Jussprofessor støtter klimasøksmål

graver-4Om Greenpeace og Natur og Ungdom får medhold i sitt søksmål mot staten, vil det innebære en ny rolle for domstolene, ved at de griper inn på et område som vi vanligvis oppfatter som politikk og ikke juss. Det vil være et brudd med det som har vært skikken i Norge, men kan bli nødvendig, sier professor Hans Petter Graver til Klassekampen. Fordi klimaet er grunnleggende for våre livsvilkår på jorda, og fordi politikerne er så tilsynelatende ute av stand til å gjøre nødvendige vedtak, kan en avgjørelse ved domstolene tvinge seg fram, mener Graver. Han viser til at tilsvarende søksmål er på gang i andre land.

Juss og politikk
Den norske rettssaken kommer i kjølvannet av at en nederlandsk domstol i 2015 pålå myndighetene å redusere klimagassutslippene. I flere stater i USA har retten gått med på å behandle søksmål med krav om en mer ansvarlig, faktabasert klimapolitikk. Det samme skjer i Belgia og flere andre steder rundt om i verden.

Hans Petter Graver er til vanlig kjent som kritiker av at domstolene skal blande seg i politiske anliggender, men mener klimaproblemet er et unntak fra regelen. – Vi må ta en seriøs diskusjon om hvem som er berettiget til juridisk status i klima- og miljøspørsmål. Kan vi rettsliggjøre mennesker som ikke er født, men som vil rammes av klimaendringer? Kan vi gi juridisk status til en biotop? Jeg tror dette kan bli nødvendig.

Grunnlovens viktigste paragraf

graver-2En populærvitenskapelig konferanse om Grunnlovens miljøparagraf ble arrangert ved Universitetet i Oslo 15. mai 2014. Hans Petter Graver holdt velkomsttalen og kalte det den viktigste av alle paragrafer. Uten denne kan de andre rettighetene i Grunnloven bli lite verd. Konferansen ble filmet og alle foredrag kan følges her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWwt9GVtfCAuentqu6Rt4pJWb3kNa08Oj 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Christian F. Holst | 22.10.2016

    Jeg håper dette søksmålet kan bli en vekker for politikerene. En dom i favør av saksøkerene, vil i realiteten innskrenke pokitikerens handlingsrom, de får et direktiv om at et bestemt politisk vedtak er rettstridig (strider mot grunnlovens §112). Det er sørgelig at våre politikere ikke viser større handlekraft i vår tids alvorligste sak, truslen om omfattende negative klimaendringer. Endriger som er skapt av oss mennesker og vår kortsiktighet. For øvrig støtter jeg søksmålet fullt ut og takker for all støtte fra det juridiske miljø i Norge og andre land.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*