Statsråd på tynn is

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 26. okt 2016
 • AV:
  Redaksjonen
Frozen sea
I PAKT MED PARIS-AVTALEN? Fotomontasje ved Ola Dimmen

Striden om norsk klimapolitikk er blitt en strid om virkelighetsbeskrivelsen: Er det samsvar mellom tilslutningen til Paris-avtalen, og fortsatt full satsing på olje- og gassutvinning i bl.a. Barentshavet? Den verdensledende klimaforskeren James Hansen skrev nylig et åpent brev til regjeringen: «Et arktisk oljekappløp setter hele menneskeheten i fare.» I et innlegg i Dagbladet svarte Tord Lien at «Norge har i tiår klart å kombinere lederskap i klimaforhandlingene med det å være en tydelig energinasjon». Olje- og energiministeren driver desinformasjon, skriver talsmann for Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund, i dagens avis.

fbj-dagbladetDesinformasjon fra oljeministeren
Finn Bjørnar Lund, fung. styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon

I Dagbladet 20.10. svarer oljeminister Lien på spørsmål fra den verdenskjente professor James Hansen at oljeboring i Arktis er forenlig med Paris-avtalen. Lien mener å være den eneste av de to som baserer seg på fakta og kunnskap.

Lien har rett på ett punkt. Verbalt støtter regjeringen Paris-avtalen. Hva som gjøres er noe helt annet. Hans «fakta og kunnskap» strekker ikke til:

 • Lien vil erstatte kull med gass, og teoretisk gir dette halvering av utslipp. Veien om fossil gass til fornybar energi på bred basis har verden ikke tid til. Karbonbudsjettene gir ikke tid til «mange ti-år» med forbrenning av olje og gass slik Lien ønsker. Grensene som Paris-avtalen setter opp, 1,5 grader Celsius, vil overskrides lenge før 2030 med dagens utslipp, og før 2040 vil grensen på 2 grader overskrides hvis ikke klimagassutslippene reduseres drastisk. Norges bidrag til dette forsinker overgangen til et fossilfritt samfunn og bidrar til økte utslipp av klimagasser. Å fortsette med dagens produksjon og begrunne det med avtale med EU og kvotehandel er ansvarsfraskrivelse.
 • Det er ikke vitenskapelig dokumentert at lekkasjer fra gassproduksjon er betryggende, heller ikke i Norge. Fra undersøkelser vet vi at metan gir store klimagassutslipp som tilnærmet utligner skillet mellom kull og gass. Lien og andre kan lese mer om dette i flere artikler skrevet av professorene Kvåle og Seip i «Energi og klima».
 • Verdens energibehov er et annet argument fra oljelobbyen. Det er riktig nok økende, men 90 % av ny energi i 2015 var fornybar. Rike Norge har en historisk mulighet å dytte fornybarsatsingen videre sammen med andre land i stedet for å forlenge fossilalderen aktivt gjennom sin politikk.
 • Statsråden trenger også å bli minnet om de alvorlige advarslene fra forskerne, bl.a. i det anerkjente tidsskriftet «Nature», når han mener å basere seg på kunnskap når han bringer oljeindustrien enda lenger opp mot Arktis.
 • Norge er en europeisk klimaversting med 11 tonn CO2-ekvivalenter pr. innbygger, mer enn det dobbelte av naboland som Danmark og Sverige. Uten fornybar vannkraft ville dette sett enda mye verre ut for Norge. Norske utslipp viser en foruroligende økning og ser nå ut til å fortsette med det. Leting og evt. ny produksjon av fossil energi i Barentshavet i ti-år framover er helt uansvarlig.

12. desember 2015 kom en tilfreds klimaminister Tine Sundtoft hjem med Paris-avtalen. Hun mente at avtalen hun og Norge hadde gitt sitt viktige bidrag til, ville endre planene om olje- og gass-leting i nord. Artikkel 12 i Paris-avtalen samsvarer i innhold noenlunde med Grunnlovens §112. Her pålegges landene uttrykkelig å drive aktivt med kunnskap til befolkningen og gjennom opplæring, deltakelse og informasjon sørge for at befolkningen settes i stand til handle i samsvar med Paris-avtalen. Statsråd Lien gjør ikke det. Han driver snarere med desinformasjon.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*