Folk vil bidra til klimakutt

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 4. nov 2016
  • AV:
    Redaksjonen

gront-treFolk flest ønsker å bidra til lavere klimautslipp, men krever at myndighetene legger forholdene til rette, viser intervju-undersøkelsen som er gjort av bergensforskerne Kjersti Fløttum og Endre Tvinnereim. I stedet for å etterspørre ja/nei-svar har de gått ut og stilt det åpne spørsmålet «Når det gjelder klimaendringer, hva mener du bør gjøres?» De fleste peker på utvikling av kollektivtransporten og omstilling til fornybare energiressurser. Mange er også opptatt av livsstil og forbruk, og etterlyser politiske tiltak som gjør det enklere å gjøre klimavennlige valg i hverdagen, skriver de to forskerne i magasinet Energi og Klima.

«Politikere må slutte å prate»
Mange av de spurte peker på at politikeren må tenke mer langsiktig og våge å ta upopulære bestemmelser, og at myndigheter må hjelpe til med tilrettelegging. Her er noen eksempler:

«Jeg mener politikere må tørre å ta upopulære beslutninger som fører til handling og som tar klimaet virkelig på alvor.»

«Politikere må slutte å prate og begynne å handle. Det er på tide at alle tar ansvar og slutter å forskyve det ansvaret over på andre. Bedriftene må også ta sin del av ansvaret og sin del av opprensingen. Alle disse må slutte å tenke så kortsiktig og heller tenke på fremtiden og det som kommer etter neste valg eller neste kvartal.»

tvinnereim-flottum«Myndighetene må gå foran og legge til rette for nødvendig innsats og nødvendige tiltak.»

«Myndighetene må være tøffere og kreve mer/ stille strengere krav!»

«Myndighetene må legge til rette for tiltak og befolkningen bør oppfordres til å ta sin del.»

Disse svarene gir uttrykk for kritikk av nasjonale (og eventuelt lokale) beslutningstakere og for mangel på eller ønske om klare, og til dels, tøffere beslutninger om tiltak. Generelt gir studien, etter vår mening, viktig kunnskap om folks vilje til handling, hva de prioriterer og hvordan de ser for seg en overgang til et lav- eller nullutslippssamfunn, skriver Fløttum og Tvinnereim,

Les artikkelen i Energi og Klima:
http://energiogklima.no/kommentar/folk-vil-bidra-til-klimakutt

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*