– Derfor tar vi oljeboring til retten

truls-gMiljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace har tatt ut søksmål mot regjeringens tildeling av oljelisenser i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Søksmålet vil være en test på både styrken i Grunnlovens miljøparagraf, og Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader eller mindre, skriver Greenpeace-leder Truls Gulowsen i nettmagasinet Energi og Klima. «Det har lenge vært klart at klimakampen om fossilressursene vil stå i Arktis. Derfor passer det bra at første gang Grunnlovens miljøparagraf §112 blir testet for retten, er angående klimakonsekvensene av arktisk oljeboring.»

Begrunnelsen for søksmålet
For første gang på mer enn 20 år tildelte Norge i juni i år oljefelt i helt nye områder, populært kalt Barentshavet Sørøst. Til tross for dårlige tider i oljebransjen, har Statoil annonsert at de vil bore opptil sju nye letebrønner i området allerede kommende år.

I klimasøksmålet krever miljøorganisasjonene at retten kjenner tildelingen av lisensene ugyldig. Begrunnelsen er at Grunnloven gir rettigheter til et godt miljø, og at nye oljefelter vil bryte med disse rettighetene. Enigheten om det vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet, målet i Paris om at man bør stabilisere nærmest mulig 1,5 graders oppvarming og hvilke karbonbudsjetter verden da må forholde seg til, blir sentrale beviser i saken.

Organisasjonene anfører også at vedtakene om tildeling ikke er godt nok utredet, ettersom verken lønnsomhet eller klimapåvirkning er vurdert, særlig ikke i lys av Paris-avtalen, og at fagetatenes advarsler mot å tildele felt lengst nord mot iskanten ble ignorert.

Da Paris-avtalen ble inngått i desember 2015, var budskapet tydelig: Oljealderen er på vei ut. Denne forståelsen blir stadig sterkere. Norge har vært et av de første landene til å ratifisere, og avtalen vil tre i kraft i november. Likevel har Norge fortsatt å dele ut oljefelter som om ingenting skulle ha skjedd. Det grønne skiftet er retorikk, men fortsatt ikke praktisk politikk, skriver Truls Gulowsen.

Les artikkelen i Energi og Klima: http://energiogklima.no/kommentar/derfor-tar-vi-oljeboring-i-arktis-til-retten

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*