Lett å glemme biologien!

trude-myhreVi lurer oss selv hvis vi tror at bioenergi kan erstatte dagens enorme forbruk av fossil energi, sier Trude Myhre som er skogsbiolog og arbeider for WWF Norge. Hun har sett på de nye forslagene fra partiet Venstre om å trappe opp innblandingen av biodrivstoff i veitrafikken til 20 prosent innen 2030. – Dette kan bety en dramatisk vekst i uttaket av skog som vil ha en rekke negative konsekvenser, også for klima og CO2-utslippene faktisk. Det er fint å se at Venstre er så ambisiøse og kommer med en rekke konkrete forslag der klimaeffekten er beregnet. Vi trenger mer slikt. Men akkurat dette er nok ikke veien å gå.

Kan nulle ut de positive effektene
Venstre vil redusere de årlige utslippene fra transport med til sammen ca 2,5 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å fase inn biodrivstoff i høyt tempo. En måte å gjøre dette på, er å kjøpe det på et verdensmarked som er dominert av biodrivstoff laget av matvekster. Slik vil det komme til å være i lang tid fremover, forteller Trude Myhre og viser til rapporter om dette fra Verdens matvareorganisasjon FAO. – Samtidig er det en lang rekke studier som viser at ekspansjonen av biodrivstoffmarkedet ikke reduserer, men tvert imot øker utslippene av CO2 til atmosfæren. Det forsterker ekspansjonen av matproduksjon inn i de tropiske regnskogene, og har omfattende negative konsekvenser for klodens biologiske mangfold.

– Alternativt kan biodrivstoffsatsingen gjennomføres ved at man produserer biodrivstoff av norsk trevirke. Hvis man skal ha 20 prosent innblanding av biodrivstoff i veitrafikken, må man ha om lag 800 millioner liter biodrivstoff per år. Det vil kreve 7 millioner kubikkmeter trevirke. Slike mengder trevirke kan ikke fremskaffes på noen annen måte enn å øke hogsten i et omfang som vil føre til at skogens netto fangst av CO2 vil falle med 8-9 millioner tonn CO2 i året. Det vil med andre ord nulle ut summen av samtlige tiltak som er foreslått av Venstre!  Dette er beregnet i Klimakur-rapporten som Miljødirektoratet la fram for noen år siden. Dessuten må vi vel gå ut fra at Venstre ønsker å trappe opp biodrivstoff-bruken i tida etter 2030, og da blir dette enda større tall.

holger-sHolger Schlaupitz arbeider med samferdsel for Naturvernforbundet og er enig med Trude Myhre. Vi har lett for å glemme biologien i vår begeistring for teknologien, sier han. – Dessuten må vi legge til grunn at vi har veldig lite å gå på. Netto utslippsreduksjon må skje raskt, og biodrivstoff er i beste fall klimanøytralt bare på veldig lang sikt. Norge kan gjerne satse mer på produksjon av solide materialer fra skogen. Men vi bør tone ned fokuset på bioenergi og særlig flytende drivstoff. Hovedfokuset må heller være å redusere energibruken. Selvfølgelig er det mye å hente teknologisk. Men å tro at vi kan fortsette med vårt forbruk og transport som nå, bare med andre midler, er en type teknologioptimisme som ikke hjelper oss til å løse klimaproblemene.

venstres-regnestykke

Venstre mener de kan kutte 8,4 mill tonn CO2 årlig innen 2030. Fra Dagbladet 1. november 2016

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Trygve Roll-Hansen | 13.11.2016

    Bedre med satsing på elektrisitet fra vann, vind og sol enn bruk av bioenergi. Kina satser 5% av nsjonalbudsjettet på utvikling og støtte til forurensningsfri energi. Det vil skje en meget rask utvikling av rimeligere sol og vindenergi som vil utkonkurrere kull og olje og bioenergi innen få år. Bioenergi fra mat er umoralsk da det særlig går utover de fattige.
    Bioenergi gir like mye CO2 utslipp som olje ved forbrenning. Spørsmålet er hva fører det til av mindre utslipp av Co2 fra forråtnelse i skogen og hva fører det til av endret opptak av CO2 av trær og andre planter. Den dårligste løsningen er store hogsflater uten trær som tar opp CO2, men med mye kvist og kvas som råtner opp og dermed gir CO2. Den beste er å ta ut døende trær og la de livskraftige som tar opp mye CO2 bli stående. Det aller beste med hensyn på skog og CO2 regnskap er å bruke den til trevirke, til å bygge hus, bedre jo lenger husene og trevirket blir bevart, ikke brent opp.

  2. Pål Jensen | 03.02.2017

    Er disse såkalte nullutslippsbilene nullutslipp ved produksjonen også? Og går bilpartiet Frps støtteparti Venstre også inn for nullutslippsmotorveier?
    Pål Jensen

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*