Med stortingsvalget og Lofoten i sikte

På Rortunet
AKSJONSHVERDAGEN: Besteforeldre med stand på Slemmestad 10. juni. 2016. 16. februar 2017 var Kristin Årø (t.v.) og Christian Holst (t.h.) begge med på lokallagsseminaret.

Av og til må man stable vekk standen, ta av seg aksjonshatten og komme sammen for å dele erfaringer, slik lokallagene i Besteforeldreaksjonen gjør en gang i året. Denne gangen var det stortingsvalget og mulighetene i valgkampen som framfor noe ble diskutert. Blant de mange viktige enkeltsaker er kampen for et fortsatt oljefritt Lofoten, for å få vedtatt en sterk norsk klimalov, og for å få opp en nødvendig debatt om den nasjonale transportpolitikken og jernbanens plass. – Vi må bare gå på politikerne, det er ingen grunn til å være beskjeden når vi kjemper for en rettferdig sak, sa nestleder Finn Bjørnar Lund i sin oppsummering av møtet.

Kåre Eie fra Kristiansand ønsket lokallagene velkommen.

Viktig med positivt budskap
Lokallagene spenner fra den vesle gruppa på Beitostølen med fem medlemmer, til Kristiansand med tredve og Oslo med over fire hundre medlemmer. Aktivitetsnivå og aksjonsformer blir deretter, men ambisjonen er den samme overalt: være synlig, stimulere til debatt og folkelig deltaking. Flere lag kunne vise til gode erfaringer fra den landsomfattende uka med Klimafestivalen § 112, med mye bra mediedekning, og der et gjennomgående inntrykk er at flere mennesker enn før innser nødvendigheten av at det føres en mer ambisiøs politikk for et grønt skifte. – Folk flest har bra nok holdninger. Det er ikke der problemet ligger, men at ikke flere i sterk nok grad lar disse holdningene komme til uttrykk gjennom sine politiske valg, ble det sagt. Vår jobb som politiske aktivister er å tydeliggjøre hva som positivt kan oppnås ved å kreve mer av politikere og partier før de får vår stemme.

En av dem som sterkt framhevet verdien av et positivt budskap i møte med folk, var Christian F. Holst, mangeårig aktivist i Oslo-laget og på sitt hjemsted Båtstø, nå også medlem av sentralstyret i Besteforeldreaksjonen. – Folk trekker seg unna hvis man snakker for negativt, om hvor store klimaproblemene er, osv. De fleste vet faktisk ganske godt at situasjonen er alvorlig, og vi når bedre fram hvis vi snakker om de positive mulighetene ved omstillingsprosessen, og hva som kan oppnås. Han framhevet innføringen av røykeloven i sin tid som et godt eksempel på hvordan forandringer og omstillinger kan skje, relativt smertefritt og forbausende fort – selv om motstanden var høglydt i utgangspunktet.

Jan Sandvik fra Fredrikstad var engasjert deltaker på sitt første møte. Nå blir det nytt lokallag i Østfold.

Samarbeid og alliansebygging
Nestleder Finn Bjørnar Lund redegjorde for arbeidet i Klimavalgalliansen, oppfølgeren av Klimavalg 2013-kampanjen, som nå har over 60 medlemsorganisasjoner. Samtidig understreket han viktigheten av at Besteforeldreaksjonen tar lokale initiativer – vi kan ikke vente på at andre gjør det. Et godt eksempel er Trondheim, der man blant annet er i gang med en serie utspørringer av listetopper fra Sør-Trøndelag, i samarbeid med Litteraturhuset. Fra Bergen og Hordaland fortalte Gunnar Kvåle om arbeidet som blir gjort for å samle så mange som mulig av Klimavalgalliansens medlemsorganisasjoner til felles innsats – ikke minst i samband med den nasjonale vardebrenningen for Lofoten 11. mars. Leder i Oslo-laget, Linda Parr, kunne fortelle om den gode mottakelse Besteforeldrene nå får, når de en gang i måneden står på sin faste plass foran Stortinget. – 700 løpesedler forsvinner på et øyeblikk. Det gir en opplevelse av at det er mye lettere å nå fram med budskapet vårt nå enn tidligere. Og det gir jo oss som aktivister ny energi og enda mer pågangsmot, selvfølgelig.

Linda Parr er leder av lokallaget for Oslo og omegn, som nå har over 400 medlemmer.

Blant de tyngre sakene å jobbe med er initiativet fra Besteforeldreaksjons transportgruppe for å få Stortinget til å kreve omprioriteringer i Nasjonal Transportplan som skal behandles før sommeren. Likevel har det lyktes å få 10-15 ulike organisasjoner, deriblant noen fra fagbevegelsen, til å bli med på aksjonsseminar for «Jernbanekampanjen 2017», 6. mars. – Alle må forstå at det er liten sannsynlighet for en større satsing på jernbanen seinere, hvis man velger å følge det nåværende forslaget til transportplan med utbygging av høghastighets motorveger mellom alle større byer, sa Idar Lind fra transportgruppa. Men vi sliter med både gammel vanetenking og en urealistisk teknologioptimisme som har fått mange av våre politikere til å tro at de kan redusere klimagassutslippene så det monner, uten å begrense omfanget av person- og særlig godstrafikk på vei.

Finn Bjørnar Lund er nestleder i Besteforeldreaksjonen. Oddbjørg Langset fra Molde i bakgrunn.

Ikke vær beskjeden!
Besteforeldrenes klimaaksjon har i dag rundt 1500 medlemmer. Det er under en promille av alle besteforeldre i Norge, og vi bør absolutt kunne bli en god del flere, understreket Finn Bjørnar Lund. Samtidig opplever vi mye goodwill, og at mange setter pris på gruppene av eldre med røde aksjonshatter som dukker opp i så mange sammenhenger, og er så synlige som vi faktisk er. Han oppsummerte dagens samtaler i disse punktene:

  • Gå på politikerne, ikke vær beskjeden! Mange politikere er tross alt klar over at Norge ikke har så mye å skryte av i klimapolitikken. Flertallet står rett nok bak planene om omfattende olje- og gassutvinning i Barentshavet, som det nå bli søksmål om, støttet av Besteforeldreaksjonen og alle andre miljøorganisasjoner. – Men jeg opplever at det er klimabevegelsen som er i støtet nå, på en helt annen måte enn for bare får år siden.
  • Søk om offentlige midler, slik som Besteforeldrene i Bergen har gjort med stort hell i samband med sin «Klimadugand Hordaland». Paris-avtalens artikkel 12 setter krav til at myndighetene gjennomfører opplysningskampanjer og trekker med befolkningen i en felles dugnad for forandring. Dette bør vi bruke for hva det er verdt, og forvente at det i det minste kommer noe midler når vi som frivillige gjør jobben for dem.
  • Det er viktig å komme ut i media, gjerne også bygge allianser med media – slik det er mulig særlig med lokalaviser. Heller ikke på dette punktet er det noen grunn til beskjedenhet. Vi må selvfølgelig skrive leserinnlegg, men kan også ta kontakt med media, be om møter, eller klage på dem hvis de ikke er sitt ansvar bevisst som opinionsdannere. Det er på ingen måte greit når de gir for stor plass til klimafornekterne, slik vi har sett i enkelte aviser som Avisa Nordland, Arendalsposten m.fl.
  • Bli flinkere til å bruke Miljøagentene! Besteforeldre og barn i felles kamp for en sunn og bærekraftig framtid er en uslåelig kombinasjon. Det er tatt et initiativ for å styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene, og flere av Besteforeldreaksjonens medlemmer er i ferd med å påta seg rolla som voksenkontakter for nye lokallag av Miljøagentene. – Dette er ikke minst noe som vil interessere media, tenk på de fine bildene det blir av et slikt samarbeid!
  • Bruk institusjoner som teater, museer og bibliotek! Det er bare gode erfaringer, fra store og små steder med å ta kontakt med og få til et samarbeid med de ofte idealistiske menneskene som arbeider i disse institusjonene. Bibliotekene har som formål å være arenaer for aktuell debatt, de er gode møteplasser, godt utstyrt og ikke minst: godt besøkt av alle de samfunnsengasjerte menneskene Besteforeldreaksjonens klimaaksjon har behov for å komme mer i kontakt med.

«Vi må redde Lofothavet no, – i frå Senja ned til Landego!» Ingen samling i Besteforeldreaksjonen uten en ny sang av Ola Dimmen fra Trondheim.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*