Desinformasjon fra oljenæringa

shjøttenDirektøren for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er på turné landet rundt for å promotere nødvendigheten av fortsatt fullt kjør for norsk oljeproduksjon. Det skal ikke bare redde velferden vår, hevder han, men er også et positivt bidrag til å redde verdens klima, fordi norsk olje er så «rein» og fordi gass erstatter kull. Men dette er ikke annet enn desinformasjon og norsk ønsketenking, sier Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse og kjent klimapolitisk debattant. Vi hører det samme omkvedet fra mange politikere. Men nå må vi ta innover oss alvoret i klimasituasjonen, og slutte å tro at vi kan få i pose og sekk!

Gunnar K

Påstander fra bransjen
Onsdag 5. oktober var turen kommet til Bergen der tema for møtet på Studentsenteret var «Hvordan ser oljenæringen ut om 50 år». Gunnar Kvåle var til stede og i Universitetets nettavis «På høyden» beskriver han seansen som «en heller selsom forestilling» der motforestillinger ikke hadde plass:

Etter en reklamevideo for Norsk olje og gass, fulgte Schjøtt-Pedersen opp med å fortelle de frammøtte om hvilken velsignelse oljen har vært for Norge. Det kunne høres ut som om vi uten oljen ikke ville hatt verken fungerende skole eller helsevesen. Vi fikk høre de velkjente argumentene fra oljeindustrien om at norsk oljeutvinning forurenser mindre en utvinning i andre land og at utvinning av norsk olje og gass, også fra nye områder, er vel forenlig med å begrense global oppvarming til mellom 1,5 og 2 grader slik Paris-avtalen krever. Om gass erstatter kull vil klimagassutslippene halveres, osv.

Men disse påstandene er ikke i samsvar med virkeligheten. Det er godt dokumentert at metanlekkasjer ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at klimafordelen i et 20-års perspektiv av gass sammenlignet med kull kan forsvinne. Selv uten lekkasjer vil satsing på gass binde oss til en fortsatt farlig fossilavhengighet og kan forsinke satsing på fornybar energi i en tid da vi vet at fossilalderen snart må ta slutt. I en oversiktsartikkel om denne problematikken i Aftenposten nylig skriver journalistene Arild Færås og Roar Østgårdgjelten: «Ingen uavhengige forskere kan bekrefte oljebransjens påstand om at norsk gass er en del av den globale klimaløsningen».

En ny rapport basert på den best tilgjengelige kunnskap om verdens energiproduksjon og klimaforurensing viser at ingen nye kullgruver, oljebrønner eller gassfelt kan åpnes om vi skal holde global oppvarming under to grader. Felt som allerede er i drift inneholder mer enn dobbelt så mye fossile ressurser som den mengden som kan brennes om global temperatur skal begrenes til 1,5 grad. Ny utvinning etter leteboring i Arktis som følge av 23. og 24. konsesjonsrunde vil derfor uten tvil være i strid med Paris-avtalen. Utvinning fra eksisterende felt må også trappes ned.

Men slike alvorlige klimahensyn preller av historiene som Norsk olje og gass forteller, og det virkelighetsbilde de prøver å hamre inn. Vi så det også NRK-programmet «Brennpunkt» sendt 4. oktober. Der ble Schjøtt-Pedersens påstander kommentert av seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO Senter for klimaforskning: «Det henger ikke på greip. FNs rapporter sier at for å holde togradersmålet, må ytterligere utvikling og kutt til fra alle verdens land. Dette inkluderer Norge. Jeg ser ikke at økt leteaktivitet og ny utvinning i nord er konsistent med dette behovet.»

I Bergen hadde Schjøtt-Pedersen gjort det enklere for seg. Ingen klimaforskere var representert i panelet, ved et universitet som huser Nordens største miljø for klimaforskning. De feilaktige påstandene ble ikke godt korrigert. Dermed ble også debatten om utsiktene for oljenæringen om 50 år og dens betydning for velferd basert på gale premisser. «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Høiback | 12.10.2016

    Jeg så Brennpunkt 4. oktober, det var en selsom opplevelse.
    Karl Eirik Schjøtt-Pedersens ord er egnet til å krenke folks intelligens og det føltes nærmest som et hån, å se og høre han. Det var godt Samset var så tydelig og klar som han var.
    Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er som å høre Tord Lien, begge har gått i politikkens spor Lien er der ennå, Schjøtt Pedersen er representanten for en næring som baserer seg på utdatert økonomisk tenkning samt ikke minst en utdatert næring i seg selv.
    Det var fint du var tilstede Gunnar Kvåle og det var fint du beskriver din opplevelse i nettavisen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*