Velg klima, velg jernbane!

otto-portrettTransportsektoren er etter oljevirksomheten vår viktigste kilde til klimaforurensing. Hvis vi ikke greier å ta strategiske klimavalg når det gjelder transport, kan vi bare glemme hele lavutslippsamfunnet. Det blir bare tomme ord, som vi har nok av, sier Otto Martens i Besteforeldreaksjonens transportgruppe. Han er spent på responsen fra andre organisasjoner på forslaget om en jernbanekampanje i 2017. – Forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) legger opp til videre satsing på vegtrafikk og trailere og flytransport framfor en moderne høghastighets jernbane. Planen er styrt av en vanetenkning som må utfordres!

Det siste vi trenger
Vi er forundret over at verken media eller politiske partier synes å forstå hvor samfunnsskadelig dette er, sier Martens. – Forsert bygging av firefelts motorveier, som nå skjer i regi av Nye Veier AS, er det siste vi trenger hvis vi skal etterleve Paris-avtalen. Nasjonal Transportplan er ikke er hva den utgir seg for å være. Den er på ingen måte en helhetlig og langsiktig strategiplan. Avvisningen av planer om høyhastighetsbaner i 2008 og 2012 var en ulykkelig politisk tabbe, og et vedtak fattet på sviktende grunnlag.

– Et lavutslippssamfunn i et langstrakt og tynt befolket land som Norge, har ikke trafikkgrunnlag for både moderne jernbane og motorvei og flytrafikk side om side. En teknologiutvikling for veitrafikken basert på batteri, hydrogen og biodrivstoff kan være gjennomførbar hvis den forbeholdes lokaltransport, men ikke hvis den også skal omfatte langtransporten på de mest trafikkerte strekningene.

Hva er aksjonsplanene videre?
– Om ei uke eller to vet vi mer om responsen fra andre organisasjoner. Hvis den er positiv, må vi gå raskt videre med etablering av en bredere aksjonsgruppe. Målet er å overbevise stortingsrepresentanter om at fortsatt bygging av arealkrevende motorvei parallelt med jernbanen er ensbetydende med samfunnsmessig sløsing av både ressurser og muligheter for oppfyllelse av klimaforpliktelser. Nasjonal Transportplan må ikke vedtas slik den nå foreligger.

Men satsing på høghastighetsbaner vil bli urimelig dyrt, hevder mange?
– Billig blir det ikke. Men storkapitalisten Den Norske Stat har nå som andre kapitalister, problemer med å finne sikker investering av likvid kapital. Da er det legitimt å spørre om hva som er sikrest og best for våre barnebarns samfunn. Er det et kostbart, men effektivt og bærekraftig transportsystem, eller er det plassering i fortsatt letevirksomhet etter olje og gass, samt i utenlandske verdipapirer, når økonomer spår vestlige bankers kollaps når som helst.

Selve anleggsarbeidet forårsaker store klimagassutslipp, gjør det ikke?
– Tunnelboreteknikken utvikles raskt. Finland skal nå bygge verdens lengste dobbeltsporete jernbanetunnel under Finskebukta til Estland, ved hjelp av en gigantisk fullmekanisert fullprofil boremaskin, elektrisk drevet. Forbruk av store mengder sement gir store utslipp. Men her har Norge mulighet for å skape en vinn-vinn-situasjon ved å forsere demonstrasjonsprosjektet med fangst og lagring av CO2 fra sementproduksjon.

Otto Martens mener hovedproblemet ligger i de politiske partienes selvopptatte fokus på velgeroppslutning ved å tekkes bilistene, samt motviljen mot nytenking i fagetatene. Utfordringen for jernbanekampanjen er å tvinge fram en debatt basert på realistiske vurderinger av hva som må til for å bli et lavutslippsamfunn i 2050, sier han.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Bjørghild des Bouvrie | 30.12.2016

    Jeg heier på Otto Martens og hans fremsynte visjon om høyhastighetstogreiser for våre barnebarn! Det må Norge klare! Vår generasjon bør vel være minst like flink som den som bygde Bergensbanen for vel hundre år siden? Kjempeviktig sak!

    Jeg fikk en gladnyhet om mitt fedreland, Nederland. – Det nasjonale togselskapet i Nederland har fått det til at fra 1. januar 2017 skal alle elektriske tog kjøre på grønn strøm, d.v.s. strøm fra vindmøller eller andre fornybare energikilder. Vanligvis blir elektrisitet i Holland produsert ved hjelp av gass og kull. Dette har de klart på to år. Landet har et tett jernbanenett, og hver dag bruker 600.000 reisende tog.
    Se: http://groenetrein.ns.nl/ Der har de gutts!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*