcellepaneler og elektriske kjøretøy ved flyplassen, ble også nevnt som mulige virkemidler for å redusere utslippene. Det var likevel ikke nok til å overbevise dommerne om at kravet om å si nei til en tredje rullebane, måtte avvises.

– Det er bra at domstolen er tydelig på dette og setter foten ned for flybransjens ønsker om en fortsatt trafikkvekst som vil låse samfunnet til et høyt energibehov og høye utslipp i lang tid, sier Schlaupitz til Dagsavisen. Motstanden er voksende også i politiske partier, og bare regjeringen synes det er en god idé å gi Avinor det de ber om. – Det er så enkelt som at fly er den aller mest forurensende transportformen vi har, og vi kan ikke bare legge opp til at vi skal fly mer og mer, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, se reportasje Vårt Land 28. januar.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 27.02.2017

    Dette er en god nyhet som styrker håpet om at planene om 3. rullebane på Gardermoen også blir stoppet. Holger Schlaupitz og Naturvernforbundets utmerkede initiativ så langt er BKA fullt ut med på.
    Finn Bjørnar

  2. Kristian Frederik Brandt | 27.02.2017

    Utfordringen blir å vinne oppslutning politisk om dette standpunktet så lenge folk fortsetter å fly, og flytrafikken derfor bare øker og øker. I det minste bør alle vi som er opptatt av miljøet og klimaet, la være å fly eller begrense det til det strengt nødvendige.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*