Det blir Klimafestival i Molde

Klimafestival 2To eldsjeler har invitert med seg  lag og foreiningar i Molde til å skape ein festival med klima som grøn tråd, fortel Romsdals Budstikke. Klimafestivalen §112 har vore arrangert tre år på rad, igangsatt av Norsk Klimanettverk og med tyngepunkt i austlandsområdet. Men no er det på tide at det skjer noko også på våre kantar, meiner Karin Skjetne og Oddbjørg Langset. For dei som er opptekne av miljø og klima, er det fint å vite at Grunnlova har ein eigen miljøparagraf. Men det hjelper lite, viss dei fine orda ikkje får noko å bety for politikk og avgjerder. På Klimafestivalen kan alle som er opptekne av framtida bli med og delta.

Må begynne med oss sjøl
to-moldensereDei to miljøengasjerte moldensarane har vore i sving heile hausten for å førebu festivalen som vert arrangert 18-28. januar.
– Korfor tek de på dykk dette?
– Fordi vi veit at vi må ta tak no. Ting går fort den gale vegen, med store skadar i vente for komande generasjonar. Vi kan ikkje vente på at politikarar og ekspertar gjer det som må til for å bremse klimaendringane. Vanlege folk har også makt, og den må vi bruke på ein god måte, seier Karin Skjetne.

Teaterpedagogen ved kulturskulen blei sett på sporet da ho vart spurd om elevane hennar kunne sette opp eit nyskrive klimadrama. Det passa godt med ein tanke ho hadde hatt om å gjere noko stort i nysalen i kulturskulens nybygg.

Makker Oddbjørg Langset er kontaktperson for Besteforeldrenes klimaaksjon lokalt. Ho prøvde å få i gang Klimafestivalen i fjor utan å lykkast, fortel ho. Men no har dei to funne kvarandre, så no skal det endeleg skje. – I kampen mot klimaendringana må vi begynne med oss sjøl, seier Langset til avisa.

Allsidig festivalprogram
Ulike lag og foreiningar skal skape innhald i festivalen, og står samstundes praktisk og økonomisk ansvarlege for eigne arrangementet. Tre ting gjer dette til Klimafestivalen § 112, seier Karin og Oddbjørg: at klima på eitt eller anna vis er tema for alle postane; at arrangementa finn stad i januar; og at dei vert presenterte i eit felles program og på felles plakatar. Allereie er mykje på plass, og dei har vore i formannskapet med oppmoding til alle parti om å stille på paneldebatten 18. januar. Her skal ordfører Torgeir Dahl opne festivalen. Det vert kulturinnslag og framsyning av kortfilmen «Climate Change is Simple …» Deretter paneldebatt med dei politiske partia, leia av forskar ved Høgskolen i Molde.

Videre på festivalprogrammet har ein per i dag:

 • PopVit-foredrag på Storyville ved Håvard Haarstad, Universitetet i Bergen: «Byens rolle i klimaomstillingen»
 • «Tenke globalt, handle lokalt», mastergradsoppgåve av Kim Thoresen-Vestre
 • Klimadrama – ei tverrfagleg forestilling på kulturskulen
 • Grøn mote og redesign på Krona
 • Økologisk nyttevekstforedrag, gjenbrukstorg og klimakafé på Krona
 • Klimavennleg byvandring ved Ola Gjendem med kulturelt innslag
 • Barnas klimafestival på Holmarka
 • Klimagudsteneste i Molde Domkirke
 • Litt klokare på Plassen, der klimarelaterte oganisasjoner presenterar seg
 • Visekveld med Klimakabaret på Syd
 • Klimafilm med debatt på Molde kino

r-budstikke-klimafestival

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Bertram Sømme | 23.11.2016

  Ganske fint dette – men dette er noe som foregår i mange plasser – hva om noe som er skjult? Jeg tror at mange vet om klimaforandringene, om forurensing osv, men veldig få vet om den ødeleggende business som foregår på kysten vår. Og da snakker jeg ikke om lakseoppdrett, men om taretråling som foregår langs hele kysten. Staten og selskaper som driver med dette sier at de er så mye tare at de er ikke mulig til å gjør noe skade – men det er ikke sant. Høstingmetoden fører til at tareskogene langs hele kysten tømmes for små dyr – dette påvirker fisk og andre dyr som sjøfugl som dør ut langs kysten vår nå. Det har også betydning for klima, fordi tareskoger binder store mengder karbon. Et svært område på Trøndelagskysten som er ca 2000 kvm. Vil ha bundet ca 150 mill tonn CO2 hvis det ikke var for at den hadde blitt nedbeitet av kråkeboller de siste 40 årene. De siste fem årene er det oppdaget stor tarevekst i dette området, men samtidig foregår det også stor taretråling der. Dette er ganske ødeleggende for miljøet, da det kan føre til stor kråkebollebeiting. Viss dere er interessert har jeg et video om dette – den trenger publisitet, for fakta om disse tingene er helt skjult. Jeg jobber i lag med mange andre her i Norge og utenlands – særlig med cornell universitet.

 2. Oddbjørg Langset | 29.12.2016

  Flott at du har satt deg inn i og presenterer taresankeproblemet så grundig, Bertram Sømme! Vi trenger at slike som du, med stor kunnskap, kommer og deltar i debattene/besøker klimafestivalen i Molde. Festival har vi nettopp for å få klimaproblemet høyere opp på agendaen – i alle fora i vårt samfunn. Derfor bra at det er klimafestival enda flere plasser i åra framover – pga. haster jo svært med å redusere Co2!
  Vh Oddbjørg Langset

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*