Gass er ingen klimaløsning

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 19. des 2016
  • AV:
    Redaksjonen

gunnar-skienJeg er klar over at vi gjentar oss selv i denne saken, men det er vi nesten nødt til så lenge gasslobbyen fortsetter å fremme sine udokumenterte påstander, sier Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse som de siste åra har engasjert seg sterkt i klimadebatten. Sammen med professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, hadde han nylig et innlegg i Klassekampen, etter at miljødirektør i Norsk Olje og Gass, Hildegunn Blindheim, skrev og etterlyste «et debattklima basert på fakta». – Det undrer oss da at hun underslår viktig informasjon omkring problemene med gass som energikilde, skriver Kvåle og Seip.

Metanlekkasjer
Hildegunn Blindheim og sjefen hennes Karl Eirik Schjøtt-Pedersen lyder som et slags ekko av seg selv og hverandre, uten å forholde seg til nyere forskning som gjør at budskapet deres framstår som mer og mer tvilsomt, sier Gunnar Kvåle.

Hun slår kategorisk fast at siden gasskraftverk slipper ut halvparten så mye CO2 som et kullkraftverk, vil bruk av gass klimamessig være meget gunstig. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Hvis metanlekkasjene er på over 3 prosent, kan klimafordelen med gass sammenlignet med kull forsvinne. I USA har flere studier vist at på grunn av metanlekkasjer er kraft fra gasskraftverk ofte klimamessig ikke bedre enn kullkraft, riktignok med antakelse om at kullet er fra produksjon med lavt metanutslipp.

Som Blindheim skriver, er metanlekkasjene på norsk sokkel trolig lavere enn det som er målt fra gassproduksjon mange steder i USA. Problemet er at det finnes ingen gode kvantitative studier fra norsk sokkel som viser hvor store lekkasjene er. Dessuten, når gass eksporteres til Europa, vil størrelsen på lekkasjene fra ledningssystemet der ha stor betydning.

gass-ingen-klimalosninghFossilavhengighet
Et annet problem med fortsatt satsing på gass er at det vil binde oss til en fortsatt farlig fossilavhengighet i en tid da fossilalderen snart må ta slutt. Dette kan forsinke satsing på fornybar energi, et felt som nå er i rivende utvikling. Skal det være håp om å begrense oppvarmingen til to grader, må en stor del av kjente fossile ressurser forbli i bakken. Spesielt med en målsetting om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må også gassbruken begrenses sterkt. Dette fremgår blant annet av en rapport nylig utgitt av Oil Change International.

Vi ønsker selvsagt ikke mer bruk av kull, men når Blindheim ønsker en faktabasert diskusjon, bør hun også ta med funn som tyder på at klimaeffekten av å erstatte kull med gass kan være tvilsom, og at for å nå klimamålene fra Paris, må også gass fases ut.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*