Jeg vil ha en sterk klimalov!

per h svaeSiviløkonom og forfatter Per Hjalmar Svae i Bergen er en av i alt 16 enkeltpersoner som har sendt inn sin egen høringsuttalelse til forslaget om klimalov. Det har jeg gjort fordi jeg er brennende opptatt av klima, og fordi jeg ganske enkelt vil benytte meg av min borgerrett til å bli hørt, sier han. Han er medlem av både Besteforeldrenes klimaaksjon og FIVH, og trygg på at begge organisasjonene har levert gode høringsuttalelser. – Men demokratiets grunnlag er samfunnsengasjerte borgere, og jeg tenker at det er sunt for systemet at også uavhengige folk som meg kommer med egne vurderinger og innspill.

Klimagassbudsjett og klimagassregnskap
Det kan jo ikke skje noe verre enn at det ikke blir tatt hensyn til. Men håpet er selvfølgelig at Helgesen og hans folk i departementet vil feste seg ved det jeg kommer med, selv om jeg bare representerer meg selv, sier Per Hjalmar Svae. Jeg vil ha en sterk klimalov som forplikter både politikere, myndigheter og sivilsamfunnet!

En viktig grunn til at Norge ikke har lykkes med å redusere klimautslippene siden 1990, til tross for to ganske ambisiøse klimaforlik, er at man ikke har hatt en tett nok oppfølging fra regjering og Storting. Klimagassbudsjettet bør behandles sammen med statsbudsjettet, foreslår han:

  • Årlig klimagassregnskap, -rapportering og -budsjettering for Stortinget, næringssektorer, fylker og kommuner skal implementeres som styringsverktøy. Dette innføres første gang i 2018.
  • I Stortingets høstsesjon behandles klimagassregnskap og -budsjett sammen med statsbudsjettet. Ytterligere tiltak som anses nødvendige for å følg 1,5 – 2-graders banen for utslippsreduksjoner i Norge vedtas sammen med statsbudsjettet.

Ansvarliggjøring og samarbeid om utslippsreduksjoner
En annen grunn til at Norge ikke har lykkes med å redusere utslippene, er at man ikke har brutt ned de nasjonale klimamål til forpliktende mål og realistiske utslippsreduksjoner for ulike sektorer, med tidsplan for gjennomføring. Stat og kommuner, næringsliv og sivilsamfunn må samarbeide om dette på en forpliktende måte, mener Svae:

  • Det foreslås opprettet klimasamarbeidsråd mellom offentlig sektor, privat sektor, forskning, undervisning og finansieringsinstitusjoner i alle utslippssektorer.
  • Klimasamarbeidsrådenes oppgave er å følge opp utviklingen innen sine ansvarsområder. De skal foreslå, be om og der de har myndighet til det gjennomføre nødvendige tiltak i sektoren for at vedtatte politiske mål skal nås.
  • Samarbeidsrådene har årlig rapporteringsplikt til Stortinget, fylkeskommuner og kommuner. Samarbeidsrådene i fylkene har ansvar for å informere, involvere og motivere sivilsamfunn og befolkning i prosessen og dugnaden for å skape et lavutslippssamfunn, jamfør Grunnlovens § 112.
For et år siden: Per Hjalmar Svae marsjerer for klimaet i Paris. Foto: Ola Dimmen

For et år siden: Per Hjalmar Svae marsjerer for klimaet i Paris. Foto: Ola Dimmen

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*