Veien mot klimasøksmålet

gulow-lorentz
To sentrale personer bak det norske klimasøksmålet: advokat Pål W Lorentzen og Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

I kveld viser NRK en TV-dokumentar om hvordan advokat Pål W Lorentzen, Greenpeace-leder Truls Gulowsen og en rekke andre personer og organisasjoner har samarbeidet gjennom det siste året fram mot innleveringen av et klimasøksmål mot staten. TV-teamet har fulgt utviklingen i saken siden januar i år og fram til stevningen ble levert i oktober. Grunnlaget for klimasøksmålet er den store avstanden mellom det norske politikere sier og den politikken de faktisk fører, sier Gulowsen. Det er i oljepolitikken og i regjeringens planer for Arktis at spriket mellom klimaretorikk og klimapolitikk er aller størst.

Miljøinteresser overkjørt
Saksøkerne mener at regjeringens tildeling av nye lisenser for oljeboring i Barentshavet er brudd med Norges globale ansvar for klimaet. Verden har allerede funnet mer olje, kull og gass enn vi kan forbrenne innenfor atmosfærens og klimaets tåleevne. Norge har pumpet opp mer enn vår del, og områdene i nord er svært sårbare.

Mange hadde håpet at hvert fall de mest sårbare områdene ved iskanten skulle bli vernet. Men all motstand er overkjørt, og Olje- og energidepartementet fjernet ikke en eneste av blokkene som Miljødirektoratet og andre fagetater hadde frarådet.

Siden januar 2015 har en gruppe aktivister og jurister samarbeidet for å se hvordan miljøparagrafen 112 i Grunnloven kan brukes til å styrke Norges klimaposisjon. De landet raskt på at en 23. konsesjonsrunde i Arktis var en sak som var stor nok og konkret nok, til at den kunne egne seg for et norsk klimasøksmål, etter modell fra Urgenda i Nederland og Our Childrens Trust i USA.

– Om vi vinner, er det bare framtiden som kan vise, sier Gulowsen. Men det blir spennende, og jo mer jeg har jobbet med denne saken, jo mer overbevist føler jeg meg om at norsk miljøbevegelse trenger å bli mer oppmerksom på mulighetene innen juss og lovverk i miljøkampen.

Les Truls Gulowsens artikkel om TV-dokumentaren og bakgrunn for klimasøksmålet på nettsidene til Greenpeace Norge.

I PAKT MED PARIS-AVTALEN? Fotomontasje ved Ola Dimmen

I PAKT MED PARIS-AVTALEN? Fotomontasje ved Ola Dimmen

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Sigfred Marlov Dyb | 07.12.2016

  Hei.

  Eg såg TV-dokumentaren på NRK1 i kveld (07.12.16), og stussar over informasjonen om at Besteforeldrenes Klimaaksjon ikkje vert med på laget av organisasjonar som vil gå til søksmål mot den Norske stat ved brot på paragraf 112 i grunnloven.
  Mitt korte spørsmål er:
  Kva er grunngjevinga for denne avgjerda, og kvar kan eg finne informasjon om dette?

  Eg er sjølv bestefar, og kan tenke meg å verta medlem i organisasjonen. Svaret på spørsmålet over vert avgjerande for om eg melder meg inn.

  Beste helsing
  Sigfred M. Dyb

 2. J-E Andreassen | 07.12.2016

  Dette er eit av dei viktigaste samfunnsspørsmåla, i Norge og i verda, i dag, og ei svært krevjande sak der David står mot ein mektig stats-Goliat med oljenæringa i ryggen. Skal idealismen og idealistane makte å kome nokon veg så må alle gode krefter gå saman og vise at vi er mange som står saman og kan løfte i flokk. Hittil har Greenpeace, Natur og Ungdom og Norsk Klimastiftelse dratt lasset, men fleire må engasjere seg med alt dei har av ressursar; kompetanse, folk, pengar osv. Kor er dei andre miljøorganisasjonane? «For Norge, Kjæmpers Fødeland, – vi denne Skaal udtømme. (……….) Dog vaagne vi vel op en Gang og bryde Lænker, Baand og Tvang.» Nettop: vi må våkne opp, og det må skje NO!

 3. Steinar Høiback | 08.12.2016

  Sigfred Marlov og J-E Andresen
  Det er fint dere stiller spørsmål om hvorfor vi ikke er med på laget over de organisasjonene som står bak søksmålet mot staten.
  I korte trekk er saken slik: På årsmøte 25.09.2016 i Trondheim vedtok flertallet å stille seg bak søksmålet og at vi som organisasjon kunne delta i søksmålet.
  Når dette ble reist mot organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom var prosessen kommet så langt at utfallet var at de valgte å fortsette alene, noe vi i BKA hadde stor forståelse for. BKA driver nå og støtter Greenpeace og Natur og Ungdom så godt vi kan i denne viktige saken.
  Jeg håper dette var avklarende og at jeg kan ønske deg velkommen som medlem i vår organisasjon Sigfred M. Dyb

 4. Jan-Erik Andreassen | 08.12.2016

  Takk for gode og greie svar. Flott at BKA støttar opp om det viktige arbeidet som Greenpeace og Natur og Ungdom gjer her, – det er avgjerande viktig med brei støtte og sterkt engasjement.
  Mvh
  J-E Andreassen

 5. Sigfred Marlov Dyb | 09.12.2016

  Ja dette var oppklarande, og forstår det då slik at BKA gjerne hadde sett sitt navn under søksmålet dersom det var mogleg.
  Melder meg inn ja ;).

  Beste helsing
  Sigfred M Dyb

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*