Den nye Sørvestbanen – bare en drøm?

høghastighetstogDet går alltid et tog! Og hvis toget går i 250 kilometer i timen, vil flere velge dette i stedet for fly eller bil. Det er argumentet Jernbaneforum Sør (etablert av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland) la frem på et møte under Arendalsuka, torsdag 18. august. Saken gjelder drømmen om en ny Sørvestbane med høyhastighetstog mellom Oslo og Stavanger. Vestfoldbanen fra Oslo til Porsgrunn kan rustes opp, en ny strekning er allerede planlagt mellom Porsgrunn og Brokelandsheia, og det kan bygges en ny bane langs kysten derfra via Arendal og Kristiansand til Stavanger.

Framtidsrettet prosjekt
Ivan Chetwynd fulgte møtet og forteller at Oddbjørn Dahlstrøm fra Asplan Viak AS presenterte en grundig rapport om klimagassberegninger i forbindelse med bygging av banen frem til 2030 og drift 2030-2090:
http://sorvestbanen.no/files/Klimagassberegning—utbygging-av-Sorvestbanen_rev-01_10.08.2016.pdf Konklusjon:

«Det er beregnet at en utbygging og drift/vedlikehold av tog og infrastruktur for Sørvestbanen vil medføre en reduksjon av klimagassutslipp på ca. 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter over en 60 års beregningsperiode, eller rundt 91 500 tonn CO2-ekvivalenter hvert år.»

I tillegg til utslippsreduksjon finnes flere andre gode argumenter for banen, som vil kunne knytte sammen åtte fylker og fem store byregioner der halve landets befolkning og en betydelig del av dets næringsvirksomhet er lokalisert – se http://sorvestbanen.no/genistreken.

Men kan en slik drøm bli virkelighet? I en panelsamtale etter rapporten ble presentert, hevdet stortingsrepresentant for Vest Agder Hans Fredrik Grøvan (Krf) at han kunne spore mer åpenhet for satsing på jernbanen hos alle partier. Men han ble imøtegått av andre. Frp vil ikke høre snakk om jernbane! Det er vei som gjelder! Samt redusert utslipp fra busser som et klimatiltak. Otto M. Martens’ innlegg her på BKAs hjemmeside tyder på at håpet om et så ambisiøst jernbaneprosjekt som Sørvestbanen henger i en meget tynn tråd.

Ivan Chetwynd

Ivan Chetwynd

I likhet med mange deltakere i Arendalsuka reiste jeg fra Oslo med Sørlandsbanen og den antikverte sidebanen fra Nelaug til Arendal. Det var en vakker tur! Men det var påfallende at nesten ingen passasjerer gikk på eller av toget på stasjonene, med unntak av skoleungdommer med kofferter og bager på Bø. En liten detalj fra rapporten var dog at den gamle banen vil kunne brukes til godstransport. Og kanskje turistnæringen vil kunne bruke den – for dem som elsker å kjøre tog og ikke har hastverk?

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 25.08.2016

    Er det ikke underlig hvordan samferdselspolitikerne unngår slike opplagte problemstillinger. Det er som om en tidsmessig utvikling av tog som transportmiddel er en ikke-sak i Norge. Takk til Ivan for dette.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*