Etterlyser helhetlig plan

logo nnvNaturvernforbundet har levert en fyldig høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018–2029. Planen er styrende for utvikling av vegnett, jernbane, flyplasser og havner og legger viktige føringer for miljøkonsekvensene fra transportsektoren. Den må derfor bidra til å løse hele spektret av miljøutfordringer: klimagassutslipp, lokal forurensing, støy, naturødeleggelser, nedbygging av matjord, etc. Det må føres en politikk som tar i bruk ny teknologi, samtidig som bruken av de mest miljø- og ressurskrevende transportformene reduseres. Vi må unngå at trafikkveksten nuller ut de positive effektene av teknologiske framskritt, slik det ofte skjer.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Otto M. Martens | 27.10.2016

    Det er en grov forsømmelse at en helhetlig strategiplan for samferdsel har glimret med sitt fravær i alle år. Men nå er tiden i ferd med å løpe ut for for at en slik plan ser dagens lys. Hvis det foreliggende forslag til Nasjonal Transportplan NTP 2018-2029 blir godtatt av Stortignet nå om noen måneder, er muligheten stengt for å planlegge et transportsystem som er klimanøytralt innen 2050, som målsettingen er. Da blir det bygget firefelts motorveier på de viktigste korridoren mellom de største byene, og lufthavner blir utvidet. Dermed er nasjonen dømt til et transportsystem i vårt lanstraket land, hvor gods og passasjerer er henvist til bil og fly, og et tidsmessig jernbanenett fortsatt skutt ut i det blå. Bare Osloregionen får tilknyning til det Europeiske høyhastighetsnettet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*