Gass uforenlig med Paris-avtalen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 9. jun 2016
  • AV:
    Redaksjonen

Avtalen om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 eller godt under 2 grader ser ikke ut til å påvirke norske politikere i nevneverdig grad. De hevder at særlig gass er en del av løsningen på klimaproblemet. Men forskning viser at dette er en farlig feilslutning, skriver de to veteranene i Besteforeldreaksjonen, Hans Martin Seip og Gunnar Kvåle, i en artikkel i Energi og Miljø. I virkelighetens verden fører lekkasjer av den sterke drivhusgassen metan til at fordelen av gass sammenlignet med olje og kull forsvinner. Dessuten vil satsing på gass innebære at vi binder oss til fortsatt fossilavhengighet i en tid da fossilalderen snart må være over.

Fra artikkelen:
hansms
– Lekkasjer av metan må være under om lag 3 prosent fra utvinning til levering om gass i et tjueårsperspektiv skal ha en klimafordel sammenlignet med bruk av kull. Påviste lekkasjer er i flere tilfeller av denne størrelsesorden eller høyere.

– En nylig publisert artikkel basert på overflatemålinger og målinger fra satellitt over USA viser kraftig økning i konsentrasjonen av atmosfærisk metan, hele 30 prosent i perioden 2002 til 2014 (9). Forfatterne skriver at økningen i USA kan forklare mellom 30 og 60 prosent av global økning i metankonsentrasjonen i atmosfæren de siste 10 år.

– Vi kjenner ikke til systematiske studier av uavhengige forskere som kan si noe om hvor mye gass som totalt lekker ut ved gassproduksjonen på norsk sokkel i prosent av mengde gass produsert. Professor Edgar Hertwich, en av forfatterne av FNs siste klimarapport, svarte slik om dette i et intervju for en tid siden: «Det er … sannsynlig at utslippsreduksjon ved å erstatte kullkraft med norsk gass ikke er så stor som antatt».

– Når norsk gass eksporteres for distribusjon og bruk i Europa, vil størrelsen av lekkasjer fra distribusjonssystemet der ha stor betydning for klimaeffekten. En grundig studie over Boston i 2012 og 2013 viste lekkasjer ved distribusjon på i gjennomsnitt 2,7 prosent.

kvale– Det er uansvarlig å fremstille gass som en klimamessig trygg energiform. Når norske politikere gjør dette, kan det skyldes manglende kunnskap. Det er dessuten opportunt å underslå denne kunnskapen hvis det overordnede målet ikke er klimahensyn, men å fremme salg av norsk gass til Europa.

– Forskning viser at produksjon av alle fossile brennstoff, også gass, raskt må nedtrappes og erstattes med fornybar energi hvis hensikten er å overholde Paris-avtalen. Hvis ikke Norge og andre olje- og gassproduserende land tar dette på alvor, blir målene fra Paris umulig å nå.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*