Vi må feie for egen dør

finn bjørnar bilde– Hva vi gjør i Norge betyr ingen ting for verdens klima, hevder mange. Det er et argument fung leder i Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund har sett seg lei på. I et innlegg i Klassekampen viser han blant annet til avisens redaktør som i en lederartikkel skriver at «Det er en misforståelse når Parisavtalens krav knyttes til en avvikling av norsk oljevirksomhet (…) En rask reduksjon av norsk oljevirksomhet vil bare ha en eneste dokumentert virkning, og det er tap av norske arbeidsplasser.» – Argumentet virker jo tilforlatelig, og gjør at vi kan nøye oss med å uttrykke verbale mål uten at det skal forplikte til handling, skriver Lund i en kommentar.

Må tenke nytt etter Paris-avtalen
Før 2015 har forsøkene på å lage internasjonale klimaavtaler bygget på en forståelse av at det gjelder å etablere felles, overordnede internasjonale mål, og så få flest mulig land til å innrette seg lydig overfor målene. Det har ikke redusert utslipp, hverken globalt eller i Norge. Mange har pekt på at andre er større syndere. Det har også bidratt til omfattende systemer av kvotehandel og andre diskutable virkemidler på tvers av landegrenser og virksomheter.

Mange i Norge synes å henge igjen i denne utdaterte forståelsen av internasjonale klimaavtaler. Men Paris-avtalen, som trådte i kraft 4. november, tok et annet utgangspunkt.  Ut fra erkjennelsen av at alle lands bidrag er viktige, og at alle må ansvarliggjøres i møtet med en felles, global utfordring, ble alle land, store og små, utfordret til å komme med sine mål og ambisjoner.

Det er nok redaktør Braanen som har misforstått avtalen, mener Finn Bjørnar Lund. Dette er en slags «nedenfra-og-opp»-tilnærming, og en ny utfordring også for Norge. Det krever at hvert land definerer sine ambisjoner og tar ansvar for sine handlinger. Norge er altså ikke spurt om hvordan vi greier å nå felles, internasjonale mål, men hva vi sjøl tar oss mål av, og vil forplikte oss til, for å bidra til å holde temperaturen på jorda under 2 grader og helst ned mot 1,5 grader.

Samarbeid, ikke unnaluring
Vi skal sjølsagt samarbeide med EU og andre for å nå målene. Det vi ikke kan gjøre, er å si at vi er så små at vi må overlate jobben til de som er store og betydningsfulle. Hvert enkelt land er også forpliktet til å mobilisere sin egen befolkning til å handle kunnskapsbasert i møte med klimatrusselen (Paris-avtalens artikkel 12).

Argumentet om at hvis vi reduserer olje- og gassproduksjonen, så vil andre øke den, er tvilsomt, og forutsetter at det ikke finnes fornuftige mennesker og en sterk klimabevegelse andre steder i verden. Det er en måte å tenke på som vi ikke kan ønske at andre skal legge til grunn. At et land med 0,07 % av verdens innbyggere forbeholder seg retten til å legge beslag på 8 % av det det globale karbonbudsjettet, dvs det vi mennesker i følge best tilgjengelig kunnskap fortsatt kan bruke av kjente fossile ressurser uten at global oppvarming kommer ut av kontroll, inngir ikke tillit. Det nytter ikke å legge seg på en slik linje hvis vi ønsker å bli lyttet til oss og tatt på alvor. Det er selvfølgelig heller ingen andre land som vil godta at Norge saboterer sin del av jobben og satser på fortsatt «oljeveventyr».

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. GJERT LAADING | 15.11.2016

    Oljeindustrien sier at vi i Norge trygt kan fortsette å lete etter og produsere olje og gass, fordi vi har «den reneste oljeindustrien i verden». Det er muligens riktig, men jeg har lest at Saudi Arabia nå kommer enda bedre ut,. I Norge: Når vi produserer en barrel olje fra havbunnen, opp til prosessering på platftormen, inn på land og gjennom raffineriet, – spytter ut ca 8 kg CO2 (per barrel olje). Det er jo bra, men det er irrelevant: For når den samme barrel olje blir brent som bensin eller diesel slipper den ut 400 kg CO2, – enten forbrenningen skjer i Norge eller annensteds. Produksjosutslippet er bare ca 2% av forbrenningsutslippet. Hvis vi da ikke frakjenner oss ansvaret for miljøskadene ved forbrenningen av vår olje. Dette tror jeg er et sterkt underkommunisert faktum når vi drøfter fortsettelse eller utfasing av norsk oljeproduksjon.
    Med hilsen, Gjert Laading, bestefar, 83 år, forh oljeingeniør.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*