Store oppgaver foran oss

Mette NY
New York 21 september 2014: Mette Newth under People's Climate March, sammen med besteforeldre og en halv million andre demonstrerende.

Det nærmer seg nytt landsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon. Der skal det markeres at det er 10 år siden foreninga så dagens lys, og vi skal diskutere vår rolle i klimakampen. Det har forfatter Mette Newth meninger om. Hun satt i mange år i styret, der hun markerte seg med stor energi og mange initiativer, blant annet som pådriver i kampanjen mot tjæresand, og som prosjektleder for brosjyren om Grunnlovens miljøparagraf som ble laget i samarbeid med Miljøagentene i 2014, med barn og unge som målgruppe. Nå er hun styremedlem i Foreningen Grunnloven § 112 og med i arbeidsgruppa for Klimasøksmål Arktis.

Vi spør Mette Newth om hvorfor hun valgte å engasjere seg så sterkt i nettopp Besteforeldreaksjonen?
– Det var på høy tid å være med å vekke flere eldre til kamp for etterkommernes levekår. Vi eldre er blitt gode til å kjempe for egne kår, kanskje til fortrengsel for våre forfedres tradisjoner med å spare til generasjonene etter oss. Klimakampen er alle generasjoners viktigste sak. Vi er den generasjonen hvis livstil bidro til å øke menneskeskapte klimaendringer, noe som forsterker og forverrer mange andre globale problemer; sult, fattigdom, sykdom, flukt, undertrykkelse og krig. Det er viktig å bevisstgjøre eldre om dette og at det aldri er for seint å ta ansvar, å handle og attpåtil bli sint når det trengs.

Fortsatt er president Obama den som har formulert dette best: «Vi er den første generasjonen som merker klimaendringene og den siste som kan gjøre noe med det.» (USAs president Obama til FNs klimatoppmøte Paris 2015)

 – Og når du ser tilbake – hva synes du Besteforeldreaksjonen har oppnådd i de 10 åra som er gått?
Som styremedlem i mer enn seks år har jeg sett og vært med på en flott reise, en generasjons-vekkelse som det står respekt av og som særlig unge setter stor pris på. BKA har tatt viktige initiativ til brede allianser som Klimavalgalliansen og er nå en svært synlig og troverdig partner.

– Hva er du mest fornøyd med – og kanskje mest misfornøyd med?
Jeg vil ikke gi karakterer til organisasjonen. Den er det vi medlemmer gjør den til. BKA får velfortjent ros både hjemme og ute for iherdig aktivisme, desto viktigere å være selvkritiske. Jeg tror man bør huske at BKA kan framstå vel mye som en (besteforeldre)sekt. Jo større og mer aktiv BKA blir, jo viktigere er det å ikke bli en for dominerende gruppe i kampfellesskapet.

– Hvilke tanker har du om Besteforeldreaksjonens framtid – og hva vi bør satse på?
Klimakampen hardner til, globalt og nasjonalt, og særlig hard blir kampen for å la olja ligge i bakken. Fossiltilhengerne blir flere, mektigere og smartere også i Norge. Vi som kjemper for oljefritt Arktis og fornybar framtid må bli mange fler, modigere, smartere og svært utholdende. Vi må være beredt til å bruke alle demokratiske virkemidler inkludert rettsapparatet.  Kampen framover vil koste både krefter og penger, men prisen for å la være er mye, mye høyere. Et fortsatt strålende forbilde for BKA er James Hansen, som alltid er på barrikadene for framtiden, enten faglig, som hovedvitne i klimarettsakene som ungdommer reiser mot føderale og delstatlige myndigheter i USA, eller som nå – sentral i vår egen kamp i Norge i oktober.

Jeg beklager at BKAs landstyre ikke fulgte majoritetens ja i spørreundersøkelsen blant medlemmene om BKA bør være medsaksøker i det såkalte Klimasøksmålet Arktis sammen med Greenpeace og Natur og Ungdom. Arktis må vernes, med eller uten søksmål. BKA bør og kan gå i spiss i arbeidet med å bygge en solid folkebevegelse før valget 2017.

Til sist: Nylig erklærte verdens fremste geologer at vi – Homo Sapiens – har gitt opphav til en ny geologisk æra, antropogen, eller den menneskeskapte æra. Det kan vi takke vår arts stadig raskere industrialisering og umettelige forbruk og dermed ødeleggende dominans over naturen. Den kraftigste veksten har faktisk skjedd i vår (eldres) levetid, og derfor skulle jeg ønske at BKA – med så mange kompetente medlemmer – forsøker å dra i gang en debatt for å gjøre dette æra-skiftet meningsfullt i samfunnsdebatten, dvs. bevisstgjøre alle generasjoner om at det følger et stort moralsk ansvar med å ha forårsaket slike endringer. «Den menneskeskapte æra» kan også bli den perioden i Jordas historie da vi uselvisk endret, fornyet, omskapte og forbedret kårene for livet på vår enestående klode.

Mette Newth fotografert av Fredrik Naumann for det franske magasinet Notre Temps, 2015.

Mette Newth fotografert av Fredrik Naumann for det franske magasinet Notre Temps, 2015.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Kristian Frederik Brandt | 12.09.2016

    «Vi er den generasjon hvis livsstil bidro til å øke menneskeskapte klimaendringer, noe som forsterker og forverrer andre globale problemer: sult, fattigdom, sykdom, flukt, undertrykkelse og krig.» Jeg kan ikke si meg mer enig, skjønt jeg vil tilføye at denne livsstilen har vi videreført til våre barn. Derfor må vi gjøre en endring. Vi må opphøre med en livsstil som er ødeleggende for vår klode. Vi må vise i praksis at vi er villige til å endre oss! Vi miljø- og klimabevisste må foregå med et godt eksempel. Først da vil vi vinne respekt. Hvor ofte blir ikke miljø- og klimabevisste hetset fordi deres handlinger ikke står i samsvar med det de arbeider for? Når det ikke er samsvar mellom teori og praksis, vil det bli brukt mot oss, og ideene vil ikke vinne oppslutning. I tillegg må vi stemme på miljø- og klimavennlige partier. Utslippene øker og øker. Denne utviklingen har vi sett gjennom mange år, og det nytter ikke stemme på de partiene som har sittet med regjeringsmakten i denne tiden, hvis vi vil ha en forandring.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*