På høg tid med klimalov

klimalovDen britiske klimaloven virker etter sin hensikt, med skrittvis og planmessig reduksjon av nasjonale utslipp, fastslår Torgeir Havik fra Steinkjer i en artikkel i Trønder-Avisa. Han var med i arbeidsgruppa fra Besteforeldrenes klimaaksjon som i 2015 utarbeidet høringsuttalelsen til forslaget om en tilsvarende lov i Norge. Regjeringens arbeid med dette går videre etter vedtak i Stortinget, og på spørsmål blir det opplyst at et lovforslag skal fremmes i tide til å bli behandlet våren 2017. Det er på høg tid, mener Havik. Storbritannias eksempel viser at lovbestemte forpliktelser gir resultater på kort og lang sikt, til forskjell fra Norge der lite skjer.

havikVirker i Storbritannia
Storbritannias erfaringer med egen klimalov er inspirerende lesning. Øyriket var først til å vedta en klimalov i 2008. Loven er nasjonal og endres ikke av Brexit.

De etablerte en uavhengig og vitenskapsbasert institusjon med navnet Commitee of Climate Change (CCC). Strukturen i arbeidet er enkel: Klimagassutslippene skal tvinges ned i samsvar med rammer vedtatt av Parlamentet. De har innført budsjettperioder på 4 år, og CCC utarbeider forslag til rammer og løsninger. Den første budsjettperioden er vellykket gjennomført og tallenes tale er klar: Pr 2012 var utslippene totalt 2982 MtCO2 ekv etter en reduksjon på 36. Det viste at Storbritannias CO2-utslipp var 23,6 prosent mindre enn pr 1990 – referanseåret for Kyotoprotokollen. Landet er nå inne i sin 2. budsjettperiode, og dagens status er 38 prosent under 1990.

Forrige uke ble CCCs budsjettforslag for 5. periode vedtatt i Parlamentet. Den gjelder for 2028-32 og har som rammemål en CO2 mengde på 57 prosent under 1990 nivå. Hovedrammen for 2050 ble vedtatt sammen med klimaloven og er 80 prosent reduksjon.

Det er oppmuntrende å oppsøke CCCs hjemmeside og se deres enkle og lettfattelige arbeid. Erfaringene tilsier at det er like enkelt å styre et land basert på CO2-budsjett som ett basert på pund. Utslippsbanene er fordelt på sju sektorer. Etter vitenskapelig arbeid i CCC gis de politiske vedtak. Storbritannia har siden middelalderen vært pioner innen vitenskapelig utvikling. Organisasjonen Royal Society har lenge kjempet aktivt mot klimaendringene og CCCs arbeid oser av Royal Societys selvsikkerhet. CCC konstaterer kort at sammenhengen mellom CO2-mengde i atmosfære og temperaturkonsekvenser har vært kjent i over 100 år.

Globalt må vi konstatere at utslippsreduksjoner som ble vedtatt for 26 år siden står i stampe. Paris-avtalen summerte de innrapporterte utslippsmål fra 187 land. Det viste en temperaturøkning på 2,5-3,7 grader Celsius – noe som ruinerer vår sivilisasjon. Globalt er atmosfæren forurenset med 407 ppm (parts pr million) CO2. Det gir rekorder på temperaturøkninger, værkatastrofer og forsuring av havmassene. Det internasjonale klimapanelet sa i Paris at verdens stater måtte skjerpe utslippsmålene sine og oppfylle dem snarest.

Etter ivrig arbeid fra mange organisasjoner i sivilsamfunnet vedtok Stortinget i mars 2015 at også Norge skal få egen klimalov. Kun FrP stemte imot. Norge ratifiserte Paris-avtalen, men norske CO2-utslipp vokser og er på skremmende 3,9 % over 1990 nivået! Den 23. konsesjonsrunde for leteområder i Barentshavet viste at kunnskap om klimakonsekvenser er mangelvare i sittende regjering. Det er også provoserende at Høyres leder bramfritt hevder at Høyre fortsatt skal si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Storbritannia har en konservativ regjering med klimalov. Norge har en regjering med klimafornektere fra FrP. Lær av CCC og Royal Society! Det vil få konsekvenser på sikt.

havik trønderavisa

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*